Retro-Venus syntymäkartalla

Mirror__Mirror_on_the_Wall_by_ardy_cardy[1]

Planeettojen kiertoratojen ollessa lähimpänä maapalloa ja sen kiertorataa, näyttää täältä katsottuna kuin hitaammin kulkeva planeetta perääntyisi; aivan kuin muissakin ohitustilanteissa hitaampi ajoneuvo näyttää kulkevan vastakkaiseen suuntaan.  Planeettojen perääntymisajanjaksot ja pituudet vaihtelevat; Venuksen perääntyminen tapahtuu n. 1,5 vuoden välein ja kestää n. 40 vuorokautta. Perääntyvän Venuksen (Venus Rx) syntymäkartallaan omaa n. 12 % ihmisistä.

Venuksen perääntymisvaiheen voisi jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen: ennen Auringon kanssa yhtymää oleva perääntymisvaihe ”vanhana” Iltatähtenä ja sitten tuon alakonjunktion (inferior conjunction) vaihe, jossa Venus katoaa hetkeksi Auringon loisteen taakse tullen näkyviin Aamutähtenä ja lopuksi yhtymän jälkeinen perääntymisvaihe. Planeetta on myös muutaman päivän pysähdyksissä (stationary, S) ennen perääntymistä ja ennen etenemiseen suoristumistaan jolloin perääntymisen teemat ovat voimallisia, alleviivaten teemaa. Tuota alakonjunktiovaihetta (perääntyvän planeetan yhtymä Aurinkoon, inferior conjunction) on eri mytologioissa (Mesopotamia, Kreikka, Rooma, Mayat) luvattu matkaksi tuonpuoleiseen, Kuoleman valtakuntaan jossa joudutaan koettelemuksiin mutta lopulta noustaan takaisin maan päälle (superior conjunction, yläkonjunktio) uudistuneena ja voimaantuneena.

Astrologi Dane Rudhyarilla, Keski-Amerikan Maya-intiaaneilla ja antiikin Kreikan astrologeilla on samankaltainen näkemys perääntyvän Venuksen symboliikan vivahde-eroista. Venuksen aloittaessa perääntymisen kohti Aurinkoa Venus on lempeä, naisellinen (”vanha”) Iltatähti, Vesper (Hesperus) ja yhdyttyään Aurinkoon ja sen loisteeseen tulee Venuksesta tullessaan taas näkyviin taivaalle maskuliinisempi Aamutähti, Lucifer. (Ylittäessään yläkonjunktiossa taas Auringon saammekin ”uuden”, etenevän Iltatähden.)

Titian_Venus_Mirror_(furs)Yleinen näkemys perääntyvistä planeetoista syntymäkartalla korostaa planeetan arkkityyppisen energian ilmaisemisen ja kokemisen vaikeutta, kyseenalaistamista ja testaamista. Venuksen arkkityyppistä symboliikkaa on mielihyvän kokeminen, sosiaaliset roolit, ihmissuhteet, rakkaus, erotiikka, kauneus, taide, kulttuuri, elämän rikkaus ja runsaus. Venuksen symboliikkaan liittyy erityisesti myös arvomme, mitä arvostamme itsessämme, muissa, yhteiskunnassa. Venus symbolisoi myös sitä, mikä on meistä tavoittelemisen arvoista ja tuottaa meille mielihyvää.

Perääntyvän Venuksen omaavat ihmiset hakevat usein innoitusta menneisyydestä ja hyödyntävät sitä erityisesti luovilla aloilla. Usein nämä ihmiset kaipaavat toiseen aikakauteen, toiseen maahan, toiseen maailmaan, kokien muukalaisuutta omassa ajassaan ja sen arvot vieraiksi. Myös kauneuskäsitykset voivat poiketa oman aikakauden muotitrendeistä tai olla muuten poikkeava, nähdä esimerkiksi kauneutta siinä missä näkevät vain vanhaa, kulunutta tai rumaa.

Perääntyvän Venuksen omaavat ihmiset kokevat usein sosiaalisissa tilanteissa vierauden tai ulkopuolisuuden tunnetta vaikka ulkoisesti voisivat vaikuttaakin hyvinkin sosiaalisilta. Henkilö kokee usein sisäisesti kokee vieraantumista, outoutta, haluaa ottaa etäisyyttä, viihtyy omissa oloissaan tai on hyvin tarkka yksityisyydestään.  Monet kokevat olevansa hyvinkin tarkkanäköisiä ihmisten sosiaalisten roolien ja salaisten motiivien havainnoitsijoina oman aktiivisen sisäisen arviointi- ja laaduntarkkailuprosessin hiomina.

Perääntyvän Venuksen omaaville ihmisille on tyypillistä sisäinen kokemus ettei lapsuuden perhe, yhteisö tai yhteiskunta tarjoa arvostusta, tukea, rakkautta, hyväksyntää (vrt. Venuksen ja Saturnuksen haastavat aspektit). Perheen tai yhteisön niiden edustamat arvot ja tapa osoittaa arvostusta ja hyväksyntää poikkeavat selkeästi ihmisen sisäisestä arvomaailmasta, jolloin varsinkin lapsi voi kokea sen hyvinkin hämmentäväksi, jopa perusturvallisuutta uhkaavaksi (vrt. Venuksen ja Uranuksen haastavat aspektit, OOB-Venus). Myös perheen tunneilmasto voi olla täynnä kaksoisviestintää, jolloin lapsen kyky luottaa omiin vaistoihinsa ja tuntemuksiinsa voi heikentyä.  Toisaalta, joskus henkilö vain sisäisesti kokee vieraantumista, haluaa ottaa etäisyyttä, viihtyy omissa oloissaan tai suuntaa sulautumisen tarpeensa transkendentaaliseen, Jumalaan tai henkisyyteen, luovaan toimintaan ilman ehdollistavia lapsuuden traumoja.

Venuksen merkistä, sen hallitsemista huoneista (Härän ja Vaa’an merkissä) ja huonesijainnista sekä aspekteista voi päätellä mitkä elämänalueet ovat kriittisen arvotarkastelun kohteena ja miten pyrimme löytämään väylän ilmaista arvostuksen ja rakkauden tunteitamme. Tyypillistä on, että itsearvostus, sosiaaliset suhteet ja roolit sekä arvo, ihanteet ovat jatkuvan itsetutkiskeluprosessin kohteena, riesaksi saakka. Ihminen kysyy itseltään ”tätäkö tahdon?”.

Norman-Rockwell-Mirror[1]Perääntyvän Iltatähti-Venuksen omaavat ovat usein perääntyvän Aamutähti-Venuksen omaavia halukkaampia sopeutumaan vallitsevaan sosiaaliseen järjestykseen, sopeuttamaan itseään yhteiskuntaa.  Ennen Manalaan menoa (Venuksen ja Auringon alakonjunktio) perääntyvän Iltatähden kartallaan omaavat pyrkivät usein kontrolloimaan tunneilmaisuaan tai etsivät syvältä itsestään arvostuksen ja arvojen ytimen.  Äärimmillään he voivat jopa kieltäytyä mahdollisuudesta vastaanottaa tai antaa rakkautta ja suuntaavat arvostuksen tarpeen tyydyttämisen yhteiskunnan tai itsensä arvostamiin muihin toimintoihin (taiteet, kulttuuri, henkisyys) voidakseen ehkä kokea turvallisesti arvonantoa ja hyväksyntää. Yksi toteutumisvaihtoehto on rakastua ihmisiin joiden rakkaus on ehdollista, torjuvaa tai jollain tavoin rajoittunutta (kuten mahdollisesti lapsuudenkodissa). Tämän Venuksen omaavalle olisi suotavaa pohtia omaa minäkuvaansa, itsearvostustaan ja uskomuksiaan rakkauden ansaitsemisesta. Esimerkkinä Pikku Prinssi-teoksen luonut Antoine de Saint-Exupéry (29.6.1900 9:15 Lyon, Ranska), joka toimi katosi II maailmansodan aikana hävittäjälentäjän ja katosi sodan loppuvaiheessa lentotehtävää suorittaessaan.

Venuksen yhtyessä perääntymisjaksollaan Aurinkoon (inferior conjunction) se on noin viikon (n. 15 astetta yhtymästä) Auringon valon vuoksi piilossa, Manalan majoilla, ja tulee sitten näkyviin Aamutähtenä, Luciferina. Tämä alakonjunktio on kestoltaan lyhyempi kuin yläkonjunktio. Auringon ja Venuksen alakonjunktio voi tuottaa seksuaalisestikin karismaattisia, intensiivisiä, impulsiivisia ihmisiä kuten Jack Nicholson (Aurinko Härässä, Venus Oinaassa, 22.4.1937 klo 11 Neptune, New Jersey) jonka lukuisista rooleista tulee tässä yhteydessä mieleen elokuvan Noidat elosteleva paholainen.

Perääntyvän Aamutähti-Venuksen omaavat ovat usein luonnonlapsimaisia käytöksessään, rikkovat sosiaalisia normeja etsiessään omaa ihannettaan ihmissuhteista, yhteiskunnasta, kauneudesta ja taiteesta. Mitä kauemmaksi Venus perääntyy Auringosta tässä vaiheessa, sen äärimmäisempiä ilmiöitä – uutta aidosti luovaa tai muuten vain shokeeraavaa toimintaa – voi näkyä Venuksen teemojen toteuttamisessa heidän elämässään.

woman_rising[1]Venuksen suoristuttua sen ylittäessä taas Aurinkoa yläkonjunktiossa, syntyvät ”uuden” Aamutähti-Venuksen ihmiset jotka elävät ja kokevat kiihkeästi, omaavat terävän havaintokyvyn ja haluavat tulla huomatuksi ja vaikuttaa yhteiskuntaan – tietysti omien arvojensa mukaisesti!  Tämän vaiheen esimerkkinä kaksi media-alalla toimivaa eli ilmaisuvapauden rajoja koetelleet radiojuontaja Larry ” I Have a Right” Flynn sekä Hugh ”Playboy” Hefner.

Venuksen jatkaessa matkaansa ratansa äärilaitoihin ja valmistautuessa aloittamaan tai lopettaessaan perääntymisen se pysähtyy (S) ja tavallaan rakkauden, kauneuden, sosiaalisen arvostuksen ja omien arvojen suunnan muutosta ja harkintaa alleviivataan.  27-vuotiaana kuollut lahjakas laulaja Amy Winehouse (14.9.1983 22:25 Enfield, Englanti) on syntynyt suoristumaan pysähtyneen Venuksen hetkellä, perääntymiskierroksen päätepysäkillä! Kuunnoususolmu yhtymässä askendenttiin nostaa usein ihmisen valtavirran tietoisuuteen ajan hengen kuvastajana, joskin Amy Winehousen hiuskampaukset, pukeutuminen, jazzahtava laulu toivat ainakin minun mieleeni avantgardistisen 2000-luvun Sophia Lorenin.

Amy Winehousen kartalla pysähtynyt Venus on yhtymässä toiminnan planeettaan Marsiin loisteliaassa ja autonomiaa vaalivassa Leijonan merkissä kulmahuoneessa, elämän perustaa, alkua ja loppua kuvaavassa 4. huoneessa. Intensiivinen Venus/Mars yhtymä on myös kolmiossa herkistävään, huumaavaan Neptunukseen ja Kuun alasolmuun (ylikorostunut toimintamalli) toisessa Tulen merkissä Jousimiehessä taas kulmahuoneessa, 7. huoneessa, kumppanuuksien, toisten kohtaamisten alueella korostaen halua uhmata rajoja.  ”I don’t want to go rehab, no, no, no” (”En halua mennä katkaisuhoitoon, en, en…”) Ja loppu on historiaa.

Perääntyvä tai pysähtynyt Venus voi auttaa ihmistä ammentamaan itsestään, yhteisönsä ja kulttuurinsa menneisyydestä jotain arvokasta, unohtunutta mutta aitoa, kenties kaikkia aistejamme ja tunteitamme koskettavaa tai ravistelevaa meidän kaikkien elämän rikastuttamiseksi ja uudistamiseksi. Matka Manalaan, omaan mieleemme, alitajuntaamme, sielumme sopukoihin ja sieltä takaisin (progressioiden kautta) voi olla raskas ja pitkä pieti mutta uskon että reissu kannattaa!

Perääntyvän Venuksen teemoja voivat kokea myös henkilöt, joiden nataalikartalla Venus saa haasteellisia kulmia (neliöt, oppositio, kvinkunssi) Saturnukseen, Uranukseen, Neptunukseen ja Plutoon tai Venus on OOB tai vailla pääaspekteja. Joskus näiden teemojen voimakkuus omassa elämässä voi selittyä myös Venuksen keskipisteiden kautta tai deklinaatioiden paraalleli- ja kontraparalleelikontaktien kautta; mitä enemmän osumia eri tekniikoilla, sen voimakkaampi kokemus.

“Do you want to meet the love of your life? Look in the mirror.” -Byron Katie

venus[1]

Kirjoittajalla on perääntyvä Venus 7. huoneessa.

soile_naskaliBlogin vieraileva kirjoittaja astrologi Soile Naskali on Suomen Ammattiastrologit ry:n jäsen ja hyvinvointialan yrittäjä. Kartantulkinnassa Soile keskittyy mieluiten syntymäkarttaan. Soilen tavoittaa Ki-Shiatsusta.

Advertisement

Avainsanat: ,

10 vastausta to “Retro-Venus syntymäkartalla”

 1. Susan Says:

  Minulla on retro Venus irrallisena! Vaihe on jo aamutähti vaiheessa, eli ohittanut auringon jo 16 asteella.
  Jotenkin olisin alleviivannut kaikki Venusongelmat mitä luin. Ja tulikin mieleen, että sisältyykö retro Venuksessa jo kaikki tiedot perääntymisen aloituksesta asti omaan vaiheeseeni ja esiintyy elämässäni.
  Olen kokenut lapsuuden rakkaudettomuuden, hylkäämisen, ollut omituinen hiippari muiden mielestä. Myös olen ottanut miehiä, joilla ei ole ollut aikaa rakastaa. Ja nyt kun on kohta viiskymppiä mittarissa, en haluaisi ottaa enään ketään.
  Tämähän sisälsi jo kaikki retro vaiheet jotka edelsivät omaa vaihettani.
  Minusta eniten tunnistin sen oman tien kulkian…olen ollut todellakin outo ”Uhfomies” ja tehnyt erikoisia juttuja koko elämäni. Olen liittänyt sen kyllä vesimiesmäisyyteen, mutta Venuksenihan on 0 astetta veskaria.
  Nuorena esimerkiksi, kun joku oli muotia, en halunut seurata sitä, vaan värkkäsin ihan omia vaatteita itselleni, jotka tulikin muotiin sitten myöhemmin. Käytin salaa isäpuolen paitoja ja runttasin ne viiskytlukumaisesti isolla vyöllä tiukkojen kapealahkeisten housujen sisään(housut oli äitin aidot 60-luvun pökät). Ja kohta olikin fiftarimuoti jo valloillaan!!! Koulussa kaverini oli kyllä tottunu, et multa voi odottaa mitä vaan.
  Vanhemmiten tuo taito on kadonnut, enään en ole kun värien kanssa aikaani edellä.

  • Soile Says:

   Heissan Susan!

   Kaipa me retro-Venuksen omaavat kaikki käydään läpi teeman variaatiot, yritin tässä nyt etsiä vivahde-eroja perääntyvästä Venuksesta sen sijainnin mukaan ja jätin merkits sikseen. Kiva kuulla että osui ja upposi. Tarja taas latasi tulisia hiiliä päälleni kirjoittaessa aiemmin ”asiantuntijasta”. 🙂

   Minulla on on tuollainen irrallinen, aspektitonVenus. Ns. omassa huoneessaan (7. huone) ja ilman pääaspekteja. Jos oikein etsii niin löytyy kvinkunssi Kuuhun ja kvintiili Uranukseen.

   Mutta mukava kuulla että teksti osui ja upposi.

   -Soile

   • Susan Says:

    No olethan asiantuntia, kun olet ollut Astromaailmassa ikäsi. Minulla on Venus 2 huoneessa ja tekee tietysti Askendenttiin täyden sekstiilin, mutta niitähän ei perinteisesti pidetä pääaspektina. Kiitos vastauksesta! 🙂

 2. Lila Patrikainen Says:

  Minulla on Venus kunniapaikalla 1. huoneessa Ravun merkissä etenevänä, eikä se tee oikeastaan mitään erityisen huonoja aspekteja, mutta silti nuo Soilen kuvaukset kuulostavat hyvinkin tutuilta.

  Nyt kun tuo Astro Logoskin tipahti postiluukusta ja sieltä avautui heti perääntyvien planeettojen minitulkintaa, niin pistänpä tähän jonon jatkoksi Tracy Marksin näkemyksen peräytyvästä Venuksesta:

  -kehittää omat ainutkertaiset sosiaaliset ja esteettiset arvonsa
  -pidättyväinen, vaikeuksia osoittaa tunteitaan
  -itserakas, narsistinen
  -pelkää läheisyyttä ja rakkautta
  -etsii täydellistä rakkautta, epärealistisia ihanteita
  -jatkuvasti kehittyvä oma arvomaailma
  -jännittynyt sosiaalisissa tilanteissa, erakoituva, haluton pelaamaan sosiaaisia pelejä
  -esteettistä herkkyyttä ja lahjakkuutta
  -ei-materialistinen taipumus muodostaa epäsovinnaisia ihmissuhteita

  • Soile Says:

   No olipas taas synkronisiteettiä kerrakseen! Enpä ole saanut vielä lehteä omaan postiluukkuuni, harmin paikka kun pääsiäisenä olisi aikaa lukeakin. Toivottavasti ovat korjanneet tavutusvirheet (sain oikoluettavaksi oman juttui ja siinä tavutuksen olivat sek-ais-in. No, joka tapauksessa olemme siis Tracy Marksin kanssa samaa mieltä teemoista 🙂 Hän ilmeisestikin kertoi sen nasevammin.

   -Soile

 3. metsätonttu Says:

  Olipas siinä mielenkiintoista juttua! Tässä iltatähti-retro-Venus 8.huoneessa Ravussa. Menneisyyttä raahaava itsetutkija todella.
  Ehkä ulkopuolisuuttakin tunteva, vaikka tuo Jupiter Jousimies on hallitseva 1.huoneessa. En niinkään ole kärsinyt arvostuksen puutteesta kotielämässä, mutta eronneen lapsena olen tuntenut aina puoliorpoutta. Koti katosi jalkojen alta…
  Sitten onkin kasvanut itsenäiseksi ja ehkä vähän ulottumattomuuksiin jossakin tilanteessa.
  Venukseni on samassa asteluvussa Merkuriuksen kanssa, joten tutkittavaa riittää, samoin löyhässä yhtymässä Cerekseen ja Uranukseen. Neliö Junoon. Muuta ei ole.

 4. Milkyway Moses Says:

  Nostai retroplaneetoista… Jokin aika sitten törmåsin karttaan jossa venus on ainoa etenevå planeetta.Se on kuitenkin detrimentissään skorpparissa 27 ja OOB.Neptunus on pysähtynyt ja kuu kaloissa välillä 15-29 astetta! Vielläpä suurimmat neljä asteroidiakin retrona! Mitähän tästäkin ajattelisi? En ole vastaavaa nähnyt,enpä ois luullu olevan mahdollistakaan. Niin.samasa kuussa kun tämä henkilö syntyi,oli täydellinen auringonpimennys konjuktio Pluto! Voiko olla ihmeellisempää karttaa! Tämä on nuorena(37v.) kuolleen äitini karttaa.Kelloaikaa en tiedä.

  • Tarja Says:

   Tuollainen kuvaamasi retrokartta on äärimmäisen harvinainen. On kaikkein tavanomaisinta, että syntymäkartassa on kaksi perääntyvää planeettaa, ja sekin on yleisempää että näitä on kolme kuin että kaikki planeetat etenisivät. Mieleeni tulee nyt näistä useista perääntyvistä vain Muhammad Alin kartta, missä sentään Merkurius ja Mars etenevät. Mahtoiko äitisi olla samoihin aikoihin syntynyt kuin hän, v. -42?

   Enpä osaa karttaa näkemättä heittää tulkintaa, mutta kyse lienee karmasta. Hyvin mielenkiintoista kuitenkin ja kiitos kun jaoit täällä löydöksesi. Täytyypä pitää silmällä jos omista arkistoista osuisi silmiin mitään vastaavaa.

 5. Milkyway Moses Says:

  HänsyntyiTurussa 1.1.44

 6. Raimo Nikula Says:

  Retro-Venuksesta ovat monet löytäneet melko pitäviä tulkintamalleja, toisin on Marsin ja ulkoplaneettojen kohdalla yleensä, eikä retro-Merkuriuskaan juuri heurekoita synnytä. Voisin allekirjoittaa suuren osa noista Soilen esittämistä kuvauksista. Mutta silti ongelmia jää ja mitä suurempaa esimerkkijoukkoa katselee, sitä syvemmälle sormi menee suuhun.

  Olen usein käyttänyt esimerkkeinä kovaa koomikko-kolmikkoa, Hitleriä, Wittgensteinia ja Chaplinia. Kaikki syntyivät 10:n päivän sisällä toisistaan ja myös askendentit olivat kaikilla suht lähellä, HItlerillä Vaa’an lopussa, Wittgensteinilla ja Chaplinilla Skorpionin puolella. Kaikilla Venus (ja Mars) on 6-7 huoneessa. Mitä tulee ”Venus-asioihin”, rakkauteen ja erotiikkaan, Hitler oli aseksuaalinen maanikko, joka hylkäsi kaikki kiintymykset voidakseen toteutaa poliittisia päämääriään; Wittgenstein oli ylierikoistunut älykkö, bi-seksuaali ja enimmäkseen homo kun taas Chaplin oli elämännautiskelija, ekstrovertti naisten metsästäjä, joka tykkäsi hyvin nuorista naisista.

  Kaikilla näillä on retro-Venus Härässä: Hitlerillä konjunktio Marsiin (sota ja hävitys) on melko tarkka; Wittgensteinilla Venus neliö Saturnukseen on tarkka, etäisyyttä ihmisiin siitäkin helposti syntyy ja tunteita peittää syväjää tai pelkojen kilpi. Lisäksi älyn planeetta, Merkurius oli tunkeutunut lähelle Venusta. Chaplinilla Marsin neliö Saturnukseen oli tarkka, mutta ei se ainakaan perinteisestä tulkintaa kumartanut eikä lukinnut hänen seksuaalisuuttaan – ehkä turhautumia tuli lähinnä siitä, että kaikki naiset eivät taipuneetkaan hänen charminsa edessä – auts.

  Miten kaksipiippuisia ja relatiivisia kaikki tulkinnat ovatkaan, sanovat astrologian viholliset. Se on hyvä muistaa kun taas astrologian yli-innokkaat ystävät tuppaavat antamaan liian simppleitä kaavoja tulkita asia kuin asia. Peräytyvä Venus on vain yksi juttu kartalla, ei enempää. Venuksella on aspekteja, sillä on oma huone- ja merkkiasemansa, tästä kaikesta koostuu melkoinen tekijäjoukko tulkintaa varten. Retro-Venus Härässä ei sinänsä poista seksuaalisuutta mihinkään, mutta se voi antaa sysäyksen johonkin variaatioon, josta sitten Venuksen aspektit kertovat lisää – ja viime kädessä koko kartta. Noilla kolmella kävi miten kävi, tiedämme sen jälkiviisauden avulla.

  Itsekästä tahi ei, kehottaisin lukemaan kirjani Astrologian sisäpiiri, siinä ei niinkään keskitytä kuvaamaan mitä luonteenpiirteitä seuraa Venuksen (ja Merkuriuksen ) suhteesta Aurinkoon, vaan enemmän sitä, millainen egon rakenne on sisäplaneettojen ollessa tietyssä asemassa isäntäänsä, Aurinkoon, nähden.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s


%d bloggaajaa tykkää tästä: