Archive for tammikuu 2013

Milloin tämä transiitti loppuu?

31.1.2013

heijastuksia pinnalta

Olen kuullut huhua, että astrologia auttaisi ihmisiä. Antaisi lohtua vaikeissa elämäntilanteissa tai ymmärrystä oman itsen suhteen. Astrologia saattaa jopa auttaa hahmottamaan mitä ajassa on oikein meneillään kun oma näkökyky tuntuu sumuiselta. Onpa todella mainio ”uskonto” tämä tähtiin tuijottelu.

Astrologia todellakin liittyy aikaan ja kertoo siinä olevista energioista, tai jopa voimista. Astrologian vahvuuksia on mitata aikaa sykleittäin; osoittaa aikakausia sekä pienempien hetkien tunnelmia. Tämän astrologian puolen olen usein kuullut mainittavan lohdun tuojana. Että tästäkö näkisi milloin jokin transiitti LOPPUU. Ihan täytyi paiskata isoilla pukstaaveilla tuo, sillä minun mielestäni tuo päättymisajattelu on yksi astrologian suurimpia  ja vaarallisimpia harhoja.

Saatan taas olla väärässä, mutta minulle tulee aina kysymyksestä ”milloin se on ohi?” tunne, että ajan fiilis tai voimat koetaan ikävinä ja niistä halutaan päästä eroon. Olisiko hyvä vastaus astrologilta, että voit kömpiä peiton alta 9. syyskuuta kello 13:42. Tokihan te tiedätte ettei se mene näin. Otetaan esimerkiksi jokin transiitti (teidän kartoillanne se voi olla jokin muukin astrologinen ilmiö kuten teemanmuutos progekartalla), vaikka Saturnuksen ylitys Kuulle. Ankeaa, kurjaa, kamalaa? Sen tahtoisi vain väistää ja tunkea loitommalle – odottaa ohimenoa.

vaihtoehtojaAstrologiassa on olennaista oivaltaa, että astrologia kuvaa symboliikan tasolla useita erilaisia vaihtoehtoja. Se mitä ensimmäisenä tulee mieleen planeettojen energioista, ei aina ole lähelläkään sitä mitä oikeasti transiitin alla voisi tapahtua. Mielen voima voi olla suurempi kuin ymmärrämmekään, ja tämä on painava syy olla hautaamatta itseään pelottaviin ja vahingollisiin skenaarioihin. Mitä hyötyä itselle on esimerkiksi tarrautua ajatukseen, että Saturnuksen ylitys Kuulle merkitsee sairautta tai yksinäisyyttä? Jos näitä asioita tarvitsee elämässään, niin sitten. Muutoin kehottaisin ennemmin miettimään, pitäisikö tehdä töitä sen eteen, että lähipiirin tunneilmasto vakautuisi, tai käytännön tasolla olisiko syytä harkita ruokaremonttia tai säästökuuria.

On totta, että ihan aina ei oma valintakaan näytä auttavan, ikäviä asioita tapahtuu toisinaan. Sellaista elämä on. Omaa kipuaan tapahtumien suhteen on hyvä koettaa suhteuttaa; vakavatkaan takapakit eivät ole maailmanloppuja. Kuulostaahan tämä saarnalta. Se on vaan aika yllättävä tunne kun katastrofin tai draaman jälkeen huomaa ettei ole hukkunutkaan maailmasta.

Toinen keskeinen oivallettava läksy astrologiassa on se, että sen sijaan että torjuisi planeettavoimat, ne on otettava käyttöön. Transiitti kertoo energioista ajassa suhteessa itseen, ja astrologia tarjoaa käyttöön rikkaan, monivivahteisen symbolikielen, jolla kuvaillaan näitä voimia eli teemoja. Sen sijaan että odotetaan tumput suorina mitä taivaasta sataa niskaan, astrologian tulisi olla sen pohtimista, miten pystytään toimimaan juuri meille annettujen voimien kanssa. Kun meidän tulisi kuitenkin samaan aikaan olla tietoisia päämääristämme, on oma työ sovittaa ajassa tapahtuva energia omaan suuntaan nähden. Tämän vuoksi yleiset transiittikirjojen selitykset transiitin toteutumasta eivät aina toimi yksityiskohdissaan, sillä näissä on tarkasteltu vain ja ainoastaan kahden tekijän välistä kulmaa, eikä ole otettu huomioon kaikkia muita mahdollisia muuttujia (kuten oma kartta ja muut samanaikaiset transiitit).

Ajattelumalliani, että toimisimme planeettojen energioiden osoittamalla tavalla, saa kritisoida. Itse en näe tätä kohtalouskoisena ja mitenkään orjallisena, vailla omaa tahtoa tapahtuvana ajautumisena. Jokaisesta transiitista tai muusta astroilmiöstä löytyy variaatioita ja tasoja, vaikka planeetan yleisteema olisikin aina samansuuntainen. Meillä on vapaus valita olemmeko Saturnuksen kavereita, noin niin kuin kuvainnollisesti.

Jos näemme transiitit eteen avautuvina mahdollisuuksina, mielestäni tämä jos mikä on lohdullista. Maailma on todellakin mahdollisuuksia täynnä. Jokaiseen juuri minun ei ole pakko tarttua, mutta eikös niin, että muutamaa olisi kiva kokeilla. Ihan karkeiden suuntaviivojen hahmottaminen transiittien kautta saattaa auttaa hallitsemaan elämää, jos ei halua alkaa miettiä konkreettisemmin toimintamahdollisuuksia. Voi esimerkiksi tutkailla, millaisiin seikkoihin liittyy dynamiikkaa (Pluton, Uranuksen, Jupiterin ja Marsin kulmat) ja kysyä itseltään, missä asioissa käytän tarjoutuvaa aktiivisuutta.

mahdollisuuksia

Ja vielä siitä transiitin ohi menemisestä. Jos sinä aikana, kun planeetta on aktiivisesti tarjonnut käyttöön voimaansa, ei tartu mihinkään siihen liittyvään mahdollisuuteen, voi tärkeä herkkyysaika elämässä mennä ohi. Jotkut hetket elämänkaaresta ovat yksilöllisesti suotuisampia esimerkiksi muutoksille kuin toiset. Jos planeetan osoittamaan voimaan on suhtautunut kuin pelokas pupu, voidaan olettaa että jotakin on jäänyt käyttämättä. Jos se asia olisi esimerkiksi omaan kasvuun liittyvä, opittava asia, on todennäköistä että vastaan tulee uusia tilaisuuksia. Miksi kuitenkaan hukata omaa ja usein samalla monien muidenkin ihmisten aikaa sillä, että jostain kumman syystä ei ota oppia vastaan jo nyt? Otsikon kysymys pitäisi mieltää ennemmin muodossa kuinka kauan minulla on aikaa työstää tätä transiittia.

On esitetty sellaistakin, että vaikka planeetan aktiivisuutta torjuu ja sinnittelee odottaen ajan kulumista, se asia mihin transiitti liittyy, ei sillä häviä. Väistää voi yrittää, mutta mielestäni sellainen on kamalan kuluttavaa. Karman laki näyttäisi varmistavan, että juuri kun kättelet itseäsi onnistuneesta ohituksesta, isku osuu kuitenkin. Ei ole olemassa mitään yhtä ainutta transiittia, jonka loppumista voi odotella. Transiitteja on koko ajan ja useita meneillään samanaikaisesti. Ei näitä voi erotella toisistaan. Jos päänsä tunkee pensaaseen Pluton vuoksi, pilkottavalle hännällesi nauravat Jupiter ja Venuskin.

Jos astrologiaa ajatellaan ilosanomana jota voi välittää, enpä pistäisi pahakseni jos vastaisuudessa muistuttaisitte kaikkia näitä transiitin loppumisen toivojia siitä, että voi ajatella myös niinpäin, että milloin saan käyttää voimaani ja aktiivisuuttani minulle tarjoutuviin mahdollisuuksiin.

Advertisement

Entä jos Jupiter ei paisukaan?

30.1.2013

Jupiter_statueOlen muutamista planeetoista käsitellyt alisteisten merkkien tuomia reunaehtoja tai toteutumisen mahdollisuuksia, yleensä ajankohtaan jolloin planeetta saattaa myös ajassa olla haastava toteutettava sen merkin tuoman epäedullisuuden vuoksi. Kun meillä on iso ja mahtava Jupiter pysähdyksissä kaksosissa, saattaa olla erittäin hyvä hetki pohtia millaisin tavoin Jupiterin toteutumisen haasteet tulevat ilmi sille vaikeissa merkeissä.

Nuo käyttämäni termit haasteellinen ja vaikea pitää käsittää vain suuntaa ja sävyä antaviksi, sillä ihan niin kuin yksikään tuloillaan oleva lapsi ei ole jäänyt syntymättä, ei planeetankaan energia jää toteutumista vaille. Oma näkemykseni on, että toiset merkit ovat planeetoille helpompia maastoja tai alustoja, ja taas toisaalla planeetta joutuu ponnistelemaan enemmän. Ponnistelu ei sinänsä ole haastavaa tai vaikeaa, sillä tämä on asennoitumiskysymys. Mielestäni jonkinlaista osviittaa yksilön kyvyistä / tarpeesta ottaa vastaan ponnistelua vaativia seikkoja kertoo kartan perusrakenne, esimerkiksi jos kartalla on suurkolmio tai useita sekstiilejä, saatetaan keskittyä vaivattomiin puoliin ja silloin planeetta haasteellisessa merkissä tuottaa enemmän päänvaivaa. Jos taas kartta on pullollaan isoa ristiä, neliöitä, kvinkunsseja ja puolitoistaneliöitä, on haasteiden kanssa opittu elämään. Toivottavasti siis, harjoitusta lienee ainakin ollut tarjolla.

Jupiter_alisteisetJupiteriin! Tämä massaykkönen on omissa merkeissään jousimiehessä ja kaloissa, ja sen ylennys on ravussa. Maskuliininen planeetta hallitsee siis muuttuvissa merkeissä tulta ja vettä, ja sen ylennys on johtavaa vettä. Näissä näkyy johdonmukaisuutta sen suhteen, että Jupiterin yksi perustehtävistä on tehdä isoksi. Suurentaa, kasvattaa ja lisätä. Veden elementtiä pidetään hedelmällisenä, ja tulessa on kohottavaa innostusta. Mielikuvan tasolla ravun kukkeus ja runsaus tekevät merkistä paikan, missä Jupiterin suuruus pääsee oikeuksiinsa.

Jupiterille haastavat merkit tulevat vastamerkeistä kaksosista ja neitsyestä, sekä alennuksen sijainti rapua vastassa olevasta kauriista. Koska nykyisin modernin astrologian harjoittamisen aikana ei olla paljoa haloota pidetty planeettojen arvoista, vahvuuksista tai heikkouksista, jää esimerkiksi neitsyen merkki Jupiterille ei-niin-suotuisana merkkinä usein huomaamatta. Kun aikaisemmin pohdin tätä samaa asetelmaa Venuksen kannalta, jo silloin tuli esille Venuksen edullisuus kaloissa ja haastavuus neitsyessä. Koska Jupiter ja Venus ovat astrologiassa samantyyppinen pari, myönteisiä planeettoja molemmat, voi niiden maailmoissa katsoa olevan paljon samaa.

kaksonen_zodMiten haastava Jupiterille on sen vastamerkki kaksonen? Molemmat kaksonen ja neitsyt ovat Merkuriuksen hallitsemia merkkejä, ja ilmiö tapahtuu päinvastoinkin, sillä Merkuriukselle haastavat merkit ovat juuri Jupiterin hallitsemat jousimies ja kalat. Muuttuva laatu ei siis näytä antavan etua tai tuovan ratkaisua. Jupiterin ongelma kaksosissa näyttäisi olevan viisaudessa ja tiedossa. Jupiterille on ominaista omata katsomus, näkemys ja usko. Kaksosissa keskitytään konkreettisemmin tietoon, jota voidaan välittää ja jakaa, vaikkei itse allekirjoittaisikaan tiedon sisältöä. Myös kaksosille ominainen vaihtaminen ja pinnallisuus ”estävät” Jupiteria muodostamasta tarpeeksi syvällistä näkemystä. Kaksosissa Jupiter saattaa harhautua käsitykseen, että määrä korvaa laadun, ja ylilyönteihin sorrutaan tavallista herkemmin. Jupiterille on harvinaista nousta kallistuskulman rajan yläpuolelle eli OOB-tilaan, mutta kaksosten merkin lopussa sellainen voi joskus olla mahdollista. Silloin voi lapanenkin lähteä kädestä.

neitsyt_1Neitsyen yksityiskohtainen analyyttisyys saattaa tökätä Jupiterille, jolle on ominaista laajuus, sfäärit, suuret kokonaisuudet ja suurpiirteisyys. Eläinradalla merkeistä neitsyt symboloi pientä kokoa, ja tähänhän Jupiter ei millään mahdu. Voimme varmaan kaikki kuvitella, mitä aiheutuu siitä jos Jupiter alkaa suurennella jotakin yksityiskohtaa, se ei pysy silloin enää yksityiskohtana vaan nousee pääasiaksi, ja silloin suhteellisuus kärsii. Perinteisessä astrologiassa neitsyt katsotaan hedelmättömäksi merkiksi (minä en henk koht ymmärrä sen logiikkaa) ja silloin on luontevaa ajatella, että Jupiter on parhaimmillaan hedelmällisessä maaperässä.

kauris_zodJupiterin alennusmerkki kauris on samalla tavoin maan elementin edustaja kuin neitsytkin. Kauriin merkin symboliikan ankaruus, tiukkuus ja tiiviys eivät anna runsasta ja sallivaa majaa Jupiterille. Kauris ennemmin supistaa kuin laajentaa. Jupiter ottaa mielellään riskejä (mahdollisuuksia vastaan) mihin kauriin varovaisuus ei luontevasti anna mahdollisuutta. Myös kauris tulkitaan perinteisen näkemyksen mukaan hedelmättömäksi (liittynee merkin hallitsijaan Saturnukseen). Jos voimme jotakin päätellä Jupiterin viihtymisestä ravussa ja kaloissa, eivät kauriin ominaisuudet kovuus ja lujuus tee Jupiterille hyvää. Jupiterin täytyy saada olla vapaa, rajanvetoa on turha ehdottaa sellaiselle jonka tarkoituksena on nousta korkeuksiin. Myös kauriin merkin alussa Jupiter voi olla OOB, vaikka se harvinaista onkin. Ajattelen kovin mielelläni niin, että OOB tila saattaisikin antaa etua, sillä kauriissa voitaisi saavuttaa tasapaino varovaisuuden ja liioittelun välillä.

Mitkä tekijät sinä katsoisit olennaisimmiksi miksi Jupiter ei viihtyisi kaksosissa, neitsyessä ja kauriissa? Millaisin ”menetelmin” Jupiterin viihtymistä voisi edesauttaa, jos planeetta on näissä merkeissä – millaisia kotikonsteja olette keksineet?

Ison pysähdys

28.1.2013

jupiter_sAurinkokuntamme kookkain planeetta Jupiter on päättämässä perääntymisjaksoaan, mikä alkoi jo viime syksynä lokakuun alussa. Jupiter saavuttaa pysähtymisen kohdan tänään maanantaina 28. tammikuuta iltapäivällä noin 20 minuuttia yli neljältä. Pysähdyksen keskikohta, mistä astrologiassa yleisimmin katsotaan planeetan kulkusuunnan kääntyminen, on keskiviikkona suurinpiirtein kahvitunnilla. Pysähdyksensä teknisesti ottaen Jupiter päättää perjantaina kuukauden vaihduttua helmikuuksi aamupäivällä hiukan ennen yhtätoista. Kaikki tämä tapahtuu 6°20’ kaksosia. Jupiter on nyt kulkunopeudessaan Maasta katsottuna paikallaan ja on edelleen hidas käännyttyään etenemään.

Meillä on siis työviikon ajan pysähtynyt Jupiter ajan hengen isoimpana vaikuttajana. Jupiter tykännee sanasta isoin. Pysähtynyt planeetta on ajassa päällimmäinen, ja Jupiterin ollessa kyseessä voidaan kenties hehkuttaa megavaikutusta. Tällainen planeetan kääntyminen etenemään on sävyltään positiivinen. Jupiter karistaa sisäänpäinkääntyneisyytensä ja alkaa tutkia vaikutusmahdollisuuksiaan.

Otan esimerkiksi yhden aihe-alueen, mikä on noussut esille tällä Jupiterin perääntymisjaksolla. Jupiter symboloi viisautta, näkemystä, laajentumista ja vapautta. Kaksosen maailmaa on tiedonvälitys. Viime kuukausina on käyty hienoista keskustelua siitä, missä määrin kaiken tiedon tulisi olla vapaasti (lue ilmaiseksi) saavutettavissa. Jossain on kuulemma esitetty, että opettajien tai luennoitsijoiden esittämä materiaali tulisi jakaa sähköisessä verkossa vapaasti. Tällainen vapaan median ihanne on utopia, mikä tökkää tekijänoikeuksiin. Uskon että jokaisen oppikokonaisuuden valmisteluun ja työstämiseen on käytetty aikaa, mikä tulisi tekijälleen korvata. Jos palkkiossa nyt otettaisiin huomioon tiedon mahdollinen jatkokäyttö, ei mikään taho pystyisi hinnoittelemaan työn hintaa.

Ihanne vapaasti jaettavasti tiedosta kulminoitui hyvin traagisella tavalla tässä tammikuussa, kun nuori amerikkalainen ”nörtti” ja ohjelmoija riisti itseltään hengen jouduttuaan vastaamaan tekemistään tietomurroista. Aaron Swartz oli idealisti, joka käytännön tasolla halusi jakaa maksulliseksi luokiteltuja tiedostoja omaan näkemykseensä perustuen, että tiedon tulisi olla vapaata.

aswartz_chart

Tässä on Keskipäivän ajalle Swartzin kartta. Tätä en olisi ikinä uskonut, mutta hänellä on pysähtynyt Jupiter kaloissa, merkissä jossa rahalla ei ole mitään merkitystä. Toivottavasti myös muut teemat kartassa herättävät ideoita, löydöksiä ja keskustelua.

”Be curious. Read widely. Try new things. I think a lot of what people call intelligence just boils down to curiosity”. – Aaron Swartz (vapaasti käännettynä: Ole utelias. Lue laajalti. Kokeile uutta. Mielestäni se mitä kutsutaan älykkyydeksi on viimekädessä uteliaisuutta)

Avainsanojen merkityksestä

27.1.2013

feminiininenmars

Vielä on suurinpiirtein viikko siihen kun Mars seuraavaksi vaihtaa merkkiään kaloihin, mutta minä olen tämän suhteen hätäinen, ja päästän jo nyt vähän höyryjä ulos. Olen tuuminut Marsia kaloissa jo useana päivänä. Toivon ettei kukaan nyt ottaisi itseensä käsittelyni tavasta. En väitä, että näkemykseni on ainoa oikea, ja eritavalla ajatteleva on väärässä. En halua ojentaa, vaan pohjimmaisena on jalo ajatus, jos onnistuisin laajentamaan (juu kyllä Jupiter pian pysähtyy) näkemystänne ja tuomaan vaihtoehtoisia, kenties optimistisempia käsitteitä tapoihinne mieltää planeetta merkissä.

Kalojen merkistä eläinradan viimeisenä on esitetty, että se sisältää kaikki aikaisemmat merkit. En henkilökohtaisesti ihan tällaista ajattelutapaa allekirjoita. Kalojen teemaan sisältyy monimuotoisuus, mikä tavallaan oikeuttaa ajattelemaan että se kattaisi aikaisemmatkin merkit. Kaloissa on olemassa kaikkein eniten vaihtoehtoja (eikä se ole helppoa niin kalat-ihmiselle kuin tulkinnallisestikaan). Etenkään kalojen viimeisenä olo ei tarkoita, että tämä merkki olisi eläinradan yleinen kuona-astia ja tähän kertyisi kaikki negatiivisuus. Kalat ei ole mikään roskis. Jokaisessa eläinradan merkissä on omat vahvuutensa sekä heikot tai huonot puolensa. Kaloissa kumpiakaan ei ole suhteessa sen enempää kuin muissakaan. Hyvyyden ja pahuuden janalla voi liikkua ihan omien valintojen mukaisesti, eikä kukaan automaattisesti joudu sinne kurjalle puolelle.

Taidan olla huolissani kalojen merkkiin liian yleisesti liitettyjen negatiivisten määreiden vuoksi. Silmiini osui tässä taannoin luonnehdinta Marsista kaloissa, että se on lälly. Okei, saattoi olla huumoria, mutta särähti joka tapauksessa. Minulle lälly sanassa on kielteinen vivahde, se on latistava. Tottakai Mars voi olla kaloissa lälly, sillä kaloissa tosiaankin on mahdollista olla melkein mitä vaan. Voisiko se olla muutakin?

Jos ajatellaan astrologiaa, että sen yhtenä tarkoituksena on antaa välineitä yksilön kasvuun, tässä mielessä minusta on ikävää, että planeetan avainsanaksi valitaan lällyn tyyppinen käsite. Kuka tahtoisi pyrkiä kasvussaan siihen, että hänen tarkoituksensa on olla teoissaan lälly? Käsitteillä voi olla merkitystä alitajuisella tasolla itsensätoteuttavana profetiana. Mielestäni olisi kannustavampaa valita päällimmäiseksi planeettaansa esitteleväksi termiksi jotakin myönteistä, toki rehellisyydessä pysyen.

Olen hyvin usein lukenut astrologisista teksteistä, vanhoista kirjoituksista ihan suoraan ja moderneista rivien väleistä, että kalojen sijainti olisi planeetalle huono. Jos nyt pitäydytään vain Marsissa, niin näin ei todellakaan ole. Marsilla on jännä suhde veden elementin merkkeihin. Skorpioni on sen omaa aluetta, ja ravussa Mars on alennuksessaan, eli tämä on se tyypitellysti haasteellinen merkkisijainti Marsille. Mars on näiden merkkien yöaikainen hallitsija, eli sillä on ”suhde” vesimerkkeihin. Kaloissa Marsilla on mahdollisuus toimia ihan hyvin.

KalatViimeisenä muuttuvana merkkinä kalat edustaa äärimmilleen vietyä ”liikehdintää”. Kalat on merkkinä moniulotteinen, sen ei ole tarkoitus jäädä jumiin vain yhteen, vaan sille on luontevinta sisältää vaihtoehto. Muuttuvuus voi olla vaihtamista, seilaamista, häilymistä ja kuitenkin aktiivista toisenlaisuuden huomioimista. Ja tästä pointista voisi rakentua kaloihin liitetyt luovuuden ja mielikuvituksellisuuden teemat. Luovuus tarkoittaa käytännössä usein sitä, että tehdään toisella tavalla. Tämä näkyy oleellisesti kalojen symbolissakin; kaksi toisiinsa sidottua kalaa uivat vastakkaisiin suuntiin. Jos tässä on ainekset myös negatiiviseen kaksijakoisuuteen, on tässä mahdollisuus hyväksyä päinvastaisen merkitys samanaikaisesti. Edelleen kalojen symboliikkaa hyödyntäen minusta ei pidä paikkaansa, että kalat olisi merkkinä tiedostamaton. Sillä on pääsy myös tiedostamattomalle alueelle, mutta tämä ei tarkoita sitä ettei kalat tietäisi mitä vasen käsi tekee (tämä on yleistys eikä päde luonnollisesti yksilötasolla yksi yhteen vaan riippuu aina tavasta, jolla yksilö tätä energiaansa käyttää). Symbolissa kalat ovat kiinni toisissaan ja piuha kertoo informaatiosta.

On varmaan totta, että Mars kaloissa kallistuu ehkä herkemmin toteuttamaan vaihtoehtoisia teemoja, eikä tällöin toteudu tyypillisenä Marsina; aloitteellisena, valloitushaluisena, aggressiivisena. Käsitykseni on, että Mars kaloissa on aktiivisesti toiminnallinen, mutta kohde ei välttämättä ole urheilu, johtaminen tms. En kertakaikkiaan ymmärrä miksi kaloihin liitetään passiivisuus, sillä myös sellainen toiminta mikä ei hyökkää ja tuhoa, voi olla sangen aktiivista. Muuttuva merkki sisältää liikkeen idean jo itsessään (vrt. Mars kiinteissä merkeissä). Marsin toiminnallisuus kanavoituu kaloissa merkin teeman mukaisiin asioihin, ja kaloissahan näitä riittää. Empaattisuus, hyväksyvyys, henkisyys, taiteellisuus, luovuus, fantasia, sielukkuus, rajantakaisuus, ja se vaihtoehtoisuus. Mars kaloissa voi olla jopa kapinallisempi kuin missään muualla.

Kalojen merkissä on myös niitä negatiivisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi uhriutuminen, rajanvedon vaikeus, epämääräisyys, vaikeuksien väistely, ylikorostunut vaatimattomuus tai alttius toisten vaikutteille. Myös tällaisiin suuntiin on mahdollista mennä Marsinsa kanssa, mutta se on aina kiinni omista tietoisista valinnoista. Olisiko jopa helpompaa muuttaa Marsinsa toteuttamisen suuntaa sen ollessa muuttuvassa merkissä, koska vaihtaminen on sujuvaa, eikä olla lukkiuduttu mihinkään (ellei sitten tunnetasolla). Mars ei ole millään lailla tuomittu tapahtumaan näillä lällyimmillä tai heikoilla tavoilla.

fishTottakai Marsin sijoittuminen muuhun karttaan nähden tulee ottaa huomioon kun tulkitsee Marsinsa toiminnan puitteita. Jos se on aspektiton, kalamaisuus pääsee korostumaan. Jos kulmia on paljon, Mars on dynaamisesti mukana olemuksessa ja elämässä. Kovatkaan kulmat eivät suinpäin altista negatiiviseen toteutumiseen; neliöt ja oppositiot kertovat aktiivisuudesta johon Mars lähtee mielellään mukaan. Miellän Marsin kaloissa näissä kulmissa sähköankerias-tyyppiseksi, jolloin on pakko toimia ja passiivisuus on kyllä kaukana. Tämä on nyt vain heitto, mutta kenties itsetutkimusta ikävien puolien osalta voisi harjoittaa kaikkein eniten kvinkunssien ja puolitoistaneliöiden suhteen. Ja jos näitä kalavertauksia jatkaisin, helppojen kulmien sekstiilien ja kolmioiden kanssa Marsilla voi olla vaara jäädä lahnaksi lötköttelemään mukavuusalueelleen.

Marsin toiminnallisuus on hyvin olennainen osa persoonaa, olemusta ja oman elämänsä herrana olemista. Jos Marsinsa suhteen luovuttaa (mikä sekin kuuluu kalojen negatiiviseen toteutumiseen!) ja keskittyy ei-niin-rakentavaan toimintaan, voi tällä olla koko elämän suuntaamisen suhteen merkitystä. Mars kertoo teoista ja tekemisen tyylistä, ja niillä on oleellinen rooli siinä saavutetaanko haluamamme. Pitäisin Marsia miltei kuin symbolisena avainsanana ristikossa. Jos fiksoituu ns. väärään avainsanaan, eivät toistenkaan planeettojen olemukset eli avainsanat löydy oikein.

Vaikka tässä oli Mars esimerkkinä, kannattaa pohtia ensivaikutelmiaan omien planeettojensa kohdalla muidenkin kartantekijöiden suhteen. Miettikää miten ”esittelette” ytimekkäästi omat planeettanne, ja analysoikaa, ovatko ne turhaan negaatioita henkiviä.

Valokeilassa Täysikuu

26.1.2013

kuu_leijona2Huomenna sunnuntaina 27. tammikuuta aikaisin aamulla noin kahtakymmentä vaille seitsemältä Kuu tulee täydeksi leijonassa 7°24’. Toivon että saatte tulevan yön nukutuksi, sillä ensi yönä ei niinkään täydenkuun valoisuus haittaa vaan se, että yö on hullun Kuun yö juuri ennen täyttäkuuta. Koetetaan välttää pingotusta, hehkutetaan mieluummin jo tulevaa Kuun aikaa. Täyttymys tulee, kunhan hetki maltetaan.

spotlightMeillä Helsingin asteissa katsoen Kuu täyttyy seitsemännessä huoneessa ja Aurinko matkaa vastapäätä ensimmäisessä jo havitellen nousuaan. Leijonassa täyttyvä Kuu viittaa rakkauteen, huomion osoittamiseen ja palvontaan. Kuu mittaa arvovaltaa, kenelle se suodaan, kuka sen eteen on tehnyt töitä. Leijonassa täydessäkuussa on aina näkyvillä olon pointti mukana. Tällaista täyttymystä tai saavutusta ei sovi jättää pimentoon vain omaksi tiedokseen, vaan se on luonteeltaan julkinen. Meidän kansanluonteellemme ei rehentely sovi, mutta mitä jos kokeilisimme avoimuutta ja itsensä likoon laittamista? Kohdevaloon on uskallettava astua, sillä muutoin loiston hetki jää käyttämättä.

Täydenkuun hetkellä on jousimies nousussa, ja se saa Jupiterin tämän ajan kartan hallitsijaksi. Jupiter on sopivasti parhaissa kulmissa täydenkuun tekijöihin, sekstiilissä Kuulle ja kolmiossa Auringolle. Koska Jupiter on jo hyvin lähellä pysähtymistään perääntymisjaksonsa jälkeen, on se merkittävä tekijä ajan henkeä luomassa. Tällaiselle aikaa määrittävälle kartalle ”pääsy” nostaa aina planeetan hallitsemat seikat esille. Mitä olemme viime aikoina Jupiterista puhuneet, oivaltaneet, huomanneet? Jupiter oli keskeinen tekijä ajan ”ison kartan” eli kauriin ingressin kartalla. Jupiter petaa nyt täyttymyksen hetkeä viisaudellaan. Josko tämä olisi nyt tietoisuutta, oivallusta?

Myös Saturnuksella on sanansa sanottavana tässä ajassa. Meidän kartallamme Saturnus tulee Keskitaivaalle, ja nappaa siellä Auringon ja Kuun välisen energian itseään kohti (Saturnus on väljästi T-ristin kärkenä tässä kiinteiden merkkien kuviossa). Saturnus hallitsee Aurinkoa, Aurinko taas Kuuta. Saturnus merkitsee julkisissa asioissa syytä ja seurauksia, suunnitelmallisuutta ja kauaskantoisuutta.

Kuun loistossa on mukana hiertoa, mutta välttämättä se ei ole lainkaan negatiivinen ilmiö. Kuu on hetkellisen Yod kuvion kärkenä Plutolta ja Chironilta. Kutsumus summautuu tässä ajassa juuri Kuulle, sen näkyvyyteen ja luovuuteen, rakkauteen ja hehkuun. Pluto ja Chiron ovat vaikuttava pari, joissa on syvälle porautuvaa näkemisen kykyä. Emmekö juuri jotain tällaista kaivanneet kauriin ingressissä Talvipäivänseisauksen aikaan?

Tämän täydenkuun ajoittamassa aikasyklissä saamme Jupiterin kääntymisen. Tuodaan esiin sisäisen tietoisuutemme löydökset, viisautemme. Ihan vielä ei ole kiire, sillä Jupiter saavuttaa pysähtymisensä kohdan vasta maanantaina iltapäivällä, ja on monta päivää tässä paikassa eläinradalla. Ja täytyyhän Kuun ensin ottaa yleisönsä.

vallankumousJupiterin ja Saturnuksen kaitseman Täydenkuun Saabinen symboli on Kommunistiaktivisti, mikä osuvasti korostaa aatteen paloa. Tiedätkö mitä edustat, oletko valinnut puolesi? Mitä julistat kun nouset puhujapönttöön? Me olemme kaivanneet vallankumousta nimenomaan tiedostamisen tasolla. Tässähän sitä on tarjolla. Historia odottaa tekijöitään – astutko valokeilaan?

Toivotan loistavaa Täydenkuun aikaa kaikille!

Kasvamassa isommaksi

25.1.2013

maisema1

Jos lukijoissa on harvakseltaan blogiin kurkkaajia, laitan tässä linkin noin kolmen kuukauden päähän taaksepäin kun esittelin teille edistyskarttani vaihtuneen härkänousun. Näin ette ole ihan pihalla, että miksi ja mitä kirjoitan. Olen tuumannut syntymäkartan ja edistyskartan välistä vuoropuhelua, yhteen toimimista tai sitten kissanhännänvetoa lähinnä oman karttani, omien pikku kompleksieni ja murheitteni kautta.

Voin kuvitella, että ihmiselossa on aikoja, jolloin olo tuntuu ehyeltä eikä mitään tarvitse kovin suuresti kyseenalaistaa. Tällainen rauhallinen vaihe saattaisi hyvinkin olla oman syntymäkartan ja progen välisen energian sujuvaa toimintaa. Olen siinä uskossa, että kumpaakaan karttaa ei voi olossaan sivuuttaa, tai elää pelkästään toisen kautta. Molemmat toimivat, ja ajan ilmiöitä tupsahtaa kummallekin kartalle esimerkiksi transiittien ja pimennysten muodossa.

Progekartan voima on edistymisessä. Edistymiset eli se mikä progella muuttuu, on olennaista. Silloin energiat tai teemat muuttuvat ja vaihtuvat, ja näissä tilanteissa joudumme kasvamaan, eli ottamaan huomioon uudenlaisia muuttujia, sopeutumaan niihin ja toteuttamaan niitä. Toisinaan uudet asiat ovat entuudestaan tuttuja, tarkoitan tällä tilanteita joissa progen vaihtuvat asiat ovat syntymäkartalta olennaisesti tuttuja. Näin on esimerkiksi minun kohdallani osittain Kuun tilanteessa, sillä se kulkee jousimiehessä, mikä on yksi tärkeimpiä merkkejä syntymäkartallani, nousun merkki. Osittaisuudella tarkoitan Kuun kulussa epätavallista tilannetta, että se kulkee nyt kallistuskulmansa yläpuolella, eikä minulle tällainen OOB juttu ole ollenkaan tuttua.

Tavallinen edistys (sekundääriprogressio) ei moneltakaan osin muuta tilannetta verrattuna syntymäkarttaan erityisen paljon. Hitaat planeetat ja solmut pysyvät melko lailla samoissa kohdissa myös edistettynä, etenkin jos hidas planeetta on ollut syntymän hetkellä lähellä pysähtymistään: tällöin liike edistettynä on pitkään tosi hidas. Persoonaplaneetat saattavat muuttaa sijaintiaan merkin tai pari, eikä Aurinkokaan kovin monen merkin yli ehdi loistaa elonkaaressa (noin asteen vuodessa). Toisissa kartoissa vain Kuu on se tekijä, mikä siirtyy huomattavasti, eli noin merkin verran kahdessa ja puolessa vuodessa. Toisissa kartoissa myös nousu liikkuu, tässä linkki tarkempaan erittelyyn nousumerkkien osalta.

maisema2Olisiko tämä tullut kantapään kautta esille, mutta omat sisäiset fiilikset voivat olla aika kinkkisiä kun nousu edistyy merkkiin, joka hankaa pahasti syntymäkartan nousumerkin kanssa. Kartallani on jouskari nousussa ja progeksi tuli härkä, ja nämä ovat merkkejä, joista sanotaan ettei näillä ole mitään yhteistä keskenään. Vaikka nousut eivät asteissa ole lähimaillakaan kvinkunssissa keskenään, niin merkkitasoinen hierto tuntuu. Rakkoja, hiertymiä, arkuutta.

Jos uuteen, vaihtuneeseen nousuun tulisi koettaa sopeutua, totutella toisenlaiseen asenteeseen, niin kvinkunssimerkkien välillä sopeutuminen tuntuu minusta käytännössä hankalalta. Jos teen jotakin oikein härkämäistä, se on kuin pyllistäisi jouskarin periaatteille. Miten näiden kahden merkin keskeisimmät ideat saa mitenkään tehosekoittimessa yhdeksi mössöksi? Jouskari tahtoo korkealle ja kovaa, härkä maatua. Härkä kaipaa rauhaa ja tyyneyttä, jouskari intoilee. Näiden merkkien välille on tosiaan vaikea keksiä mitään yhteistä nimittäjää. Voisiko uskonasiat olla sellainen?

Tämä menee ihan valituksen puolelle jo, mutta omaa tilannettani ei auta (proge-)Kuun kulku tuossa samaisessa jouskarissa ollenkaan. Se vetää liiaksi sinne nataalipuolelle, perusasemiin, eikä härkänousu saa oikein jalansijaa sisäisessä tuvassani. Hetkittäin olen ihan pahoillani kun nousuhärkäni ei saa tilaisuutta tehdä minusta vakaata, luotettavaa ja pystyvää. Enimmäkseen jouskarit vähät välittävät.

maisema3Toisaalta, eiköhän aina syntymäkartan ja progen välillä ole jonkinasteista skismaa, ja sitäpaljon tuota paljonpuhuttua sisäistä ristiriitaa. Todennäköisesti syntymäkartta antaa eväät näiden tilanteiden selvittelyyn, toiset meistä ovat herkempiä kärsimään ristiriidoista kun toisille ne merkitsevät vain lisää vaihtoehtoja, lisäpotkua ja haasteen merkkiviivaa karttatulosteen ”päädyssä”.

Tunnistatko sinä vääntöjä karttojesi välillä? Millaiset merkkien tai kulmien tuomat tilanteet ovat olleet sinulle kaikkein hankalimpia?

Hengenheimolaisuutta

24.1.2013

emeli-sandeMielenkiintoa viime aikoina populäärimusiikin saralla on herättänyt nimi Emeli Sandé, jonkin verran esiintynyt räppäreiden biiseissä vierailevana solistina, mutta miltei isommin on tunnettu lauluistaan, jotka on tehnyt isoille nimille kuten Susan Boylelle tai Rihannalle. Reilu vuosi sitten tuli ensimmäinen oma levy julki. Sandé on monissa yhteyksissä palkittu musiikintekijä, ja on ollut erityisesti kriitikoiden lempilapsi. Ehkä tämä kannattaa tsekata jos on entuudestaan tuntematon?

.

nsimoneSandén oikea etunimi on Adele, mutta on varmaan selviö kaikille miksi hän haluaa esiintyessään käyttää toista etunimeään. Sukujuuret ovat isän puolelta Sambiassa, äidin Englannissa, ja hän on kasvanut Skotlannissa. Sandé opiskeli lääketiedettä, mutta jätti opinnot musiikin kautta tulleen menestyksen myötä. Musiikinlajiksi mainitaan soul ja r&b. Hän varjelee yksityiselämäänsä melko tiukasti, Pluto skorpionissa sukupolvea kun on. Sandé on kertonut esikuvansa olevan edesmennyt jazz ja soul laulaja Nina Simone, ja hän haluaisi tehdä samalla tavalla aikaa kestävää musiikkia kuin Simone.

Sandé on Aurinkomerkiltään herkkä, empaattinen, monipuolinen ja taiteellinen kalat. Merkurius perääntyy aivan kalojen alussa, ja Kuu keikkuu OOBina omassa merkissään ravussa. Kuu on siis kasvavalla puolella, vaiheessaan jossakin tuplaravun tai leijonan välimaastossa, kumpikin sopisi persoonaan ihan hyvin.

Särmää kartalle tuovat Auringon ja Saturnuksen neliö sekä Marsin vastakkaisuus Plutolle. Neliö antaa hyvää jämäkkyyttä kalaihmiselle, eikä opposition myötä anneta periksi. Venus saa vastakkaisuuden T-ristiksi, ja siihen tuo lisäsäväyksen yhtymä Junolle. Sandé solminee hyviä sopimuksia ja tietää mitä tahtoo. T-ristin kuvio kiertää mielenkiintoisesti, kun Venus hallitsee Marsia härässä ja Mars taas Plutoa skorpionissa.

Sitä ei sovi ihmetellä miksi Sandé pitää esikuvanaan juuri Nina Simonea, sillä tämä laulaja on legendaarinen. Kartoista löytyy kuitenkin muutama hauska keskinäinen linkki, jotka kertovat astrologian kielellä, että tällaiset henkilöt voisivat kokea välillään hengenheimolaisuutta.

Sandén kartta on kellonajaltaan arvio, ja se saattaa olla oikeasti erilainen rakenteeltaan. Neptunus sopi hyvin uraa määrittäväksi planeetaksi Keskitaivaan tuntumaan, ja Pluto seiskahuoneeseen, sillä Sandé meni naimisiin pitkäaikaisen miesystävänsä kanssa viime syksynä eikä mies ole julkisuudessa hänen mukanaan (on kuulemma meribiologi).

synastria_es&ns

Sisäkartta Emeli Sande (arvio), ulkokartta Nina Simone

Laulajattarilla on molemmilla Aurinko ja Merkurius kaloissa, sekä Venus vesimiehessä. Kuut ovat vastamerkeissä ravussa ja kauriissa, ja mahdollisesti jopa vastakkaisuudessa toisiinsa. Kummankin Kuu on OOB tilassa, ja muutoinkin polaarimerkkien Kuut jakavat tärkeitä perusteemoja. Marsit sijaitsevat maamerkeissä, jolloin tekemisen tyylissä on samankaltaisia piirteitä. Simonen kartalla nousee vesimies, Saturnus on nouseva planeetta ja tälle kohdalle tulee yksi Sandén kartan ydinkohtia T-ristin kärki, Venus ja Juno. Molempien kartalla näyttäisi olevan Junonkin teemat oleellisesti esillä, kun se Sandélla on tuossa yhtymässä Venukseen (mikä on kenties kartan hallitsija jos härkä olisi nousussa) ja Simonella Juno on pysähtynyt. Kun tein aluksi Sandén kartan ylläolevaan muotoon, oli melkoinen yllätys, että kummallekin tuli Vertexin ja Kuun alasolmun yhtymä. Jopa Neptunukset resonoivat keskenään hienosti maamerkeistä.

Monille Sandé voi olla vielä outo nimi; tästä voi tutustua

Viestejä ketjuun

23.1.2013

kirjaltaaTämä ei ole astrologiaan liittyvä blogipäivitys vaan otan vain esille blogin tekniikkaan liittyvän seikan (olen koettanut keskittyä tulkintajonoon omien astroilujen sijaan). Talviset pikkulinnut, tulkut ja sirkkuset ovat laulaneet, että tänne blogiin arastellaan kovasti kommentoida. Minä sanon hui hai, mitään astrologista pätevyyttä ja kokemusta ei tarvita. Olenkin tuota usein kummastellut, että jos kirjoitukseni lukee usea sata henkilöä, eikö kenelläkään tosiaan ole vastaanväittämistä, kysymyksiä esitettävänä, moitetta että nyt meni yli hilseen tai omia huomioita jaettavana. Olettaisin että keskustelu (ja sitä myötä ahaa-elämykset, tiedot) olisivat paljon virkeämpiä ja monimuotoisempia, jos moni muukin rohkaistuisi kommentoimaan. Tällä en halua arvostella nykyisin vilkkaasti kommentoivia lukijoita. Olisi vaan joskus kiva kokeilla the more the merrier -tilannetta.

Sitten sananen teknisestä puolesta. Kun laitatte ensimmäisen kommenttinne, se ei tule vielä automaattisesti näkyviin viestiketjuun, vaan menee moderoinnin kautta, jonka minä ihan itse teen. Toivottavasti ymmärrätte tilanteeni, että blogin kirjoitus ei ole kirkkaimpana ykkösenä arkisen elämäni tärkeysjärjestyksessä enkä ehdi ihan reaaliajassa olla kuittaamassa uusia palautteita näkösälle. Yritän ne pariin kertaan joka päivä tsekata, mutta käytännössä siinä saattaa mennä muutamia tunteja että juuri teidän ihka ensimmäinen kommenttinne tulee julki.

Moderointi näyttää olevan sikäli tarpeen, sillä blogiin on alkanut viime syksystä lähtien tulla julmettu määrä roskapostia. Kaikenmaailman silmätippojen mainostajat sun muut asiaankuulumattomat koettavat saada kommenttiovea auki, jotta pääsisivät täyttämään viestiketjun mainosroskallaan. Poistan joka päivä roskikseen useita kymmeniä tällaisia turhia viestejä. Blogini ei ole kenenkään ilmainen mainostila. Tästä samasta syystä poistan ihan tuntemienikin henkilöiden mainokset.

Jos tulette lukemaan blogia etusivun osoitteen kautta https://astrologiantaika.wordpress.com/ tulee ylimmäksi näkyviin aina viimeisin julkipullautukseni. Blogisivun oikealla puolella marginaalissa on arkistolinkistö niin kuukausien mukaan kuin neljään kategoriaan jaoteltuna. Näistä pääsee helpoiten selaamaan vanhoja juttuja. Kun näiden linkkien alla on sisäänkirjautumiskohta, se on ainoastaan minua varten, reittini lisäämään uusia kirjoituksia. Kenenkään lukijan tai kommentoijan ei tarvitse kirjautua mihinkään sisään.

Jokaisen jutun alla on avainsanaluettelo, joista klikkaamalla pääsee kurkkaamaan vanhempia (ja joskus toistenkin kirjoittajien wordpress blogiin samasta aiheesta kirjoittamia) juttuja. Aivan alimmaisena on kohta kommentoi, tai jos jutun perässä on jo viestejä, tässä ilmoitetaan esimerkiksi että 4 kommenttia. Tätä klikkaamalla pääsee viestiketjun puolelle. Sivupalkista liikuttamalla kommenttien yläpuolelta löytyy itse juttu, ja sen alta mahdolliset kommentit. Alimmaisena on laatikko Vastaa, johon pääsee suoraan jättämään kommentin.

Kun vastaa-laatikkoa klikkaa, tulee sen alle näkyviin ”täytä tietosi alle” ja lokerot, joihin tulee kirjoittaa sähköpostiosoite ja käyttämäsi nimimerkki. Suosittelen käyttämään tätä tapaa viesteissä ihan oman yksityisyydensuojanne vuoksi. Jos kirjaudutte kommentoimaan esim. Facebook tunnuksilla, tulee kommenttiin mukaan Facessa oleva kuvanne ja nimi, jolla olette nassukirjassa, usein siis oma nimi.

fblogoLaitan yleensä kirjoitukset sivuilleni Facebookiin helppona linkkinä, mikä vie suoraan juttuun. Tämä on netin osoitetekninen juttu, mutta mielestäni vähän kurja, koska tästä ei pääse blogin arkistoihin (helposti). Jos tulette tätä kautta, viestiosio on heti jutun alla mukana, eikä sinne tarvitse erikseen klikata linkin kautta.

Blogiin pääsee siis jättämään viestin nimimerkillä. Näin voi kirjoittaa aika henkilökohtaisiakin asioita. Minua sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus sen suhteen, kuka nimimerkin takana on, jos se esimerkiksi paljastuu meiliosoitteesta. En myöskään kerää näitä meiliosoitteita mihinkään; vain aikaisemmin kun järjestin kilpailuja, ilmoitin voittajalle tänne jätettyyn meiliosoitteeseen.

Kun laitatte viestin tulemaan, kannattaa laittaa itselle muistiin käyttämänne nimimerkin kirjoitusasu ja meiliosoite. Käsittääkseni blogi tarjoaa myöhemmin valmiiksi samoja tietoja, jolloin niitä ei tarvitse uudelleen täyttää, siis jos luette blogia samalta koneelta (samasta ip-osoitteesta). Aina näin ei kuitenkaan ole, joten oma nimimerkki kannattaa muistaa jatkoa varten. Vain sillä saa myöhemmät kommentit reaaliajassa suoraan viestiketjuun.

Sitten vaan kirjoittamaan ja klikkaamaan nappulaa Lähetä kommentti. Eka kerta on aina… eka kerta, kun sen oppii niin sujuu yhtä helposti kuin pyörällä ajo.

PS. Arvasin että kyllä tässä Merkuriuksella on siipensä pelissä. Tsekkasin juuri: kun juttu oli valmis julkaistavaksi, Merkurius ylitti just nousun vesimiehessä.

Palkittua ekstriimiä ryhmädynamiikkaa

22.1.2013

duuds4Duudsonit on jälleen palkittu kultaisilla Venloilla ohjelmistaan. Pystejä ja mainintoja on satanut aikaisemminkin, eikä tämä neljän äijän kopla ole vielä kokenut suosion hiipumista. Minä olen ihan pikkuisen pahoillani, että joudun näin hätäisesti kaivamaan tämän pitkään idulla olleen aiheen ideoitteni aarrearkusta. Olen jo kauan hingunnut ottaa Duudsonit esille, mutta aika ei ole riittänyt arvoiselle tutkimukselle, ja nytkin joudumme kaikki tyytymään tähän pintaraapaisuun.

Mikä pistää Duudsonit tikittämään? Miksi nämä ”nuoret” miehet uhmaavat kohtaloa kerta toisensa jälkeen ryhtyen uhkarohkeisiin ja älyttömiin temppuihin? Millainen on porukan ydin ja henki? Mikä heitä yhdistää? Näitä seikkoja olisin halunnut kaivella astrologian valossa tarkemminkin. Nyt on tyytyminen vain siihen mitä kartat kertovat, sillä Duudsonit menevät ohi minun kokemuspiirini ja tuntemukseni (ja kenties ymmärryksenkin, mutta en kerro tätä arvostelevassa mielessä). Taustatyö on jäänyt kokonaan tekemättä; en ole tainnut nähdä ainuttakaan Duudson ohjelmaa. Tähän loppuun sopisi jokin veikeä hymiö.

Astrologisesti riskin ottaminen yhdistetään Marsiin ja Jupiteriin, joten lähdin olettamuksesta että nämä maskuliiniset planeetat nousisivat esille. Ja varmaan arvaatte, että näiltä erityisiltä, poikkeuksellisia juttuja puuhaavilta kavereilta odotin löytäväni OOB planeettoja, nehän niin kivasti selittäisivät tällaisen temppu-intoilun. Minä ajattelin löytäväni oinasta ja uuden Kuun vaiheessa olevia innokkaita Kuita.

Vaan mitä löytyi? Leijonaa! ¾ Duudsoneista on Aurinko-leijonia, ja jotenkin kuvioon sopii sekin, että ns. porukan johtaja, ideoija, kuvaaja-ohjaaja eli ryhmän luoja on erimerkkinen eli Aurinko-neitsyt. Kaikki ovat kuitenkin elo-syyskuussa syntyneitä. Leijonat ovat tietysti luotuja kameran ja yleisön eteen, että sikäli merkki osuu paikoilleen. Leijonateemaa vasten Duudsonien sarja Duudsonit tuli taloon avautuu hyvin, sillä leijona yhdistetään lapsiin sekä auktoriteettiin.

Marseja porukalta tietysti löytyi kartoilta, mutta ei ihan sitä mitä kuvittelin. Kaikilla on Mars perinteistä tulkintamallia käyttääkseni alisteisessa merkissä, kolmella ravussa mikä on Marsille alennusmerkki, ja yhdellä vaa’assa vastamerkissä. Toimisiko tässä siis ylikompensaatio? Minun ”teoriani” on, että jos planeetta on ns. heikossa merkissä, sitä harjoittaa hyvin paljon, koska tunnistaa tarvitsevansa opettelua sen energioissa. Duudsonit todellakin pistävät Marsinsa työhön.

Marsit osoittautuvat mielenkiintoisiksi lähemmin eriteltynä. Vaaka-Mars on yhtymässä Plutoon, mutta muutoin jää paitsi olennaisia kontakteja muihin planeettoihin (sekstiili Auringolle). Yksi rapu-Marseista on OOB tilassa, mutta kallistuskulman ylitys ei ole Marsille hääppöinen, rajumpiakin on nähty. Mars näyttäisi kuitenkin olevan aspektiton, ja pienistä kulmista sillä on osoitteleva puolitoistaneliö Uranukselle – tyypillinen onnettomuusaspekti (tämä OOB Mars kaveri on loukkaantunut kuvauksissa pahasti, murtanut selkänsä). Toinen rapu-Mars ei ole kontaktissa persoonaplaneettoihin mutta kolmiossa Uranukselle ja kvinkunssissa Neptunukselle. Viimeinen rapu-Mars johtaa kulhokuviota.

Kuut olivat samoin yllätyksellisiä. Kaksi maamerkkistä Kuuta, härkä ja neitsyt (hyvin todennäköisesti) sekä kaksi kaloista oinaaseen siirtyvää Kuuta. Näiden jälkimmäisten kohdalla tekee luonnollisesti mieli ehdottaa vähän myöhäisempää syntymän aikaa, sillä Kuu oinaassa sopii Duudsonille kuin nenä päähän. Kuut eivät olleet uudenkuun aloittajia vaan kaikkea muuta! Kaikilla on kartoillaan laskupuolella oleva Kuu, jonka pitäisi olla tuumiskelevampi ja rauhallisempi. Näillä mahdollisilla oinas-Kuilla vaihe on skorpionia, härkä-Kuussa jousimiehen/kauriin vaihteessa ja neitsyt-Kuu on porukan pomolla Aurinko-neitsyellä, jolloin Kuu on vanha, saattaa olla aivan kalojen vaiheessakin.

duuds3

Tässä muita mielenkiintoisia, ja toivottavasti persoonia selittäviä karttahuomiotani. Duudsonien luojalla Jarno Laasalalla on dynaaminen kulhokartta, missä kaikki planeetat etenevät. Hänellä toimisi kaikkein ”riehakkaimmin” poikkeuksellinen vesimiesnousuinen kartta (on diplomi-insinööri) jolla Mars istuisi kuudenteen huoneeseen ja Jupiter jäisi aspektittomaksi.

Jarppi Leppälä saattaa olla Duudsoneista nykyisin kaikkein tunnetuin jäsen, koska hän kisasi Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa. Hänellä on se OOB Mars, mikä lienee aspektiton. Hän suorittaa useimmat temput ohjelmissa, ja miestä on tituleerattu ihmistikkatauluksi, mitä ikinä se tarkoittaakin. Jupiter nousee esille yhtymässä Aurinkoon leijonassa, ja myös Venus on tässä lähellä viiden asteen sisällä Stelliumissa. Lisäksi Merkurius on pysähtyneenä myös leijonassa. Stelliumin planeetat ovat kolmiossa Neptunukselle, siis tanssii tähtien kanssa.

Hildénin Jukka on toinen ”esiintyvä” Duudson, ja hänenkin on käynyt stunteissa välillä huonosti, on esimerkiksi polttanut kasvonsa ja murtanut häntäluunsa. Jukan Uranus on miltei pysähtynyt, ainakin se on hitain kartantekijä. (Mars yhtymässä Plutolle, Kuu härässä). Merkuriuksen ja Uranuksen kulma pistää kartalta silmään.

HP Parviaisesta mainitaan, että häneltä vakuutusyhtiöt eväsivät henki- ja tapaturmavakuutukset. Hän on tehnyt ohjelmissa määrällisesti vähemmän temppuja, mutta ne ovatkin olleet sitten todella ekstreme juttuja, kuolemaa uhmaavia. Kartta ei kuitenkaan näytä mitenkään erityisen ”omituiselta”. Auringolla on neliö Neptunukselle, ja vahva omassa merkissään oleva Merkurius on aspektiton. Jupiter on yhtymässä Saturnukselle vaa’assa, joten senkin kuvittelisi olevan ns. aisoissa.  Kuoleman uhmaamisesta saattavat kertoa Kuu oinaassa ja Pluton kvinkunssi Chironille. Sen verran leikin kartalla, että kun Pluto tulee MC:lle, jouskari nousee ja Aurinko jää kahdeksanteen skorpionin huoneeseen.

Kun heppujen kartat yhdisti, tuli ilmoille allaolevan näköinen ryhmäkartta. Pistäkääs analysoiden siitä Duudsonit!

duuds1

Vaatiiko paluu korjausta?

21.1.2013

au_paluu

Nyt blogissa päästetään ilmoille ihan uusi sana, johon en muistaakseni ole aikaisemmin tarttunut. Prekessio. Tämä on ilmiö, jolla tarkoitetaan kevättasauspisteen siirtymää. Mehän tiedämme, että tähdistöt suhteessa eläinrataan eivät ole ihan täsmälleen samalla kohtaa kuin silloin, kun astrologista tietämystä on alettu kirjata ylös. Siirtymää tapahtuu noin asteen verran 72 vuodessa, eli ihmiselon aikana ei mikään ehdi ratkaisevasti muuttua.

Prekession käsitteeseen törmää astrologian harrastaja usein siinä vaiheessa, kun otetaan puheeksi paluukartat, useimmiten juuri Auringonpaluu. Kysytään että käytätkö prekessoitua karttaa, joskus terminä on myös samaa asiaa tarkoittava presessio. Tällaisella tarkoitetaan sitä, että paluukarttaa laskiessa otetaan huomioon tuo siirtymä eläinradalla tähdistöihin nähden.

Kun tällainen prekessoitu kartta tehdään, lasketaan missä kohdin eläinrataa Aurinko (oma mutta siirtymä huomioituna) nyt olisi, kun muistetaan tämä hienoinen siirtymä eläinradalla. Itse ei tarvitse näitä onneksi räknätä vaan astrologinen ohjelma suorittaa matemaattisen puolen nopeasti. Koetin katsella saako astro.comin kartoista tehtyä tällaisen prekessoidun version, mutta en ihan nopeasti löytänyt miten sellainen valittaisiin. Joku varmasti tietää onnistuuko?

Kun prekessio lisää Auringon sijainnin tarkkaan astelukuun muutamia kaariminuutteja lisää, Aurinko siis pysyy miltei samassa kohtaa prekessoidullakin kartalla, mutta kaariminuutteja tulee lisää sen mukaan, minkä ikäinen on. Keski-ikään mennessä on useimmiten jo Auringon asteluku vaihtunut seuraavaksi. Nataalikartan tasolla prekessio ei siis silmämääräisesti kevättä tee.

au_zodiac

Kun Auringonpaluussa ottaa huomioon tämän siirtymän eteenpäin, muttuu paluukartan asetelma usein ratkaisevasti nousuakselin ja huoneiden sijoittumisen osalta. Tämä saattaa aloittelijasta tuntua oudolta. Kun ajatellaan, että Aurinko liikkuu noin asteen päivässä eteenpäin, tulee tavallisin menetelmin tehdyssä Auringonpaluukartassa Aurinko luonnollisesti täsmälleen samaan asteeseen ja kaariminuuttiin kuin syntymäkartallakin, mutta prekessoitu paluukartta otetaan hetkelle, missä Aurinko onkin useita tunteja myöhemmin (eli se on kulkenut tarvittaman määrän kaariminuutteja lisää saavuttaakseen prekessiokorjatun sijainnin). Silloin on jo kokonaan toinen hetki, eli horoskooppi on saanut toisen nousuakselin merkin.

Tavallisen Auringonpaluun ja prekessoidun kartan erot ovat selkeimmät kartan akseleiden kohdissa (muista myös Vertex) sekä Kuun asteluvussa. Aurinko ja kartan painotukset tulevat luonnollisesti eri huoneisiin, vaikka planeettojen väliset suhteet eivät ratkaisevasti muutu. Jos siis paluukartalle tulee Yod, tulee se kummallakin tavalla katsottuna planeettojen välille, vaikka näiden sijainneissa olisikin muutaman kaariminuutin ero.

Jos kiinnostusta riittää, prekessoitujen paluiden tutkimisen voisi aloittaa jo eletyistä paluista, sillä omaa kokemusta vasten saattaa löytyä paremmin tuntuma siitä, kummalla tavalla tehty kartta kertoisi tarkemmin tuosta vuodesta. Näkökulman vaihtaminen vaatinee aina joustoa ajattelussa, mutta jos ei antaudu vertailemaan, ei ehkä löydä omalla kohdallaan vaihtoehtoista toimivampaa katsantotapaa.

Jos blogiin on eksynyt lukijoita, joille prekessoitujen paluukarttojen käyttö on jo tuttua, aloittelijat ovat varmasti kiitollisia kokemuksistanne ja huomioistanne. Toivon ettei tämä suppea esitykseni pudottanut kaikkia vasta-alkajia kärryiltä, kysykää ihmeessä jos jokin jäi epäselväksi. Kommentit ovat sitä varten.


%d bloggaajaa tykkää tästä: