Archive for joulukuu 2022

Mikä on daimon?

20.12.2022

Antiikin ajan astrologiaa tutkiessani yksi kiehtovimpia seikkoja on ollut daimonin käsite. Olen pyöritellyt aihetta kaiken syksyä, ja matkan varrella muuttanut käsitystäni siitä kokonaan. Tahdoin kuitenkin kurkistaa kanssanne henkimaailmaan, vaikka mielipiteeni saattaa edelleen muuttua kun ehdin opiskella tästä lisää.

Daimon esiintyy klassisen kauden filosofin Platonin teksteissä Er soturin myytistä. Er menehtyy taistelussa, matkaa tuonpuoleiseen, mutta palaakin takaisin kertomaan mitä tapahtui. Kun sielu on jättänyt maallisen kehon, se valitsee uuden elämän eli kohtalon. Valintaa tulevasta elämästä sielu pohjaa aikaisempaan kokemukseensa. Maanpäälliseen vaellukseen sielu valitsee kumppanikseen ja ohjaajakseen henkioppaan, jota kutsutaan daimoniksi. Matkalla uuteen elämään juodaan unohduksen virrasta, jolloin muistista katoaa niin aikaisemmat kokemukset ja opit kuin tieto valitusta elämänkohtalosta. Daimon sen sijaan muistaa kohtalon, ja henkioppaan tehtävänä on katsoa, että kohtalo tulee täytetyksi.

Daimon on opastaja ja luotsaaja, ja mielestäni enemmän peräänkatsoja kuin kristillisessä mielessä suojelusenkeli tai varjelija. Kaitsijan rooli voisi istua henkiolennolle paremmin. Daimon voi vakuuttaa ja antaa sisäistä varmuutta ihmiselle, kun hänen tekemänsä valinnat vievät tätä valittua kohtaloa kohti. Yhtälailla daimon voi luoda epävarman tai tyytymättömän olon, jos ihmisen elämä ei tunnu omalta ja tarkoituksenmukaiselta. Kunkin kohtalo tai elämänkulku on sellainen millainen matka on tullut valittua, ja koska elämään sisältyy kaikenlaista, on daimonia vaikea mieltää yksinomaan suojelusenkeliksi. Missään nimessä se ei kuitenkaan ole demoni, vaikka käsitteen nimi on samankaltainen. Selkeimmin daimonin rooli näkyy esimerkiksi luovuuden tai kutsumuksen ohjaamissa elämänpoluissa; ihmistä piiskaa vimma tai palo johonkin. Daimon on se henki mikä ajaa toteuttamaan omaa ideaa, eli täyttämään kohtaloa.

Astrologiassa daimonia on yritetty monin keinoin naulita syntymäkartalle, esimerkiksi siten että daimon on hengenarpa, lot of Spirit jota toisinaan kutsutaan lot of Daimoniksi. Tässä kohdin ajatteluni eroaa, sillä mielestäni Auringon arvalla on toisenlainen rooli kartalla. Katsantoni mukaan ei ole loogista, että daimon toimisi hengenarvan kautta, koska hengenarpa kuvaa tietoisuutta – miten voisimme tehdä tietoisia valintoja jos emme nimenomaan ole tietoisia kohtalosta. Mutta hengenarpaa kannattaa tietysti aina tutkia kartalta, se on Kuun arpakohdan onnenarvan vastinpari, joka löytyy kartalta yhtäläisen astemäärän etäisyydeltä horisonttiakselista kuin missä onnenarpa sijaitsee. Monista astrologisista karttaohjelmista löytyvät nämä tärkeimmät ihmisen osasta kertovat arvat.

Iamplikhos, neoplatonista filosofian koulukuntaa edustanut 200–300 lukujen taitteen ajattelija on daimonista esittänyt, ettei daimon ole yksittäinen tekijä taivaalta tai elollinen elämänmuoto, vaan että daimon edustaa koko kosmoksen henkeä. Yksittäisen kartankohdan, arvan tai nousumerkkiä hallitsevan planeetan sijasta kiinnitän mieluummin katseeni koko syntymäkarttaan. Se näyttää syntymän hetken kuvaamana elämää, ja siitä on luettavissa kohtalo, eli millainen elämänpolku ihmisellä on. Hellenistisen ajan astrologit painottavatkin, että astrologian tarkoitus on selvittää kohtalo. Se mikä kartassa on huomionarvoista tai painokasta, tai millaiset asiat kunakin ajankohtana nousevat päällimmäisiksi, osoittavat mikä kohtalo on. Tästä olen saattanut ennemminkin mainita, kun nykyisin kohtalo sanalla tuntuu olevan vääristynyt mielleyhtymä jostakin ikävästä tai pahasta. Jos kohtalo-sanan käyttäminen kirpaisee, sen voi ajatella myös elämäntarkoitukseksi. Jos palaamme Er-soturin myyttiin, sielulle tarjolla olevat kohtalot ovat paketteja, jotka sisältävät moninaisia asioita. Jokin kohtalo voi osoittaa runsasta maallista mammonaa, mutta kaupanpäälle tulee toisenlaisia harmeja, esimerkiksi yksinäisyyttä tai sairautta. Joku jetsettiin kyllästynyt sielu saattaa ennemmin valita yksinkertaisen ja hiljaisen elämänkaaren kuin näkyvyyttä, huomiota ja mainetta. Nämä ovat kaikki asioita jotka näkyvät syntymäkartan kokonaisuudesta.

Jotkut ovat hyvinkin kiinnostuneita kohtalostaan, tai elämänsä tarkoituksesta tai suunnasta, kyselevät mitä ovat tulleet tekemään elämässään, ja mielestäni tällaiset kysymykset kuvastavat keskustelua oman henkilökohtaisen daimonin kanssa. Paljon on ihmisissä heitäkin, jotka eivät näytä kyseenalaistavan tai pohtivan valintojaan tai elämänsä merkitystä. Ehkä daimon hoitaa tehtävänsä näidenkin ihmisten kanssa ja saa heidät elämään valittua osaansa.

Minusta on kiehtovaa katsella syntymäkarttoja ja pohtia miten ihmisen elämä näkyy kartasta. Moderni aikamme korostaa yksilön erityisyyttä, mutta taidamme olla ihmisinä lopulta hyvin samanlaisia, kaikki samasta tähtipölystä tehtyjä. Elämä sen sijaan on ainutlaatuinen, kuten siitä kertova syntymäkarttakin. Oman kohtalon selvittäminen on varmasti elämänpituinen tehtävä, mutta elämän suuntaa voi koettaa löytää pitkin matkaa. Syntymäkartan analysointi, miltä elämä näyttää, on tavallaan ”helppoa”. Jos kyselet itseltäsi miksi olet tässä elämässä, antaako henkioppaasi vastauksia? Joulunpyhinä saattaa löytyä kiireetön hetki miettiä mihin daimonisi sinua lykkää. Rauhaisia joulupäiviä teille!

Advertisement

Marsin perääntymisestä kaksosissa

5.12.2022

Jokainen planeettojen liikkeitä ja astrologiaa seuraava on varmasti tietoinen Marsin perääntymisestä kaksosissa. Mars perääntyy parin vuoden välein ja perääntymisen pituudet hieman vaihtelevat ollen hieman alle kaksi ja puoli kuukautta. Silloin kun Marsin perääntyminen tapahtuu vain yhden eläinradan merkin sisällä, kuten nyt, tuntuu että planeetta kulkee ikuisuuksia yhdessä ja samassa merkissä. Mars tuli kesän lopussa kaksosiin ja pääsee rapuun vasta ensi keväänä maaliskuun loppupuolella. Pitkältä ajalta saattoi tuntua myös vuoden 2014 kevät, kun Mars perääntyi vaa’assa ja oli samassa merkissä yli seitsemän kuukautta. Tällaisina Marsin vuosina tuntuu yksi merkki saavan suhteettoman paljon Marsilta huomiota. Kun Marsin perääntyminen tapahtuu kahden merkin välillä, kuten 2018 vesimiehestä kauriiseen tai sitä ennen 2016 jousimiehestä skorpioniin, tuntuu ajatuksena helpommalta että perääntyminen osuu laajemmalle alueelle karttaa; vastuu jakautuu.

Marsin perääntymisen voi jakaa kolmeen osaan. Alussa on ensimmäinen pysähdys ja käännös perääntymään, keskivaiheessa planeetan vastakkaisuus Aurinkoon, ja lopuksi tuleva toinen pysähdys ja kulkusuunnan oikaisu. Käännöksissä tottakai tunnelmaan vaikuttaa mitä muutoin ajassa tapahtuu, millaisessa merkissä Marsin pysähdys on ja millaiset kontaktit sillä on muihin planeettoihin. Perääntymistä kuvataan vanhoissa teksteissä sairasvuoteeseen joutumisena, planeetta on silloin vähissä voimissa. Perääntymisen alun pysähdys on tunnelmaltaan ärhäkkä ja vaikea, mutta loppua kohti tultaessa toivo herää, jolloin fiilis on jo huojentuneempi.

Australialainen astrologi, mielestäni meidän aikamme yksi kiinnostavimmista, Shu Yap kertoi, että Marsin perääntymisen keskivaihe on haastavin. Viidentoista asteen taival Auringon vastakkaisuudessa, seitsemän ja puoli astetta ennen vastakkaisuutta ja saman verran sen jälkeen, on Marsin kulussa verhottu (curtailed passage). Kun Mars perääntyessään matkaa kiertoradallaan lähimpänä Maata, planeetta yleensä näkyy taivaalla selkeästi. Verhotun polun aika on erilainen, sillä planeetan ollessa vastapäätä Aurinkoa eli nousemassa horisontista samaan aikaan kuin Aurinko laskee, Marsin näkyvyys taivaalla häiriytyy. Tästä johtuen Mars toimii kuin piilosta, se iskee kätköistä, jolloin sanonta ’tuli puun takaa’ on paikallaan. Tällainen varjossa piilevä Mars on ilkeä.

Marsin perääntymisessä olemme nyt juuri tässä hankalimmassa vaiheessa. Aurinko tuli 7,5 asteen etäisyydelle vastakkaisuudesta pari päivää sitten, ja tarkka Auringon ja Marsin vastakkaisuus tapahtuu 8. joulukuuta aamulla. Mars pääsee pois verhotusta kulustaan 13. päivänä kun Aurinko on etääntynyt jousimiehen merkin viimeiselle kolmannekselle.

Marsin perääntymisen aika tuntuu ajatuksen tasolla kurjalta ja hurjalta, mutta planeetta ei välttämättä ole kaikille yhtä hankala. Milloin Mars on hankalimmillaan? Tämä riippuu oman kartan rakenteesta ja henkilökohtaisesta ajanlaadusta. Jos Mars sattuu olla profektiossa vuoden planeetta, sen transiitit ovat kaikkein tuntuisimpia. Jos nousuakseli on kaksosissa, Mars kulkee silloin kaikkein henkilökohtaisimmalla kartan alueella, ja näin sen harmit tulevat itselle, kohdistuen esimerkiksi terveyteen. Myös silloin kun nousussa on mikä tahansa kaksittainen merkki (modernissa astrokielessä muuttuva: neitsyt, jousimies ja kalat kaksosten lisäksi), Marsin perääntyminen tapahtuu kartan aktiivisimmilla alueilla. Rapu-, skorpioni ja kaurisnousuiset vastaanottavat tämän perääntymisajan hankalimpiin kartankohtiinsa, mistä voi koitua elämään ikäviä asioita. Voi pitää silmällä myös kaksosten merkissä omalla kartalla sijaitsevia tärkeitä planeettoja, esimerkiksi nousumerkin hallitsijaa tai taivaallisia valoja Aurinkoa ja Kuuta. Marsin perääntyminen saattaa mennä sivuun omasta elämästä etenkin silloin, jos kaksosten merkki on helpommissa akselilta putoavissa kohdissa (vaaka- ja oinasnousuiset). Planeetan kulkemiset taivaalla, transiitit kuten astrologian kielellä sanomme, eivät aina kohdistu itseen, vaan voivat näkyä elämässä muiden ihmisten kautta; reagoimme näihin tapahtumiin kokemuksemme ja oppimme ohjaamina.

Marsin perääntymisen haasteita voivat olla mielialan heilahtelut, kiukku, ärtyneisyys ja riidat. Mars on tahdon planeetta, ja oman tahdon ilmaiseminen voi hankaloitua tai estyä useista syistä. Mars liittyy aloituksiin, kilpailunhaluun ja valloituksiin, ja oikeastaan aivan kaikenlainen toiminta on nyt hankalaa, joskus jopa vaarallista. Marsin asioita ovat teräaseet (myös sotaisat aseet) joten ollaan varovaisia saksien, veitsien ja neulojen kanssa. Terveydessä Marsin juttuja ovat kuume, tulehdukset ja vereen liittyvät seikat, mutta koska Mars liittyy vitaalisuuteen ja kuntoon, voi kaikenlaisia terveysongelmia ilmentyä. Kaksosissa perääntyvästä Marsista varoitetaan erityisesti kanssakäymisessä, eli malta ennen kuin lankeat someraivoon. Hankaluutta lisää se, että kaksonen on merkkejä joissa planeetat kulkevat normaalin kallistuskulmarajan ulkopuolella; Mars on erityinen, villi ja yllättävä.

Mietin aina ”taivaan osoittamalla tavalla” elämistä, miten omat toimet ajoittuvat ja sopeutuvat luontevimmin planeettavoimiin. Näin ajatellen Marsia perääntymisvaiheessa pitäisi ”käyttää” ennemmin kuin tukahduttaa. Marsilla ei ole samalla tavoin positiivisia voimiaan perääntymisen aikana, kuten esimerkiksi puolustuskykyä tai rohkeutta. Olen ehkä astrologisesti kerettiläinen kun tuumin, että jonkinlainen riitakin voi olla terveellisempi vaihtoehto kuin Marsin hautaaminen elävältä. Omaa tahtoa kannattaa erityisesti tarkastella sen jälkeen kun Marsin verhottu kulku päättyy joulukuun puolivälin tienoilla. Kaikki varmaan odotamme tammikuun 12. päivää jolloin Mars päättää perääntymisensä. Astrologinen näkemykseni tarkkojen astemäärien ja ajankohtien suhteen on laveampi ja enemmän teemakohtainen. Marsin kulkuun kaksosissa liittyy tämä hankala perääntymisen aika, ja siksi koko sen matkaa kaksosissa voi tarkastella varauksella. Toki olisi mukava yllätys jos jo talvella helpottaisi.


%d bloggaajaa tykkää tästä: