Archive for maaliskuu 2013

Oletpas sinä kasvanut

30.3.2013

moneksi_kalaksiOletteko koskaan joutuneet yllättymään jonkun ihmisen suhteen, että onpa hän muuttunut sitten viimenäkemästä? En tarkoita tällä pelkästään ulkoisia muutoksia, vaikka on se ihan mahdollista, että sisäinen muutos näkyisi aivan konkreettisina ulkokuoren muutoksina. Jos näin on käynyt, että kaverin tai tuttavan uudenlainen tyyli kiinnittää huomiota, onko kukaan pohtinut astrologisia ilmiöitä muutoksen tai uudistuksen taustalla?

Astrologiassa puhutaan usein muutoksista transiittien yhteydessä. Varsinaisina muutostransiitteina pidetään etupäässä Pluton ja Uranuksen taholta tulleita energioita; tämän hetken tulkinnoissa voi olla jopa pienoista hankaluutta erottaa, mikä voima on kotoisin Plutolta ja mikä Uranukselta, sillä kun pari on pitkään taivaalla neliökulmassa, nämä tömpsähtävät monen kartalle kulmina samoihin aikoihin. Tällaiset voimat ovat omiaan pistämään elämää toisenlaiseen järjestykseen ja muottiin. Millaisia kokemuksia teillä on – oletteko tavanneet esimerkiksi Pluton transiitin läpikäyneen ihmisen, joka ei ole samanlainen kuin ennen? Tarkoitan tällä, että tottakai ihmisen syntymäkartta on olemassa koko ajan, mutta asenne, tyyli tai arvomaailma voivat muuntua transiiteissa kohtaamiemme asioiden myötä.

Transiiteissa lienee tarkoituskin, että me muutumme. Mitä järkeä muutoin olisi energioissa, jos ne valuisivat ohi kuin vesi hanhen seljästä, meitä todella koskettamatta?

Olettamukseni on, että ns. transiittien jäljet näkyvät yleensä melko selkeästi. Muutosta tulee myös muiden planeettojen kautta, itse tiedän muutamankin esimerkin kun keskeinen Neptunuksen transiitti on osunut ajankohtaan, jossa on käyty läpi suuri arvomaailman tarkistus, ja sen jälkeen valittu asioita (suuntaa?) hyvin eritavalla kuin aikaisemmin. Saturnuksen voimakkaimmat transiitit ovat sen paluut, mutta joillakin on näkynyt selkeitä käänteitä Saturnuksen ylityksissä akseleille.

riikinkukoksiHavaitsemmeko ollenkaan edistyskartan osoittamia muutoksia ihmisissä? Sen mitä olen käynyt keskusteluja ja lukenut kommentteja, progekartan rakenne ja muutokset eivät ole läheskään niin tiedostettuja kuin transiitit. Kun edistyskartta muuttuu hyvin hitaasti, sen viittaamat muutokset tuntuvat enemmän luontevalta kasvulta kuin transiitteihin verrattavat muutokset, jotka ovat hyvin usein lähtöisin tapahtumista. Edistyksien seuraamista tosin vaikeuttaa sekin tekninen seikka, että on monenlaisia tapoja edistää karttaa.

Edistyskartan sanotaan kertovan kasvusta ihmisenä, syntymäkartan potentiaalien täyttämisestä, ja osoittavan tässä ja nyt -tilannetta missä ollaan näissä prosesseissa menossa. Näemmekö helposti tai ollenkaan toisen yksilön kasvua ihmisenä? En nyt käytä tässä termiä henkinen kasvu, sillä vaikka meillä kaikilla olisi mahdollisuus edetä ja laajentua tällä tavoin, kaikki eivät tällä tavoin kasva. Myös näitä toiseen suuntaan menoja on nähty – millaiset transiitit näissä on taustalla, tai miten progen potentiaalin voi kääntää epäedukseen?

linnuksiMielestäni näissä kasvamisen prosesseissa progressiot ja transiitit toimivat energioina yhtä aikaa, ja oma työ olisi saada kaikki aktiiviset voimat toimimaan yhdessä, tai ainakin jossain määrin samaan suuntaan, siten että me emme uupuisi ja hajoaisi voimien ristivetoon. Tämä taas johtaa siihen, että yhtä yksittäistä transiittia on aika turhaa tuijottaa ja miettiä sen toteutumista, kun tasoja on monia.

Oletko sinä yllättynyt kenenkään huomattavasta henkisestä kasvusta? Onko tuttavasi kasvanut ihmisenä siten, että sen huomaa selkeästi? Onko teistä luontevaa tai uskottavaa, jos toinen ihminen vaikuttaa kovin erilaiselta? Harva meistä on tainnut todeta kenellekään, että oletpa sinä kasvanut ihmisenä.

Advertisement

Retro-Venus syntymäkartalla

28.3.2013

Mirror__Mirror_on_the_Wall_by_ardy_cardy[1]

Planeettojen kiertoratojen ollessa lähimpänä maapalloa ja sen kiertorataa, näyttää täältä katsottuna kuin hitaammin kulkeva planeetta perääntyisi; aivan kuin muissakin ohitustilanteissa hitaampi ajoneuvo näyttää kulkevan vastakkaiseen suuntaan.  Planeettojen perääntymisajanjaksot ja pituudet vaihtelevat; Venuksen perääntyminen tapahtuu n. 1,5 vuoden välein ja kestää n. 40 vuorokautta. Perääntyvän Venuksen (Venus Rx) syntymäkartallaan omaa n. 12 % ihmisistä.

Venuksen perääntymisvaiheen voisi jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen: ennen Auringon kanssa yhtymää oleva perääntymisvaihe ”vanhana” Iltatähtenä ja sitten tuon alakonjunktion (inferior conjunction) vaihe, jossa Venus katoaa hetkeksi Auringon loisteen taakse tullen näkyviin Aamutähtenä ja lopuksi yhtymän jälkeinen perääntymisvaihe. Planeetta on myös muutaman päivän pysähdyksissä (stationary, S) ennen perääntymistä ja ennen etenemiseen suoristumistaan jolloin perääntymisen teemat ovat voimallisia, alleviivaten teemaa. Tuota alakonjunktiovaihetta (perääntyvän planeetan yhtymä Aurinkoon, inferior conjunction) on eri mytologioissa (Mesopotamia, Kreikka, Rooma, Mayat) luvattu matkaksi tuonpuoleiseen, Kuoleman valtakuntaan jossa joudutaan koettelemuksiin mutta lopulta noustaan takaisin maan päälle (superior conjunction, yläkonjunktio) uudistuneena ja voimaantuneena.

Astrologi Dane Rudhyarilla, Keski-Amerikan Maya-intiaaneilla ja antiikin Kreikan astrologeilla on samankaltainen näkemys perääntyvän Venuksen symboliikan vivahde-eroista. Venuksen aloittaessa perääntymisen kohti Aurinkoa Venus on lempeä, naisellinen (”vanha”) Iltatähti, Vesper (Hesperus) ja yhdyttyään Aurinkoon ja sen loisteeseen tulee Venuksesta tullessaan taas näkyviin taivaalle maskuliinisempi Aamutähti, Lucifer. (Ylittäessään yläkonjunktiossa taas Auringon saammekin ”uuden”, etenevän Iltatähden.)

Titian_Venus_Mirror_(furs)Yleinen näkemys perääntyvistä planeetoista syntymäkartalla korostaa planeetan arkkityyppisen energian ilmaisemisen ja kokemisen vaikeutta, kyseenalaistamista ja testaamista. Venuksen arkkityyppistä symboliikkaa on mielihyvän kokeminen, sosiaaliset roolit, ihmissuhteet, rakkaus, erotiikka, kauneus, taide, kulttuuri, elämän rikkaus ja runsaus. Venuksen symboliikkaan liittyy erityisesti myös arvomme, mitä arvostamme itsessämme, muissa, yhteiskunnassa. Venus symbolisoi myös sitä, mikä on meistä tavoittelemisen arvoista ja tuottaa meille mielihyvää.

Perääntyvän Venuksen omaavat ihmiset hakevat usein innoitusta menneisyydestä ja hyödyntävät sitä erityisesti luovilla aloilla. Usein nämä ihmiset kaipaavat toiseen aikakauteen, toiseen maahan, toiseen maailmaan, kokien muukalaisuutta omassa ajassaan ja sen arvot vieraiksi. Myös kauneuskäsitykset voivat poiketa oman aikakauden muotitrendeistä tai olla muuten poikkeava, nähdä esimerkiksi kauneutta siinä missä näkevät vain vanhaa, kulunutta tai rumaa.

Perääntyvän Venuksen omaavat ihmiset kokevat usein sosiaalisissa tilanteissa vierauden tai ulkopuolisuuden tunnetta vaikka ulkoisesti voisivat vaikuttaakin hyvinkin sosiaalisilta. Henkilö kokee usein sisäisesti kokee vieraantumista, outoutta, haluaa ottaa etäisyyttä, viihtyy omissa oloissaan tai on hyvin tarkka yksityisyydestään.  Monet kokevat olevansa hyvinkin tarkkanäköisiä ihmisten sosiaalisten roolien ja salaisten motiivien havainnoitsijoina oman aktiivisen sisäisen arviointi- ja laaduntarkkailuprosessin hiomina.

Perääntyvän Venuksen omaaville ihmisille on tyypillistä sisäinen kokemus ettei lapsuuden perhe, yhteisö tai yhteiskunta tarjoa arvostusta, tukea, rakkautta, hyväksyntää (vrt. Venuksen ja Saturnuksen haastavat aspektit). Perheen tai yhteisön niiden edustamat arvot ja tapa osoittaa arvostusta ja hyväksyntää poikkeavat selkeästi ihmisen sisäisestä arvomaailmasta, jolloin varsinkin lapsi voi kokea sen hyvinkin hämmentäväksi, jopa perusturvallisuutta uhkaavaksi (vrt. Venuksen ja Uranuksen haastavat aspektit, OOB-Venus). Myös perheen tunneilmasto voi olla täynnä kaksoisviestintää, jolloin lapsen kyky luottaa omiin vaistoihinsa ja tuntemuksiinsa voi heikentyä.  Toisaalta, joskus henkilö vain sisäisesti kokee vieraantumista, haluaa ottaa etäisyyttä, viihtyy omissa oloissaan tai suuntaa sulautumisen tarpeensa transkendentaaliseen, Jumalaan tai henkisyyteen, luovaan toimintaan ilman ehdollistavia lapsuuden traumoja.

Venuksen merkistä, sen hallitsemista huoneista (Härän ja Vaa’an merkissä) ja huonesijainnista sekä aspekteista voi päätellä mitkä elämänalueet ovat kriittisen arvotarkastelun kohteena ja miten pyrimme löytämään väylän ilmaista arvostuksen ja rakkauden tunteitamme. Tyypillistä on, että itsearvostus, sosiaaliset suhteet ja roolit sekä arvo, ihanteet ovat jatkuvan itsetutkiskeluprosessin kohteena, riesaksi saakka. Ihminen kysyy itseltään ”tätäkö tahdon?”.

Norman-Rockwell-Mirror[1]Perääntyvän Iltatähti-Venuksen omaavat ovat usein perääntyvän Aamutähti-Venuksen omaavia halukkaampia sopeutumaan vallitsevaan sosiaaliseen järjestykseen, sopeuttamaan itseään yhteiskuntaa.  Ennen Manalaan menoa (Venuksen ja Auringon alakonjunktio) perääntyvän Iltatähden kartallaan omaavat pyrkivät usein kontrolloimaan tunneilmaisuaan tai etsivät syvältä itsestään arvostuksen ja arvojen ytimen.  Äärimmillään he voivat jopa kieltäytyä mahdollisuudesta vastaanottaa tai antaa rakkautta ja suuntaavat arvostuksen tarpeen tyydyttämisen yhteiskunnan tai itsensä arvostamiin muihin toimintoihin (taiteet, kulttuuri, henkisyys) voidakseen ehkä kokea turvallisesti arvonantoa ja hyväksyntää. Yksi toteutumisvaihtoehto on rakastua ihmisiin joiden rakkaus on ehdollista, torjuvaa tai jollain tavoin rajoittunutta (kuten mahdollisesti lapsuudenkodissa). Tämän Venuksen omaavalle olisi suotavaa pohtia omaa minäkuvaansa, itsearvostustaan ja uskomuksiaan rakkauden ansaitsemisesta. Esimerkkinä Pikku Prinssi-teoksen luonut Antoine de Saint-Exupéry (29.6.1900 9:15 Lyon, Ranska), joka toimi katosi II maailmansodan aikana hävittäjälentäjän ja katosi sodan loppuvaiheessa lentotehtävää suorittaessaan.

Venuksen yhtyessä perääntymisjaksollaan Aurinkoon (inferior conjunction) se on noin viikon (n. 15 astetta yhtymästä) Auringon valon vuoksi piilossa, Manalan majoilla, ja tulee sitten näkyviin Aamutähtenä, Luciferina. Tämä alakonjunktio on kestoltaan lyhyempi kuin yläkonjunktio. Auringon ja Venuksen alakonjunktio voi tuottaa seksuaalisestikin karismaattisia, intensiivisiä, impulsiivisia ihmisiä kuten Jack Nicholson (Aurinko Härässä, Venus Oinaassa, 22.4.1937 klo 11 Neptune, New Jersey) jonka lukuisista rooleista tulee tässä yhteydessä mieleen elokuvan Noidat elosteleva paholainen.

Perääntyvän Aamutähti-Venuksen omaavat ovat usein luonnonlapsimaisia käytöksessään, rikkovat sosiaalisia normeja etsiessään omaa ihannettaan ihmissuhteista, yhteiskunnasta, kauneudesta ja taiteesta. Mitä kauemmaksi Venus perääntyy Auringosta tässä vaiheessa, sen äärimmäisempiä ilmiöitä – uutta aidosti luovaa tai muuten vain shokeeraavaa toimintaa – voi näkyä Venuksen teemojen toteuttamisessa heidän elämässään.

woman_rising[1]Venuksen suoristuttua sen ylittäessä taas Aurinkoa yläkonjunktiossa, syntyvät ”uuden” Aamutähti-Venuksen ihmiset jotka elävät ja kokevat kiihkeästi, omaavat terävän havaintokyvyn ja haluavat tulla huomatuksi ja vaikuttaa yhteiskuntaan – tietysti omien arvojensa mukaisesti!  Tämän vaiheen esimerkkinä kaksi media-alalla toimivaa eli ilmaisuvapauden rajoja koetelleet radiojuontaja Larry ” I Have a Right” Flynn sekä Hugh ”Playboy” Hefner.

Venuksen jatkaessa matkaansa ratansa äärilaitoihin ja valmistautuessa aloittamaan tai lopettaessaan perääntymisen se pysähtyy (S) ja tavallaan rakkauden, kauneuden, sosiaalisen arvostuksen ja omien arvojen suunnan muutosta ja harkintaa alleviivataan.  27-vuotiaana kuollut lahjakas laulaja Amy Winehouse (14.9.1983 22:25 Enfield, Englanti) on syntynyt suoristumaan pysähtyneen Venuksen hetkellä, perääntymiskierroksen päätepysäkillä! Kuunnoususolmu yhtymässä askendenttiin nostaa usein ihmisen valtavirran tietoisuuteen ajan hengen kuvastajana, joskin Amy Winehousen hiuskampaukset, pukeutuminen, jazzahtava laulu toivat ainakin minun mieleeni avantgardistisen 2000-luvun Sophia Lorenin.

Amy Winehousen kartalla pysähtynyt Venus on yhtymässä toiminnan planeettaan Marsiin loisteliaassa ja autonomiaa vaalivassa Leijonan merkissä kulmahuoneessa, elämän perustaa, alkua ja loppua kuvaavassa 4. huoneessa. Intensiivinen Venus/Mars yhtymä on myös kolmiossa herkistävään, huumaavaan Neptunukseen ja Kuun alasolmuun (ylikorostunut toimintamalli) toisessa Tulen merkissä Jousimiehessä taas kulmahuoneessa, 7. huoneessa, kumppanuuksien, toisten kohtaamisten alueella korostaen halua uhmata rajoja.  ”I don’t want to go rehab, no, no, no” (”En halua mennä katkaisuhoitoon, en, en…”) Ja loppu on historiaa.

Perääntyvä tai pysähtynyt Venus voi auttaa ihmistä ammentamaan itsestään, yhteisönsä ja kulttuurinsa menneisyydestä jotain arvokasta, unohtunutta mutta aitoa, kenties kaikkia aistejamme ja tunteitamme koskettavaa tai ravistelevaa meidän kaikkien elämän rikastuttamiseksi ja uudistamiseksi. Matka Manalaan, omaan mieleemme, alitajuntaamme, sielumme sopukoihin ja sieltä takaisin (progressioiden kautta) voi olla raskas ja pitkä pieti mutta uskon että reissu kannattaa!

Perääntyvän Venuksen teemoja voivat kokea myös henkilöt, joiden nataalikartalla Venus saa haasteellisia kulmia (neliöt, oppositio, kvinkunssi) Saturnukseen, Uranukseen, Neptunukseen ja Plutoon tai Venus on OOB tai vailla pääaspekteja. Joskus näiden teemojen voimakkuus omassa elämässä voi selittyä myös Venuksen keskipisteiden kautta tai deklinaatioiden paraalleli- ja kontraparalleelikontaktien kautta; mitä enemmän osumia eri tekniikoilla, sen voimakkaampi kokemus.

“Do you want to meet the love of your life? Look in the mirror.” -Byron Katie

venus[1]

Kirjoittajalla on perääntyvä Venus 7. huoneessa.

soile_naskaliBlogin vieraileva kirjoittaja astrologi Soile Naskali on Suomen Ammattiastrologit ry:n jäsen ja hyvinvointialan yrittäjä. Kartantulkinnassa Soile keskittyy mieluiten syntymäkarttaan. Soilen tavoittaa Ki-Shiatsusta.

Täyttymyksiä ihmisten kanssa

27.3.2013

täysikuu_vaakaSaamme täydenkuun kulminaation hetken tänään 27. maaliskuuta aamupäivällä hiukan ennen puolta kahtatoista. Aurinkohan meillä kulkee jo uutta astrovuotta oinaassa, ja tällaiseen kellonaikaan se on kymppihuoneessa. Täydenkuun hetki on aina silloin, kun Kuu on eläinradalla täsmälleen vastapäätä Aurinkoa, ja siksi Kuu tulee täydeksi oinaan polariteettimerkissä vaa’assa ja kohdassa 6°52’ vaakaa. Kun Aurinko oli siellä kymppihuoneessa, tämä tarkoittaa että Kuun täytyy olla omalla kartan alueellaan neljännessä huoneessa. Tällainen täysikuu on aina voimakas, mutta kartta kertoo vielä parilla muullakin tavoin Kuun vahvuudesta.

Kun meidän Kuumme (tarkoitan Suomeen pääkaupungin mukaan tehtyä täydenkuun karttaa) täyttyy, nousussa on ravun merkki, jota Kuu hallitsee. Kuu määrää siis karttaa ainakin nousun kautta. Lisäksi kun katsotaan kaikkien planeettojen sijoittumista kartalle, niistä muodostuu Veturiksi kutsuttu kuvio, jota Kuu vetää. Tämä on sikäli mielenkiintoista, koska jo jonkin aikaa muodostelmaksi on tullut Saturnuksen vetämä Veturi, mutta tällä kertaa Kuu kiilaa kuviossa ensimmäiseksi.

täysikuu_vaaka2Kuun ollessa vaa’assa sitä hallitsee Venus, jonka sijainti onkin juuri nyt mielenkiintoinen. Venus on samassa asteessa kuin Aurinko, vastapäätä Kuuta, mikä nostaa erityisesti esille Kuun merkkiä vaakaa ja Venuksen teemoja kuten sosiaalisuutta, ystävyyttä ja parisuhdetta. Nyt täyttyvässä Kuussa ollaan kertakaikkisen voimakkaasti kiinni täydenkuun perusasetelmassa, ihmissuhteissa. Lisää tapahtuma-rikkautta, vauhtia ja yllätyksiä saamme Auringon ja Kuun kanssa oinaassa matkaavilta Marsilta ja Uranukselta, jotka muodostavat oinaaseen Stelliumin. Jos Kuu yksinään vaa’assa voisi ilmoittaa tasapainoisista ihmissuhteista, niin nyt vastapäinen Stellium ravistelee status quota ja pakottaa joko vastaamaan toisten tekemiin aloitteisiin tai jopa ottamaan itse ohjat käsiinsä.

Kuun ja vastapäisen Stelliumin vastakkaisuus purkautuu johtavien merkkien kautta neliökulmien päässä olevan Pluton kautta ulos ja toiminnaksi. Mars on planeetoista juuri ohittanut tarkan kulman Plutolle, kun Kuu sekä Aurinko ja Venus seuraavat perästä, ja Uranuksen ja Pluton kulma tarkentuu muistaakseni taas toukokuussa. Neliökulmat johtavissa merkeissä symboloivat kaikkein voimakkaimmin toimintaa. Siinä voi olla pakon tai väistämättömyyden tuntua, mutta joka tapauksessa energiaa tulee käyttää.

Kun täydenkuun asetelma tulee tällä tavoin ”keskelle” pitkäaikaista hitaiden planeettojen muodostamaa kulmaa, on selvää että Uranuksen ja Pluton välisen kulman hedelmiä syntyy nyt. Aurinko, Kuu ja Venus kertovat yksilöllisestä tasosta, minkä kautta merkittävän ison kulman anti tulee tai tunkeutuu meidän yksityiselämäämme. Se sato, mitä keräämme täydenkuun täyttymyksenä, on uudistusta, muutosta, toiseksi tulemista ja transformaatiota. Ihmissuhteissa saattaa käydä melkoinen tuuletus, varsinkin jos nämä täydenkuun 6 – 11 asteet johtavissa merkeissä koskettavat oman kartan tärkeimpiä kohtia.

täysikuu_vaaka3Tämän Kuun syntyhetket luotiin menneisyydessä, rajan toisella puolella, eli viime astrovuotena kaloissa. Jo tässä alussa Venus viittasi ihmissuhteisiin, ja Mars osoittelevalla sijainnillaan tekoihin ja aktiivisuuteen. Tämä täysikuu on välitilan tai rajatilan Kuu, jossa juuret ovat tavallista selkeämmin kaukana. Vasta oinaassa syntynyt Uusi Kuu pääsee parin viikon päästä aloittamaan tämän vuoden (astro-sellaisen) oman kierron.

Ihmisläheisen täydenkuun Saabinen symboli on Nainen ruokkii kanoja ja suojelee niitä haukoilta. Tällainen ruokkimisen ja huolehtimisen symboli sopii Kuulle mainiosti. Se viittaa arkisten, ehkä vähäpätöisiltä tuntuvien toimien tärkeyteen. Ihmissuhteisiin yhdistettynä viesti on selkeästi huolehtikaa toisistanne, välittäkää läheisistänne ja suojelkaa tärkeimpiänne.

Ottakaa ihmiset lähellenne, päästäkää toiset lähellenne. Kaunista vaaka-Kuuta!

Huijaus suuntaan tai toiseen?

26.3.2013

venus_rosaAjan laatu saattaa määrätä ihmeen vankasti tekemisiämme, vaikka ei näitä virtauksia aina niin tiedosta. Olen tämän aiheen kanssa joutunut pohtimaan tuntoja ja fiiliksiä, mikä tuntuu oikealta kunakin aikana, ja miksi taas joitakin asioita näyttää lykkäävän tiedostamattaan. Tämä menee aika lailla aiheen vierestä, mutta mainitsen kuitenkin. Yhteiskuntamme vaikuttaa tuomitsevan tällaisen fiilispohjaisen toiminnan. Pieni ääni jossain takavasemmalla silti piipittää, että pitäisikö intuitiota kuitenkin seurata.

Sain jo pari kuukautta sitten aihevinkin blogiin, mutta ensin oli muita kiireitä etten ehtinyt asiaan uppoutua, ja sitten minusta tuntui sisälläni siltä, että aika on nyt jotenkin väärä tällaiselle jutulle. Yhdistin tämän tunnon Venuksen kulkuun kaloissa. Ihanuuden aikana en pystynyt sotimaan ajan laatua vastaan siten, että olisin heittänyt bittitaivaalle jotakin näin karmaisevaa ja ällöttävää kuin aion tänään tehdä.

Kaikkien sarjamurhaajien ja lasten kaltoinkohtelijoiden ”esikuvana” on pidetty legendaa Ritari Siniparrasta. Tarinan taustalla on 1400-luvun alkupuolella elänyt ranskalainen aristokraatti ja sotilas Gilles de Rais, ja juttu on niin täysin karmiva ja vastenmielinen, että en toista sitä kokonaisuudessaan. Aiheesta on kirjoitettu kirjoja ja netistä löytyy kaikenlaista miehestä, jos pahuuden ilmentymät kiinnostavat. de Rais murhasi (kidutti, raiskasi ja silpoi) suuren määrän lapsia, uhreja on arvioitu olleen 140:stä jopa kahteensataan. Suurimman osan väitetään olleen pieniä poikia, tytötkin kelpasivat ellei muita löytynyt. Hänen pahuuttaan on selitetty alkemiaan hurahtamisella.

Toisaalta de Raisin on myös väitetty tulleen teloitetuksi syyttömänä lavastuksen uhrina. Lasten ruumiita ei kait koskaan löytynyt. Ranskan oikeuslaitos saattoi olla vähän niin ja näin moraaliltaan noihin aikoihin, ja tunnustus oli saatu pakkokeinoin.

Gilles_de_Rais_by_Emile_Bayard

Tässä on kiistanalainen tausta tarinalle, mutta katsotaan me astroilijat karttaa (mikä on sekin kiistanalainen koska kellonaikaa ei ole saatavilla). Miten yltiöpäisen pahuuden teemat voisivat selittyä kartalta? Astrologiassa aina tähdennetään, että jokainen planeetta, merkki ja kartan tekijä sisältää itsessään vaihtoehtoja; hyvän ja huonon, hyvän ja pahan, ja riippuu ihmisen valinnoista, miten kartta elämässä toteutuu.

Siksipä, jos joku löytää omalta kartaltaan jonkun samankaltaisen tekijän kuin Siniparran kartalla on, se ei missään nimessä tarkoita että olisi paha, huono tai epäonnistunut. Jos de Rais ylipäätään oli syyllinen esitettyihin rikoksiin, hän itse valitsi tiensä.

Koska karttaa ei voi saada oikeaksi, pidetään sitä kuvitteellisena Ritari Siniparran karttana. Neitsyessä on painotusta Auringon, Marsin ja perääntyvän Merkuriuksen verran. Jos tyypitellään, neitsyt-ihmisellä on tarve katsoa maailmaa loogisesti ja analyyttisesti, mutta tunneasioiden käsittely voi olla heikompaa. Merkuriuksen sijainti ylennyksensä asteella on mielenkiintoinen; tämä voisi kertoa älykkyydestä.

Asetin Kuun tahallani skorpionin viimeiselle asteelle sen osoittelevuuden vuoksi, mutta Kuu voisi olla myös jousimiehen alussa. Skorpionia on stereotyyppisesti pidetty pahana, mustana, julmana. Viimeisen asteen Kuu saattaisi olla vinkki, että tunne-elämässä on käsiteltävää. Kuunvaihe olisi tällä viimeisen asteen sijainnilla (ja jouskarissa) kaksosta, eli ainakin skorpioni-Kuu olisi melkoisessa ristiriidassa myös kuunvaiheen merkin kanssa (kaksonen ja skorpioni ovat kvinkunssimerkit, joita ei yhdistä mikään). Miten tulkinta muuttuisi, jos kuunvaihe olisi härkää? Tai Kuu jousimiehessä? Jousimiehenkin merkki liittyy lakiin ja tuomitsemiseen, vaikka usein se yhdistetään vaakaan; jouskarissa voidaan itse asettua ylijumalaksi lakien yläpuolelle.

Hahmotelmani kartalla Venus tulee nousulle skorpionissa. Tämä ei oikein sovi ammatilliseen de Raisiin, sotilaaseen, mutta perinteisen astrologisen selitystavan mukaan akselilla ja vastamerkissä oleva Venus voisi olla haastava toteutettava; rakkauskäsitys on vaarassa vääristyä. Jos taas Mars kuvaa seksuaalisuutta, mihin viittaisi Mars neitsyessä? Kenties kokeilevuuteen, mutta ei tästä valloittajan ja alistajan kuvaa saa.

ritarisiniparta_kartta

Kartan mielenkiintoisimmat planeetat ovat Neptunus ja Uranus, jotka ovat molemmat pysähtyneitä, Uranus lisäksi OOB tilassa (mille en kuitenkaan antaisi tulkinnallisesti kovin erityistä painotusta ulkoplaneettana). Pysähtynyt Uranus voi saada kiinnostumaan alkemiasta, äärimmilleen vietynä olisi sellainen friikki-tekijä. Neptunuksen asetin tässä Vertexille; tämä mies tunnetaan uhrin teemasta, joko niin että hän uhrasi lapsia, tai joutui itse uhriksi tullessaan huijatuksi. Sanon nyt tämän vaikka itsellänikin on pysähtynyt Neptunus: todellisuudentaju on saattanut hämärtyä.

Venus on kartalla haastavissa kulmissa. Kvinkunssi Plutolle saattaisi kertoa jopa kieroutuneisuudesta, mutta tämä on nyt pitkälle viety kärjistys. Saturnuksen neliö ei tunnu juuri paljoa helpommalta, vaikka tässä voi olla olemassa ne myönteiset puolensa ihan yhtä lailla. Merkuriuksen ja Neptunuksen neliön omaavan ihmisen ajattelun rakennetta ja totuuden puhumisen kykyä voidaan miettiä, mutta yhtä lailla näkisin kuviossa hurjia positiivisia mahdollisuuksia; alkemisti tosiaankin.

Jupiterin ja Pluton välinen kolmio ilmentää sujuvaa vallankäyttöä, mutta lieneekö ollut kovin räikeää kun molemmat planeetat ovat perääntyviä. Ainakaan mikään erityinen sotaherra de Rais ei ollut. Kulmista harvinaisin löytyy Auringon ja Pluton väliltä, Johndron kulmista Squine: tämä on hiukan kuin väärä väline, vaikka sen käyttäminen saattaakin osoittautua hyödylliseksi. Auringon ja Pluton välillä mikään tekijä tuskin kääntyy laiskaksi ja tekemättömäksi, mieluummin niin että tässä koetetaan runnoa jotakin epäsopivaa väkipakolla, sekamuotoisuus riistäytyy pakkomielteeksi?

Millaisia pahuuden merkkejä te löydätte kartalta? Vai olisiko Siniparta joutunut lavastuksen uhriksi? Aikalaiset ilmeisesti ainakin olivat menneet retkuun, sillä teloituspaikalle vietävää de Raisia seurasi itkeviä ja rukoilevia kansalaisia. Kuka huijaa ja ketä kun Neptunus ja Uranus ovat kartalla pysähtyneinä?

Vapaan astrologian ylistystä

25.3.2013

Day_Dreamer

Venuksen tarinaa odotellessa nyt vain pikainen tilannekatsaus (minun tilanteeseeni, ei edes taivaan liikkeisiin). Tiedoksi teillekin, jotka ette seuraa Taian FaceBook sivuja, blogiin ollaan kenties-ehkä-suurella todennäköisyydellä saamassa vierailevan asiantuntijan näkemys perääntyvään Venukseen syntymäkartalla. Tämän aiheen kohdalla olen jostakin syystä tunnistanut oman tietämättömyyteni ja kykenemättömyyteni, ja olen halunnut antaa asiantuntevamman henkilön valottaa retro-Venuksen olemusta ja ilmenemistä. Ollaan siis toiveikkaalla mielellä, että jutun ilmestymisen h-hetki olisi miltei käsillä.

Blogissa on ollut viime päivinä hiljaisempaa, vaikka olenkin ollut varsin tiiviisti astrologian maailmassa mukana. Mahdollisesti muistatte, kuinka olen moneen otteeseen maininnut, kuinka Kuunsolmujen merkityksen ymmärtäminen on usein työn ja tuskan takana. Minä oivalsin eilen yhtäkkiä olennaisen tekijän omasta Kuunsolmustani. Kerron tapahtumasta siitä syystä, että oivalluksen tapa on kaikille astroharrastajille tärkeä.

moon nodeMeillä oli eilen Tampereen astroseurassa esitelmä, jonka jälkeen innosta piukeimmat (he joiden aikataulu antoi myöden) jäivät vielä luennon jälkeen pienryhmään puimaan niin päivän aihetta ihmissuhdeastrologiaa kuin kaikkia muitakin mieleen juolahtavia astrokysymyksiä. Joku voisi luulla, ettei tällaisella vapaamuotoisella turinalla ole kovin paljoa merkitystä, mutta minä väitän täsmälleen päinvastaista. Otan nyt vapauden kutsua itseäni konkariksi astroharrastuksessa, vaikka se onkin vähän liioittelua. Pointti on se, että jos päiväni täyttyvät valtaosin astrologiasta, minulla pitäisi olla jo varsin ehyt kuva oman karttani tekijöiden merkityksistä. Niin vaan tapahtui, että yhtäkkiä kesken erään harrastajan puheenvuoroa sain hänen sanoistaan heureka-elämyksen mikä miltei sai putoamaan tuolilta. Noin vaan tajusin Kuunsolmustani olennaisen asian, sillä en ollut älynnyt ajatella solmun sijaintia ns. laajemmasta perspektiivistä.

Halusin ottaa tämän esille siksi, että voisin kannustaa teitä kaikkia harrastajia kerääntymään yhteen pohtimaan astroisia asioita. Ei näihin kokoontumisiin tarvita virallisia vetäjiä ja tärkeitä aiheesta alustajia. Jokainen voi kertoa omista kokemuksistaan ja löydöksistään, ja vaikka tietoa jaetaan hyvin epämuodollisesti, ei tapa tee siitä yhtään sen vähempiarvoista astrologisesta näkökulmasta. Saattaisi jopa olla niin, että meidän omat havaintomme ja kokemuksemme tässä ja nyt (esimerkiksi naisena 2000-luvun Suomessa) ovat yleispätevämpiä kuin harrastuksemme kulmakivinä pidetyt oppikirjat.

Astrologian harrastaminen on suurelta osin kirjoitetun tiedon omaksumista omassa yksinäisyydessä ja rauhassa. Tämä puoli kaikkien täytyy tehdä eikä sitäkään voi skipata. Perusteiden omaksumisen jatkoksi toisten harrastajien tapaaminen ja kokemusten vaihtaminen on arvokasta, ja samalla edullinenkin tapa päästä pidemmälle.

Tässä oli ylistys vapaamuotoiselle ja vastavuoroiselle astrologian harrastukselle. Suurkiitokset pienryhmäläisille antamastanne oivalluksesta!

Muusa työssä

23.3.2013

urania_paintingSe hetki kun astrologia imaisee mukaan pyörteeseensä voi olla ikimuistoinen. Varmuus että tämä on se oma juttu iskee tietoisuuteen, ja kyllä se tuntuu yleensä riemastuttavalta. Omaksumisen tyylejä on monia, siinä kun yksi sukeltaa kuin kala tuttuun veteen, toinen on skeptinen ja hangoittelee pitkään vastaan.

Olen miettinyt useasti, miksi astrologia kolahtaa toisille vakavemmin, ja kuitenkin monille se on kokeilua, mikä jää syrjään toisenlaisten rientojen myötä. Tottakai me ihmiset olemme erilaisia, enkä oleta että ihan jokainen olisi potentiaali astrologian harrastaja.

Tutkimisen arvoinen selittäjän mahdollisuus voi olla astrologian muusan roolilla. Asteroidi Urania on se tekijä, mikä symboloi vakavaa kiinnostusta astrologiaan ja ymmärrystä astrologisista lainalaisuuksista. Kun me tarkastelemme sen ajankohdan planeettojen energioita ja sijainteja suhteessa omaan karttaan (transiitteja), monet voivat olettaa astrologian liittyvän Uranuksen transiitteihin. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole; henk koht pidän Uranusta vain osoittamassa tietyn tyyppistä astrologiaa, kuten ihan samalla tavoin omia astrologian ”alalajejaan” edustavat myös Saturnus, Jupiter, Neptunus ja Pluto.

urania_buttonSilloin kun astrologia astuu elämään jäädäkseen, Urania asteroidi on varsin usein jollakin tavalla aktiivinen. Variaatioita on useita ja kontaktit voivat olla miten päin tahansa: jokin tekijä tulee kontaktiin oman kartan Uranialle, transiittina kulkeva Urania osuu merkittävään kohtaan kartalla, edistyskartan Urania aktivoituu esimerkiksi pysähtymällä tai transiittina, ja miksei pimennyksenkin osuminen johonkin Uraniaan liittyvään asteeseen voisi toimia tällaisena tietoisuuden herättäjänä.

Minulle on jäänyt muistoksi vedenjakajahetki astrologiassa minuutintarkkana tulosteena kartastani, vaikka se ei todellakaan ollut ensikosketus astrologiaan. Tuo hetki oli kuitenkin se, minkä jälkeen ei enää ollut paluuta. Koko tuo vuosi oli minulle ”uskomaton”, sillä Kuunsolmut kulkivat tuolloin neitsyt-kalat linjalla ja pimennykset paukkuivat karttani kaikkein tärkeimmissä kohdissa. Esimerkiksi Pallas, mikä on tärkeä asteroidi minulle, jäi 0°00’ orbin tarkasti täydellisen Auringonpimennyksen alle (samalla kun Jupiter ylitteli Aurinkoani). Tuo yllämainitsemani vedenjakajan hetki tuli muutamia kuukausia pimennyksen jälkeen, ja silloin Urania oli vastapäätä syntymäkartan Pallasiani. Kun kartallani taas Pallas on väljästi yhtymässä Aurinkooni, nivoutuu minuuden tärkein selittäjä tähän mukaan olennaisesti.

Kurkkasin myös miten näkyi astrologian suohon uppoutumisen aika Auringon- ja Kuunpaluissa. Tulikin hyvin osoittelevat akselikontaktit! Auringonpaluun kartalla Urania oli Keskitaivaalla, ja Kuunpaluussa IC:llä. Kun Urania on muutoinkin kartallani keskeinen sijainniltaan, oli mielenkiintoista huomata kuinka merkittävä se on ollut myös muunlaisilla aikaa määrittävillä kartoilla.

urania_museVarsin osoittelevaa on ollut Uranian kulku silloin kun minulle on tapahtunut astrologian harrastamisessa tai kentällä jotakin oleellista. Kun minut valittiin Tampereelle seuran pj:ksi, Urania oli transiittina Onnenpisteelläni (tosin Jupiter oli tuolloin kaariminuutin tarkasti Auringollani). Kun ensimmäinen pieni hiekanjyvänen lähti vyörymään sitä kohti, että astrologiasta tulisi minulle työ, oli Urania vastapäätä Onnenpistettä. Ja esimerkiksi silloin kun Astro-TV alkoi (missä olin siis mukana tulkkaamassa karttoja palvelunumerossa koko ohjelman 2,5 vuotisen keston ajan), Urania tuli vastapäätä Aurinkoani. Kun Taika on perustettu, minulla oli juuri ollut Uranian paluu.

Voi olla, että kaikki eivät löydä ajan kartoistaan noin mahdottoman osoittelevia kulmia tai sijainteja. Olettaisin kuitenkin, että moni voisi löytää. Millaisia Uranian tarinoita teillä on?

Venus piilossa vai esillä?

22.3.2013

venus_statueMe olemme saaneet ylitseloiskahtelevan ajan kalojen energiaa, mutta nyt se alkaa olla enimmäkseen lopussa, sillä aamuyön tunteina Venus hyvästeli ylennysmerkkinsä aloittaakseen uuden kierroksen eläinradan merkeissä. Venus siirtyi oinaaseen tänään 22. maaliskuuta varttia yli viideltä. Ihan kuten viimekin vuonna kävi tässä samassa harppauksessa, Venus joutuu tekemään sen kaksinkerroin Marsin vallan alla, ensimmäisessä huoneessakin. Näin Venus on vastamerkissään, ja matka alkaa vastahuoneesta. Mutta me olemme tahtoneet voimakasta toiminnan aikaa, joten sellaisen myös saimme.

Tulisen oinaan aika vahvistui reippaasti, kun merkissä ovat jo Mars ja Uranus sekä Aurinko. Jotta oikein räiskyisi, on tänään illalla tarkka Marsin ylitys Uranukselle oinaan kahdeksannessa asteessa, ja lisäksi planeettojen Stellium muodostelma lisää oinasmaista vaikutusta ajassa.

venus_oinaassaHaikeus ja kaihomieli karisee pois, vaikka joku siihen koettaisi tarrautuakin. Nyt Venus arvostaa nopeita aloitteita ihmissuhteissa, spontaanisuutta, suoruutta, rehellisyyttä ja lapsenmielisyyttä. Kun vastamerkin alueella ollaan, tarvitaan mahdollisesti hiukan kontrollia, ettei tykätä liikaa minä-itse-mulle-heti-kaikki-tänne-nyt mentaliteetista. Kohdistetaan arvostukset ja tunnelma sosiaalisissa suhteissa ennemmin kaikkeen positiiviseen, mitä oinaan valtakausi voisi tarjota: rohkeutta, aitoutta, halua puolustaa heikompia, aloitteellisuutta ja toiminnallisuutta.

Venuksen paluuOnko niin, että Venus oinaassa ihmiset eivät ollenkaan harrasta astrologiaa? (Tai tiedän minä muutamia, mutta he eivät taida lukea blogiani). Viime vuonna kun kyselin Venuksen paluista oinaassa, en saanut ainuttakaan kommenttia. Ehkä aika on sen sorttinen, että nyt juostaan ennemmin takki auki kevättä kohti kuin tuumittaisi astrologisia. Joka tapauksessa, Venuksen paluut esimerkiksi Kiirastorstaina voisivat kertoa melkoisesta tuuletuksesta ihmissuhteissa. Tällöin on kyseessä Venuksen yläkonjunktio Aurinkoon, eli Venus on oinaassa ollessaan ollut käytännössä näkymättömissä Auringon kirkkaudessa, ja ylittää Auringon 28. maaliskuuta 8°10’ oinasta – samassa asteessa Uranuksen kanssa! Tässä on Venuksen kannalta hyvin mielenkiintoiset energiat kyseessä, sillä yhtymä Aurinkoon piilottaa Venuksen esilläoloa ennen ja jälkeen tarkan ylityksen. Aivan tarkka yhtymä kuitenkin kirkastaa ja kohottaa Venusta, ja vauhti on melkoinen oinaassa Uranuksen buustaamana. Energioiden kannalta on jotenkin paradoksaalista, että yläkonjunktiossa Venuksesta tulee lempeä iltatähti – siis oinaassa, ja tällä potkulla? Venus kohtaa huhtikuun alkupuolella vielä Marsin oinaassa, ja tarkka ylitys tulee 7. päivän aamuna 19 asteessa; tässäkin on reippautta mikä ei ole täysin ominaista myöntyväiselle Venus Vesperille. Ehkä Venus onnistuu tässä erilaisten teemojen yhdistämisessä, olemaan hempeä ja romanttinen samalla kun ajan virta on päinvastainen. Astrotekniseltä kannalta on pakko ottaa huomioon ristiriitaisuus ja Venuksen kulku vastamerkin alueella. Näemme tulevaisuudessa, onko huhtikuu kuukausista julmin, kuten sanotaan.

Iloista ja leikkimielistä Venuksen aikaa oinaassa!

Pentagrammivuosi

20.3.2013

ariesartNyt olen monestakin syystä tohkeissani! Tämä on koko vuoden tärkein ajankohta astrologisesti, ja tärkein blogikirjoitus. Meillä on tänään Kevätpäiväntasaus ja astrologian kielellä se on oinasingressi. Päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, ja tasauksessa aikakausi vaihtuu toiseksi: meillä talvi kevääksi ja toisella puolella palloa syksy talveksi. Iso muutos tapahtuu silloin kun Aurinko siirtyy oinaan merkin alkuun, eläinradan aloituspisteelle Aries pointille. Näin tapahtuu tänään 20. maaliskuuta pari minuuttia yhden jälkeen iltapäivällä.

Oinasingressi ilmoittaa uuden syklin alkavan, ja sen kartta kertoo tulevan vuoden tapahtumista. Me astroilijat olemme tottuneet tekemään vuoden teemakartaksi Auringonpaluun kartan, ja oinasingressin kartta on koko maapallon Auringonpaluun kartta. Auringon astumisesta oinaaseen tavataan lukea tulevan vuoden teemat, millainen on ajan henki, missä tapahtuu ja millaiset energiat ovat oleellisimmat.

Ingressikartassa Aurinko on yhdeksännessä huoneessa, kun kartta tehdään pääkaupungin mukaan. Oinas on Auringolle kenties sen kaikkein vahvin merkki, sillä se on tässä ylennyksessään; ylennyksessä kulku voi olla vieläkin hienompaa ja parempaa kuin omassa merkissä olo. Aurinko saa myös toisen edun kartalla – kuka keksii? Aurinko pääsee ilonsa huoneeseen. Lisäksi Auringosta tulee kartan hallitsija leijonan noustessa. Kyllä tällainen asetelma petaa loistavaa vuotta.

moonMyös Kuu on vahvoissa asemissa omassa ravun merkissään. Kuu on kasvavalla puolella, mikä on mukava tulevaa dynamiikkaa ajatellen. Kuunvaihe merkeittäin katsottuna on sekin rapua, joten me saamme teemaltaan ehyen Kuun. Kuu on erittäin vahvoissa kulmissa kartalla, vastapäätä Plutoa, ja asetelman räjäyttää T-ristiksi tasan tarkka neliökulma Uranukselle (kartan kaikkein tarkin kulma). Huomioidaan siis, että Kuu ingressikartalla aktivoi pitkän aikavälin merkittävimmän planeettakulman, Uranuksen ja Pluton neliön. Lisäksi Kuu tulee sujuvaan ja helpottavaan Suurkolmioon perääntyvän Saturnuksen ja Merkuriuksen ynnä Chironin kanssa. Emootiot tulevat esille.

Ajan tähteä, meidän Aurinko-tähteämme kartalla hallitsee Mars, joka sekin kulkee oinaassa, siis vahvana tekijänä omassa merkissään. Viime päivinä on ollut jo ilmassa Marsin lähestyvä yhtymä Uranukselle, ja meillä tämä edistystä raivokkaasti haluava pari kipuaa Keskitaivaalle, kulminoimaan aikaa. Huh sentään voisi tahtia huokaista. Tämä räjähtävä, joissakin oloissa jopa onnettomuusaltis energia jää voimaan ihan koko vuodeksi – mitäs siitä sanotte? Tässä on pitelemistä, monessa asiassa saatetaan edetä hätäisesti, mutta jos eteenpäinmenon riemu saadaan toimimaan hyvin, olisi mahdollista saavuttaa mahtavia juttuja.

27_venus_kalatMikä hämmästyttävintä, kartan vahvuudet eivät lopu tähän. Venus kulkee nätisti, rakastavasti, ylennyksensä merkissä kaloissa. Katsokaa astetta!  Venus on ylennysasteellaan. Jonkinlainen lottovoitto tässä on jaossa, ennemmin kuitenkin henkis-sosiaalisella tasolla kuin taloudellisessa mielessä. Venuksen sopivuutta ajassa lisää kivasti ingressin tapahtuminen sen omalla tunnilla. Yleissävy on niin suopea kuin voi olla.

Myös Neptunuksen voi ajatella olevan omassa merkissään kaloissa, vaikka siellähän se tulee olemaan useissa tulevissakin oinasingresseissä. Neptunus ei kuitenkaan erityisesti korostu tällä kartalla.

Saturnus ja Pluto ovat olleet jo pitkään mukavassa kulmassa toisiinsa, ja niiden merkit osuvat hyvin yksiin toistensa kanssa, kyse on siis vastavierailusta. Saturnuksen asema on mielenkiintoinen, sillä perinteisen katsantokannan mukaan Saturnus jää peregriiniksi, eli jäisi ilman toisten planeettojen apua. Saturnuksen sijainti antaa sille kuitenkin edun, sillä katsottaessa karttaan piirtyvää planeettojen muodostamaa kuviota, löydämme Veturin, jota Saturnus vetää. Se saa perääntyvänäkin melkoista työntövoimaa Plutolta ja Marsilta (mikä on sen hallitsija perinteisen astrologian mukaan). Mahtaako tulevaan aikaan vaikuttaa eteenpäinmeno perääntyvän Saturnuksen johdolla? Onko kyse karmasta, joka lankeaa maksuun? Joudummeko kyseenalaistamaan suunnan vakautta, päämäärämme kunnianhimoa? Arvioimmeko väärin työn määrän, jonka eteen joudumme? Näihin kyseenalaistuksiin voimme palata viimeistään silloin kun Saturnus taas edetessään ylittää tämän ingressikartan Veturikohdan.

Jäävätkö Merkurius ja Jupiter paitsioon ingressikartalla? Eivät oikeastaan. Vaikka Merkurius kulkee yhä varjossa juuri päättyneen perääntymisensä jälkeen, sen kulku on hidasta, ja hidas planeetta ns. ehtii enemmän, eli on merkittävämpi. Merkuriuksessa on nyt valoisuutta ja avoimuutta, jotka toivottavasti henkivät tulevan vuoden ilmapiireihin. Jupiter kaksosissa tulee sekin meidän ingressikartallamme ilonsa huoneeseen yhdenteentoista, mikä on yleensä kaikkein edullisin huonesijainti Jupiterille. Jupiter ja Merkurius ovat vastamerkeissään, mutta keskenään vastavierailussa, mikä hiukan tolpittaa kumpaakin.

Kartan almuteniksi muuten annetaan Mars. Jos minä itse olisin saanut päättää, antaisin tittelin ennemmin Venukselle, sillä niin hienosti se on nyt sijoittunut.

ariesingress13

pentagrammiOli hauska huomata, että astro-ohjelmani yltyi heittämään kehiin ihan uudenlaisen planeettakuvion nimen. Meidän ingressimme on Venytetty Pentagrammi, taikaa sisältävä kuvio vaikkei täydellinen olekaan. Mielenkiintoista muuten, että Venuksen ruusukuvio taivaalla, etenemisien ja perääntymisien sykli, muodostaa miltei täydellisen pentagrammin. Astrologiassa pentagrammin sakaroita ovat perinteisesti vastanneet Jupiter, Merkurius, Mars ja Saturnus, sekä ylöspäin osoittava sakara Venusta. Nyt kuvioon on laskettu mukaan Jupiter, askendentti, Saturnus, Pluto sekä vaihtoehtoisesti Chiron tai Keskitaivas, kumminkin kohdin toimii.

Olin tohkeissani siksi, että en muista koskaan ennen nähneeni ajan tai tapahtuman karttaa, mikä olisi lastattu vastaavilla vahvuuksien ilotulituksilla. Tuleva vuosi on teemoiltaan jotenkin poikkeuksellinen, mutta aina vahvuus ei ole välttämättä myönteinen asia. Energioita tulee osata käyttää hyvin tästä huolimatta.

Toinen tohkeiluni on henkilökohtainen, sillä ingressikartta näytti epäilyttävän tutulta ensisilmäyksellä. Sehän on miltei sama kuin juuri saamani Auringonpaluuni: leijonanousu, rapukuu ja Uranus Keskitaivaalla määrittävät omaakin tulevaa vuottani.

Sana on vapaa, millaisia mietteitä vuodesta syntyy? Kuka uskoo merkittävyyteen, hyvyyteen, loistoon ja eteenpäinmenoon? Kuinka varottavana te pidätte Kuun haastavaa kulmittumista Uranuksen ja Pluton kanssa? Onko tämä vuosi itseasiassa se, mitä odotettiin tulevaksi viime Talvipäivän seisauksena, kauriin ingressissä, Maya-kalenterin kertoma siirtymä uuteen aikakauteen?

PS. Nyt ei tullut samanlaista summittaista vuosi-skooppia Aurinko-oinaille kuten olen aikaisempina vuosina laatinut. Kommenteissa voitte äänestää pitääkö perinnettä jatkaa.

Astrologian päivä ja uuden syklin alku

19.3.2013

aday13Kun meillä juhlitaan tasa-arvon päivää ja Minna Canthia, alkaa jo Auringon siirtymä oinaaseen pilkistää – ei kuitenkaan vielä tänään. Koska huomenna voisimme keskittyä uuden astrologisen vuoden teemojen tarkasteluun, nostetaan jo tänään esille mikä oinasingressissä on meille astroilijoille niin tärkeätä. Samalla kun uusi astrovuosi alkaa, vietetään kansainvälistä astrologian päivää. Vietetään juhlaa Taikablogissa jo aattona.

Ensinnäkin kysyn, onko teidän astrologianne kansainvälistä, ja millä tavoin?

Astrologian oma päivä on hieno ajankohta arvostaa omaa harrastustamme, toisille jopa työtä. Astrologian tunnetuksi tekemisen eteen voi olla valppaana ihan jokaisena päivänä, mutta ihan erityisesti huomenna. Astrologian maine näyttää kulkevan ikuista aaltoliikettä, sillä jos välillä saadaankin herätettyä myönteistä huomiota ja tätä kautta uusia innostuneita astrologian harrastuksen pariin, niin toisinaan astrologian julkikuva saa kärsiä ennakkoluuloisista, ”valistushenkisistä” aatteista ja mielipiteistä.

Tästä olen maininnut aikaisemminkin, että jokainen harrastaja voi tahollaan edistää astrologian tunnettavuutta. Me harrastajat emme saisi koskaan vähätellä astrologiaa kevyeksi hömpäksi, sillä jos emme itse arvosta astrologiaa, välitämme eteenpäin latistavaa kuvaa astrologiasta heille, jotka eivät alaa tunne ja jotka ovat siksi tässä mielessä riippuvaisia arvotuksistamme kun muodostavat omaa käsitystään astrologiasta. Henkiseen kulttuuriin ei aina suhtauduta suopeasti, ja varsin mielellään sivuutetaan astrologian tuhatvuotiset perinteet. Kansainvälisesti tilanne on monin paikoin samansuuntainen kuin meillä, mutta poikkeuksiakin löytyy, erityisesti idän suunnasta.

Onko teidän mielestänne suomalainen astrologian tekeminen kansainvälistä? Onko meillä täällä omanlainen tapa katsoa tai harrastaa astrologiaa? Ollaanko jotenkin pihalla yleisistä aiheista maailmalla vai pyöritelläänkö täällä samoja aiheita ja ongelmanasetteluita kuin muuallakin? Olisi mukava ajatella, että koska astrologiset lainalaisuudet juontavat juurensa kauas historiaan, olisimme täällä teknisesti samalla viivalla. Yleinen tutkimuksen puute taitaa vähän vaivata kenttää meillä, sillä pääasiassa astrologiaa käytetään ”itsehoitoon”. Pitkässä juoksussa tämä voi kaventaa edistystä.

aday13_2Astrologian juhlapäivän aattona olen jälleen oma idealistinen itseni, ja tahtoisin meidän kertovan omista astrologisista löydöksistämme, saavutuksistamme ja älynväläyksistämme viimeisen vuoden syklin aikana. Onhan tällainen nyt ihan ennenkuulumatonta, että julkisesti (nimimerkillä!) pitäisi tunnustaa, mitä olen oppinut astrologiasta kuluneiden kuukausien aikana. Meillä ollaan niin kovin vaatimattomia, ainakin kun pitäisi osallistua ja jakaa omastaan, kainostellaan ettei olisi mitään annettavaa toisille. Onkohan ihan niin?

Minä olen uskollisesti jakanut kanssanne kaikenlaisia pähkäilyjäni vuoden useimpina päivinä. Olen tuuminut planeettojen välisten kulmien luonnetta, edistyskarttoja, synteesin tekoa, planeettaenergioitten vastaavuuksia omiin tuntemuksiin ihan kellonkin kanssa. Opillisesti isoimmat ahaa-elämykset ovat tulleet Vertexistä, ja käytännön työssäni olen todennut miltei korvaamattomaksi apuriksi Ajan herran. Se osoittaa mikä on oleellista, mikä todella tuntuu.

Millaisista astro-asioista sinun astrovuotesi koostui?

Taidetta marginaalissa

18.3.2013

Coco_model

Ylläoleva kuva on Tampereen Työväenmuseo Werstaan näyttelystä Minä, te ja muut. Siinä on esillä taidetta eri alueilta kuten maalauksia, valokuvia, videotaidetta ja installaatioita. Aivan erityiseksi näyttelyn tekee se, että taiteilijat ovat eri maista naisia ja romaneja. Näyttely kertoo kaksinkertaisen marginaalin murtamisesta, kuinka olla vastoin odotuksia naisena taiteilija ja oman kulttuurinsa edustaja.

Suomesta näyttelyssä on mukana Kiba Lumberg, joka on paitsi kuvataiteilija, tekee myös videotaidetta, performanssia ja laulaa (kuvan teos ei kuitenkaan ole hänen). Itselleni Lumberg on kuitenkin tutuin kirjailijana.

Lumbergin astrokartta on piirretty oinaskartaksi keskipäivän kellonajalla. Hän on pimennysten välissä syntynyt Aurinko-kaksonen, jolla Aurinko on Kuun alasolmulla. Tämä on kartan karmallisin kohta, ja saattaisi kertoa esimerkiksi ihmisestä, joka saa tässä elämässä tilaisuuden toteuttaa itseään niillä eväillä, joita on itselleen kerännyt aikaisemmissa elämissä. Kun Saturnuskin on kartalla perääntyvä, se alleviivaa karmallisen tulkinnan osuvuutta. Saturnus mielletään planeetoista karman herraksi, joten olisiko Lumberg peräti syntynyt täyttämään tehtävää.

k_lumberg_oinaskartta

Keskipäivän kellonajalla Kuu tulee herkulliseen kohtaan aivan vesimiehen alkuun, vaikka toki Kuu voi olla oikeasti vielä kauriin puolella. Vesimieskuu sopisi tälle raja-aitoja murtaneelle, epätyypillisen elämänpolun valinneelle taiteilijalle erittäin hyvin. Kuu näyttäisi olevan skorpionin vaiheessa, mikä toisi syvyyttä niin luonteeseen kuin ilmaisuunkin. Kartassa huomio kiinnittyy Kuuta vastapäätä olevaan viimeisen asteen Uranukseen ravussa, mikä jo yksinään kertoo epätavallisista valinnoista, erilaisuudesta, outoudesta, ennakkoluulottomuudesta ja halusta uudistaa, tarkoitan siis koko asetelmaa, jossa Kuu on vastapäätä viimeisen asteen Uranusta.

Lumbergin astrologinen kartta on ns. vaikea kartta, mikä viittaa yleensä tieltä raivattaviin esteisiin ja energiaan yrittää eteenpäin, haluun saada aikaan, viimekädessä pystyvyyteen ja siihen että ihmisellä on annettavaa. Kartalla on hieman vinksallaan oleva Iso risti kiinteissä merkeissä, ja se on voimakkaiden tekijöiden rakentama: Mars vesimiehessä (yhteisöllisyys, edistyksellisyys) oppositiossa Plutolle ja Jupiterille leijonassa (suuri ego, rikasta luovuutta, vahva johtaja), ja Saturnus skorpionin lopusta tavoittelee vastakkaisuutta merkkirajan yli niinikään perääntyvälle Merkuriukselle kaksosissa (taas saamme huomata että on kyse kirjailijasta, muun luovuuden ohella). Tahtoa ja lujuutta Lumbergilta löytyy, mutta voi hän joissakin asioissa myös hakata päätään seinään itsepäisyyttään. Hän ei ehkä tunne käsitettä päästä helpolla. Saturnus ja Mars ovat ristin voimatekijät ollessaan myös vastavierailussa keskenään, toistensa merkeissä siis, joten sopii toivoa että haastava neliö kääntyisi aktiiviseksi, päättäväiseksi tekemiseksi.

chironKenties vielä ristiäkin mielenkiintoisempi, ja samalla osoittelevampi, on Yod kuvio, missä Venus ravussa on kärkenä, ja hiertävät kulmat tulevat Chironille ja Kuun yläsolmulle. Lumbergin elämän suunnassa on kipua ja rosoa, mikä kiertyy yhteen naiseuden, taiteen ja feminiinisen yhteisön kautta kathartiseksi parantavaksi kokemukseksi. Varmaan on totta sekin, että Lumbergille oma naiseuden toteuttaminen on pohdittu ja tiedostettu suunta. Chironin kohdalla voi pistää merkille, että sen ja Pluton välillä on Johndron kulmista väistämätöntä missiota ilmoittava Tao.

Ulkoplaneetoista myös Neptunus on aika mielenkiintoinen vaa’assa, sillä se on yhtymässä Vesta asteroidiin, siihen intohimon ilmoittajaan. Tämä pari on toiminut Lumbergilla esimerkiksi osallistumisena politiikkaan, vasemmistolaisena hänellä on siis ihanne tasata hyvinvointia, ja omissa valinnoissaan Vesta on vienyt hänet taiteen, etenkin videotaiteen pariin.

Voitte arvailla mikä tekijä kartalla on kaiken kruunuksi OOB ja vailla pääaspekteja toisiin planeettoihin, kertomassa miksi taide on valikoitunut sosiaalisesti tiedostavan, (romani)naisen ihmisarvoa puolustavan aktiivin ns. lempeäksi välineeksi. Planeetta korostuu vielä liikkeensäkin kautta, sillä se on erittäin hidas kulussaan, ja tämänkin kautta nousisi olemuksessa ja valinnoissa esille. Nyt siis kolminkertaisena erityismerkityksissään, ja ohittamattomana tekijänä kokonaisuuden kannalta.

Vaikka kartta olisi astroteknisesti kuinka vaikea, on tämä kartta todella upea ja moniulotteinen. Tässä taas yksi hyvä esimerkki siitä, että haasteet elämässä antavat myös rikkautta.


%d bloggaajaa tykkää tästä: