Archive for the ‘Vierailijat’ Category

Vilkaisu mensalaisten karttoihin eli näkyykö älykkyys syntymäkartalta?

14.6.2013

pellepelotonAstrologisen syntymäkartta kertoo paljon luonteesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista, haasteista ja kiinnostuksen kohteista. Astrologia on myös hyvin looginen järjestelmä, minkä vuoksi syntymäkarttojen sisältämää tieto voidaan purkaa osiinsa ja tutkia osat tilastollisin menetelmin. Tutkimuksissa voidaan saada jonkinlaista hajontaa planeettojen asemiin ja näin ollen voidaan suuntaa antavasti sanoa, että esimerkiksi Mars nousumerkin tai keskitaivaan lähettyvillä viittaa urheilullisuuteen. Astrologian kiehtovuus tulee kuitenkin siitä, että planeettojen ja merkkien tulkinta ei ole yksiselitteistä, mahdollisuuksia on monia ja seuraavan tutkimuksen lukijankin on hyvä pitää tämä moniselitteisyys mielessä.

Olen tehnyt pienen astrologisen tutkielman älykkyydesta, johon otin aineistoksi 100 Mensan jäsentä Astrodatabankista. Aineisto löytyy linkistä. Aineisto edustaa siis tietynlaista loogis-abstraktia älykkyyttä ja aineiston henkilöt ovat ratkaisseet Mensan älykkyystesteissä enemmän tehtäviä oikein kuin 98% kanssaihmisistä. Aineisto on enimmäkseen amerikkalaista ja tässä maassa on melko yleistä käyttää lapsia älykkyysteisteissä, mikäli heidän kehityksessään on havaittu jotakin poikkeavaa. Kaikki fiksut ihmiset eivät tietenkään ole käyneet älykkyysteisteissä, tai vaikka olisivatkin, he eivät välttämättä kuulu Mensaan, joten tämäkin tutkimus antaa vain suuntaa antavia tuloksia siitä, miten älykkyys näkyy astrologisella kartalla.

Tutkin mensalaisten henkilökohtaisia (Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus ja Mars) ja sosiaalisia (Jupiter ja Saturnus) planeettoja merkkitasolla, näkyisikö älykkyys jotenkin syntymäkartalta. Pysyin merkkitasolla, koska älykkyyden katsotaan olevan persoonallisuuteen kuuluva piirre ja luontaiset ominaisuudet näkyvät klassisten näkemysten mukaan juuri planeettojen merkeistä. Jupiterin ja Saturnuksen vaikutuksista näin henkilökohtaisiin persoonallisuuden piirteisiin voidaan tietysti kiistellä, mutta olen ottanut ne mielenkiinnosta mukaan aineistoon. Niiden, kuten myös näitä hitaampien planeettojen vaikutus älykkyyteen voisi näkyä paremmin esim. Merkurius-aspekteista, mutta näin merkkikohtaisesti ne voivat kertoa enemmän tällaisen instituution arvostamisesta ja halukkuudesta kuulua Mensan kaltaiseen yhteisöön.

Kuva: Yksi aineiston mensalaisista. Ammatiksi mainitaan raketti-insinööri.

mensakartta

Tulokset olivat varsin mielenkiintoiset, eikä planeettojen jakauma eri merkkeihin ollut missään tapauksessa tasainen. Monet planeetoista viihtyivät silmiinpistävän hyvin omissa hallitsijamerkeissään. On kuitenkin mainittava, että kaikkia planeettoja oli kaikissa merkeissä, eikä mikään merkki jäänyt minkään planeetan osalta tyhjäksi.

Aurinko ja Kuu: Ensinnäkin Aurinko suosi selvästi Neitsyen (15), Skorpionin (13)  ja Kaksosten (12) merkkejä. Keskimääräistä vähemmän Mensassa oli Aurinko-Härkiä (3 kpl). Kuun kohdalla erityisen suosiollisia merkkejä olivat vain Kaksoset ja Rapu, muita merkkejä oli enemmän tai vähemmän tasapuolisesti. Huomatkaa, että Kuu viihtyy mensalaisilla omassa hallitsijamerkissään, Ravussa. Aurinko hallitsee Leijonan merkkiä, mutta Aurinko ei osunut tähän merkkiin keskimääräistä enempää.

Merkurius: Merkurius on astrologiassa mentaalinen planeetta ja sen  voi kuvitella olevan avainasemassa älykkyyttä tutkiessa. Tässä aineistossa tulikin voimakkain hajonta juuri tämän planeetan kohdalla. Lukumääräisesti vähiten oli Merkurius-Vesimiehiä (2 kpl)  ja eniten Merkurius-Skorpioneja (13 kpl).

Koska Merkurius ei voi koskaan olla kaukana Auringosta (maksimissaan 28º etäisyys Aurinkoon), ja koska jo aurinkomerkkien kohdalla on melkoinen hajonta,  olen tehnyt pientä suhteutusta, jotta suosituimmat ja epäsuosituimmat Merkuriuksen asemat tulisivat selvemmin esiin. Merkurius voi siis sijaita vain Auringon merkissä tai sen naapurimerkeissä. Laskennallisesti puolella kartoista Aurinko- ja Merkurius-merkki ovat samat ja näin oli tässäkin tutkimuksessa. Neljänneksellä Merkurius on laskennallisesti aurinkomerkkiä seuraavassa merkissä ja neljänneksellä sitä edeltävässä merkissä. Tämän kaavan mukaan voidaan arvioida, kuinka usein Merkuriuksen pitäisi löytyä tietyistä merkeistä, kun aurinkomerkkien yleisyys aineistossa otetaan huomioon.

Esimerkiksi aineistossa on 15 Aurinko-Neitsyttä. Merkuriuksen pitäisi löytyä siis Neitsyestä puolelta tästä. Neljäsosalla sekä Aurinko-Vaa´oista että -Leijonista pitäisi olla myös Neitsyt-Merkurius. Aurinko-Leijonia on aineistossa 6 ja Vaakoja 8. Odotettu Neitsyt-Merkuriusten määrä on siis 15/2+6/4+8/4=11 kpl. Tämä määrä Merkuriuksia myös löydettiin Neitsyen merkistä, eli tulos oli odotettu.

Suosituiksi Merkurius- merkeiksi mensalaisilla nousivat suhteutuksen jälkeen Oinas, Kaksoset, Skorpioni, Jousimies ja Kauris. Selvästi epäsuosituiksi Merkurius-merkeiksi jäivät Rapu, Leijona ja Vesimies, vähäisemmässä määrin myös Härkä. Täysin odotetusti oli siis Merkurius-Neitsyitä, Vaakoja ja Kaloja.

Vesimies-Merkuriuksen harvinaisuutta voi hieman ihmetellä, yleisesti sitä pidetään kuitenkin älykköjen merkkinä. Vesimies-Merkuriuksella varustetut ihmiset voivat tietysti sanoa, että he keksivät parempaakin tekemistä kuin todistella älykkyyttään testein ja istua jossain turhamaisuutta osoittavassa yhdistyksessä. Samaan kuoroon voivat tietysti liittyä Merkurius-Ravutkin (kuten tämän jutun kirjoittaja!). Joskus spekuloidaan myös Auringon ja Merkuriuksen läheisyyden tai Merkuriuksen peräytymisen vaikutuksista älykkyyteen, mutta mensalaisten kohdalla en saanut tästä erityisiä todisteita.

Venus: Kun siirrytään tarkastelemaan Venusta, niin se viihtyi keskimääräistä paremmin omissa hallitsijamerkeissään Härässä ja Vaa´assa (11 kumpaakin). Venus viihtyi myös Jousimiehessä (11 kpl) ja eritoten Neitsyessä (14). Vaikka muut planeetat pitivät Kaksosten merkistä, niin Venus näytti karttavan sitä (3 kpl) Oinaan (4 kpl) ohella.

Mars: Toiminnallinen Mars hallitsee Oinaan merkkiä, mutta tässä aineistossa Mars-Oinaita ei ollut mitenkään poikkeuksellisen paljon, jos ei vähänkään. Mars näytti viihtyvän erityisen hyvin Jousimiehessä (15 kpl). Mars suosi jälleen Kaksosia (13 kpl) ja Rapua (12 kpl). Mars oli harvinainen löytö Härän (1 kpl) ja Kauriin merkeistä (4 kpl). Hieman tavanomaista vähemmän Mars sijaitsi myös Vesimiehessä (5 kpl). Muutaman merkin runsaus ja parin merkin harvinaisuus on Marsin kohdalla silmiinpistävää ja tilastollisestikin merkitsevää.

Jupiter ja Saturnus:  Jupiterin kohdalla oli melko tasaista. Oma hallitsjamerkki Jousimies ei ollut mitenkään erityisen näkyvässä asemassa, Jupiter- Vaakoja ja -Skorpioneja oli jonkin verran muita enemmän. Saturnuksen kohdalla tuli taas selvä piikki omaan hallitsijamerkkiin Kauriiseen (15 kpl). Ylennysmerkki Vaakakin oli aika hyvin edustettuna. Epäsuosittuja merkkejä olivat Härkä, Neitsyt  ja Kalat.

Yhteenvetona voidaan siis kiteyttää, että suurin osa planeetoista piti Kaksosten merkistä. Neitsyt ja Skorpioni olivat myös voimakkaasti edustettuina. Pääsääntöisesti planeetat viihtyivät hyvin myös omissa hallitsija- tai ylennysmerkeissään.  Onko siis niin, että minkä tahansa planeetan sijainti suotuisassa tai helpossa asemassa parantaa loogista päättelykykyä? Sovitko sinä mensalaisen profiiliin tai oletko fiksu altistavien tekijöiden puutteesta huolimatta?

lilapatrikainenLila Patrikainen on tutkijataustainen astrologian harrastaja. Lilan tavoittaa www.horoskooppi.com -sivuston kautta.

Advertisement

Retro-Venus syntymäkartalla

28.3.2013

Mirror__Mirror_on_the_Wall_by_ardy_cardy[1]

Planeettojen kiertoratojen ollessa lähimpänä maapalloa ja sen kiertorataa, näyttää täältä katsottuna kuin hitaammin kulkeva planeetta perääntyisi; aivan kuin muissakin ohitustilanteissa hitaampi ajoneuvo näyttää kulkevan vastakkaiseen suuntaan.  Planeettojen perääntymisajanjaksot ja pituudet vaihtelevat; Venuksen perääntyminen tapahtuu n. 1,5 vuoden välein ja kestää n. 40 vuorokautta. Perääntyvän Venuksen (Venus Rx) syntymäkartallaan omaa n. 12 % ihmisistä.

Venuksen perääntymisvaiheen voisi jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen: ennen Auringon kanssa yhtymää oleva perääntymisvaihe ”vanhana” Iltatähtenä ja sitten tuon alakonjunktion (inferior conjunction) vaihe, jossa Venus katoaa hetkeksi Auringon loisteen taakse tullen näkyviin Aamutähtenä ja lopuksi yhtymän jälkeinen perääntymisvaihe. Planeetta on myös muutaman päivän pysähdyksissä (stationary, S) ennen perääntymistä ja ennen etenemiseen suoristumistaan jolloin perääntymisen teemat ovat voimallisia, alleviivaten teemaa. Tuota alakonjunktiovaihetta (perääntyvän planeetan yhtymä Aurinkoon, inferior conjunction) on eri mytologioissa (Mesopotamia, Kreikka, Rooma, Mayat) luvattu matkaksi tuonpuoleiseen, Kuoleman valtakuntaan jossa joudutaan koettelemuksiin mutta lopulta noustaan takaisin maan päälle (superior conjunction, yläkonjunktio) uudistuneena ja voimaantuneena.

Astrologi Dane Rudhyarilla, Keski-Amerikan Maya-intiaaneilla ja antiikin Kreikan astrologeilla on samankaltainen näkemys perääntyvän Venuksen symboliikan vivahde-eroista. Venuksen aloittaessa perääntymisen kohti Aurinkoa Venus on lempeä, naisellinen (”vanha”) Iltatähti, Vesper (Hesperus) ja yhdyttyään Aurinkoon ja sen loisteeseen tulee Venuksesta tullessaan taas näkyviin taivaalle maskuliinisempi Aamutähti, Lucifer. (Ylittäessään yläkonjunktiossa taas Auringon saammekin ”uuden”, etenevän Iltatähden.)

Titian_Venus_Mirror_(furs)Yleinen näkemys perääntyvistä planeetoista syntymäkartalla korostaa planeetan arkkityyppisen energian ilmaisemisen ja kokemisen vaikeutta, kyseenalaistamista ja testaamista. Venuksen arkkityyppistä symboliikkaa on mielihyvän kokeminen, sosiaaliset roolit, ihmissuhteet, rakkaus, erotiikka, kauneus, taide, kulttuuri, elämän rikkaus ja runsaus. Venuksen symboliikkaan liittyy erityisesti myös arvomme, mitä arvostamme itsessämme, muissa, yhteiskunnassa. Venus symbolisoi myös sitä, mikä on meistä tavoittelemisen arvoista ja tuottaa meille mielihyvää.

Perääntyvän Venuksen omaavat ihmiset hakevat usein innoitusta menneisyydestä ja hyödyntävät sitä erityisesti luovilla aloilla. Usein nämä ihmiset kaipaavat toiseen aikakauteen, toiseen maahan, toiseen maailmaan, kokien muukalaisuutta omassa ajassaan ja sen arvot vieraiksi. Myös kauneuskäsitykset voivat poiketa oman aikakauden muotitrendeistä tai olla muuten poikkeava, nähdä esimerkiksi kauneutta siinä missä näkevät vain vanhaa, kulunutta tai rumaa.

Perääntyvän Venuksen omaavat ihmiset kokevat usein sosiaalisissa tilanteissa vierauden tai ulkopuolisuuden tunnetta vaikka ulkoisesti voisivat vaikuttaakin hyvinkin sosiaalisilta. Henkilö kokee usein sisäisesti kokee vieraantumista, outoutta, haluaa ottaa etäisyyttä, viihtyy omissa oloissaan tai on hyvin tarkka yksityisyydestään.  Monet kokevat olevansa hyvinkin tarkkanäköisiä ihmisten sosiaalisten roolien ja salaisten motiivien havainnoitsijoina oman aktiivisen sisäisen arviointi- ja laaduntarkkailuprosessin hiomina.

Perääntyvän Venuksen omaaville ihmisille on tyypillistä sisäinen kokemus ettei lapsuuden perhe, yhteisö tai yhteiskunta tarjoa arvostusta, tukea, rakkautta, hyväksyntää (vrt. Venuksen ja Saturnuksen haastavat aspektit). Perheen tai yhteisön niiden edustamat arvot ja tapa osoittaa arvostusta ja hyväksyntää poikkeavat selkeästi ihmisen sisäisestä arvomaailmasta, jolloin varsinkin lapsi voi kokea sen hyvinkin hämmentäväksi, jopa perusturvallisuutta uhkaavaksi (vrt. Venuksen ja Uranuksen haastavat aspektit, OOB-Venus). Myös perheen tunneilmasto voi olla täynnä kaksoisviestintää, jolloin lapsen kyky luottaa omiin vaistoihinsa ja tuntemuksiinsa voi heikentyä.  Toisaalta, joskus henkilö vain sisäisesti kokee vieraantumista, haluaa ottaa etäisyyttä, viihtyy omissa oloissaan tai suuntaa sulautumisen tarpeensa transkendentaaliseen, Jumalaan tai henkisyyteen, luovaan toimintaan ilman ehdollistavia lapsuuden traumoja.

Venuksen merkistä, sen hallitsemista huoneista (Härän ja Vaa’an merkissä) ja huonesijainnista sekä aspekteista voi päätellä mitkä elämänalueet ovat kriittisen arvotarkastelun kohteena ja miten pyrimme löytämään väylän ilmaista arvostuksen ja rakkauden tunteitamme. Tyypillistä on, että itsearvostus, sosiaaliset suhteet ja roolit sekä arvo, ihanteet ovat jatkuvan itsetutkiskeluprosessin kohteena, riesaksi saakka. Ihminen kysyy itseltään ”tätäkö tahdon?”.

Norman-Rockwell-Mirror[1]Perääntyvän Iltatähti-Venuksen omaavat ovat usein perääntyvän Aamutähti-Venuksen omaavia halukkaampia sopeutumaan vallitsevaan sosiaaliseen järjestykseen, sopeuttamaan itseään yhteiskuntaa.  Ennen Manalaan menoa (Venuksen ja Auringon alakonjunktio) perääntyvän Iltatähden kartallaan omaavat pyrkivät usein kontrolloimaan tunneilmaisuaan tai etsivät syvältä itsestään arvostuksen ja arvojen ytimen.  Äärimmillään he voivat jopa kieltäytyä mahdollisuudesta vastaanottaa tai antaa rakkautta ja suuntaavat arvostuksen tarpeen tyydyttämisen yhteiskunnan tai itsensä arvostamiin muihin toimintoihin (taiteet, kulttuuri, henkisyys) voidakseen ehkä kokea turvallisesti arvonantoa ja hyväksyntää. Yksi toteutumisvaihtoehto on rakastua ihmisiin joiden rakkaus on ehdollista, torjuvaa tai jollain tavoin rajoittunutta (kuten mahdollisesti lapsuudenkodissa). Tämän Venuksen omaavalle olisi suotavaa pohtia omaa minäkuvaansa, itsearvostustaan ja uskomuksiaan rakkauden ansaitsemisesta. Esimerkkinä Pikku Prinssi-teoksen luonut Antoine de Saint-Exupéry (29.6.1900 9:15 Lyon, Ranska), joka toimi katosi II maailmansodan aikana hävittäjälentäjän ja katosi sodan loppuvaiheessa lentotehtävää suorittaessaan.

Venuksen yhtyessä perääntymisjaksollaan Aurinkoon (inferior conjunction) se on noin viikon (n. 15 astetta yhtymästä) Auringon valon vuoksi piilossa, Manalan majoilla, ja tulee sitten näkyviin Aamutähtenä, Luciferina. Tämä alakonjunktio on kestoltaan lyhyempi kuin yläkonjunktio. Auringon ja Venuksen alakonjunktio voi tuottaa seksuaalisestikin karismaattisia, intensiivisiä, impulsiivisia ihmisiä kuten Jack Nicholson (Aurinko Härässä, Venus Oinaassa, 22.4.1937 klo 11 Neptune, New Jersey) jonka lukuisista rooleista tulee tässä yhteydessä mieleen elokuvan Noidat elosteleva paholainen.

Perääntyvän Aamutähti-Venuksen omaavat ovat usein luonnonlapsimaisia käytöksessään, rikkovat sosiaalisia normeja etsiessään omaa ihannettaan ihmissuhteista, yhteiskunnasta, kauneudesta ja taiteesta. Mitä kauemmaksi Venus perääntyy Auringosta tässä vaiheessa, sen äärimmäisempiä ilmiöitä – uutta aidosti luovaa tai muuten vain shokeeraavaa toimintaa – voi näkyä Venuksen teemojen toteuttamisessa heidän elämässään.

woman_rising[1]Venuksen suoristuttua sen ylittäessä taas Aurinkoa yläkonjunktiossa, syntyvät ”uuden” Aamutähti-Venuksen ihmiset jotka elävät ja kokevat kiihkeästi, omaavat terävän havaintokyvyn ja haluavat tulla huomatuksi ja vaikuttaa yhteiskuntaan – tietysti omien arvojensa mukaisesti!  Tämän vaiheen esimerkkinä kaksi media-alalla toimivaa eli ilmaisuvapauden rajoja koetelleet radiojuontaja Larry ” I Have a Right” Flynn sekä Hugh ”Playboy” Hefner.

Venuksen jatkaessa matkaansa ratansa äärilaitoihin ja valmistautuessa aloittamaan tai lopettaessaan perääntymisen se pysähtyy (S) ja tavallaan rakkauden, kauneuden, sosiaalisen arvostuksen ja omien arvojen suunnan muutosta ja harkintaa alleviivataan.  27-vuotiaana kuollut lahjakas laulaja Amy Winehouse (14.9.1983 22:25 Enfield, Englanti) on syntynyt suoristumaan pysähtyneen Venuksen hetkellä, perääntymiskierroksen päätepysäkillä! Kuunnoususolmu yhtymässä askendenttiin nostaa usein ihmisen valtavirran tietoisuuteen ajan hengen kuvastajana, joskin Amy Winehousen hiuskampaukset, pukeutuminen, jazzahtava laulu toivat ainakin minun mieleeni avantgardistisen 2000-luvun Sophia Lorenin.

Amy Winehousen kartalla pysähtynyt Venus on yhtymässä toiminnan planeettaan Marsiin loisteliaassa ja autonomiaa vaalivassa Leijonan merkissä kulmahuoneessa, elämän perustaa, alkua ja loppua kuvaavassa 4. huoneessa. Intensiivinen Venus/Mars yhtymä on myös kolmiossa herkistävään, huumaavaan Neptunukseen ja Kuun alasolmuun (ylikorostunut toimintamalli) toisessa Tulen merkissä Jousimiehessä taas kulmahuoneessa, 7. huoneessa, kumppanuuksien, toisten kohtaamisten alueella korostaen halua uhmata rajoja.  ”I don’t want to go rehab, no, no, no” (”En halua mennä katkaisuhoitoon, en, en…”) Ja loppu on historiaa.

Perääntyvä tai pysähtynyt Venus voi auttaa ihmistä ammentamaan itsestään, yhteisönsä ja kulttuurinsa menneisyydestä jotain arvokasta, unohtunutta mutta aitoa, kenties kaikkia aistejamme ja tunteitamme koskettavaa tai ravistelevaa meidän kaikkien elämän rikastuttamiseksi ja uudistamiseksi. Matka Manalaan, omaan mieleemme, alitajuntaamme, sielumme sopukoihin ja sieltä takaisin (progressioiden kautta) voi olla raskas ja pitkä pieti mutta uskon että reissu kannattaa!

Perääntyvän Venuksen teemoja voivat kokea myös henkilöt, joiden nataalikartalla Venus saa haasteellisia kulmia (neliöt, oppositio, kvinkunssi) Saturnukseen, Uranukseen, Neptunukseen ja Plutoon tai Venus on OOB tai vailla pääaspekteja. Joskus näiden teemojen voimakkuus omassa elämässä voi selittyä myös Venuksen keskipisteiden kautta tai deklinaatioiden paraalleli- ja kontraparalleelikontaktien kautta; mitä enemmän osumia eri tekniikoilla, sen voimakkaampi kokemus.

“Do you want to meet the love of your life? Look in the mirror.” -Byron Katie

venus[1]

Kirjoittajalla on perääntyvä Venus 7. huoneessa.

soile_naskaliBlogin vieraileva kirjoittaja astrologi Soile Naskali on Suomen Ammattiastrologit ry:n jäsen ja hyvinvointialan yrittäjä. Kartantulkinnassa Soile keskittyy mieluiten syntymäkarttaan. Soilen tavoittaa Ki-Shiatsusta.

Tähti ilman vaatteita

22.10.2012

Tässä tulee jatkoa Sylvia Kristelin kartan saloihin hänen seksuaalisuutensa ja elämänsä kuvaajana. Edellisessä kirjoituksessa esittelin Sylvian 2. huoneen (pääoman) Venuksen hallitsemaa vaaka-stelliumia kuvaamassa hänen suurta potentiaaliaan ja sen hyödyntämistä mm. hänen kartalleen muodostuva Yodin (Neptunus/illuusiot-Mars/seksuaalienergia-Jupiter/laajentuminen, menestys) kautta nousuneitsyen tavoin, käytännönläheisesti. (Harva taitaa kuitenkaan tietää että hän puhui tuon kehon kielen lisäksi taitavasti myös neljää muuta kieltä ja että hän elämänsä loppuvaiheessa keskittyi maalaamiseen, erikoisesti Venuksen symboleihin eli ruusuihin ja naisiin.) On mielenkiintoista että hänen karttansa painottuu ensimmäiseen oinasmaiseen, minä itse -neljännekseen ja siinä on kuitenkin suuri oinaan vastamerkin, vaa’an painotus, mikä mielestäni sopii hyvin kuvaamaan hänen panostaan ja uranuurtajuuttansa eroottisten elokuvien (pehmopornon) sosiaalisen hyväksynnän saamiseen valtaväestön silmissä. Sylvian ura käsittää yli 50 elokuvaa, mutta hänet muistetaan lähinnä Emmanuelle-elokuvistaan.

Kakkoshuonetta, meidän omaa potentiaaliamme vastapäätä sijaitsee jaettujen resurssien huone (8. huone) joka seksuaalisuuden osoittajana kertoo mielestäni siitä kuinka me koemme sulautumisen toiseen, mitä odotamme toisilta (ja tietysti myös päinvastoin, astrologiassa voi ja kannattaa kääntää asioita nurin päin löytääkseen kolikon toisen puolen sanoman!). Tämä 8. huone, johon moderni länsimainen astrologia liittää myös seksin ja tabut, sijaitsee Sylvian kartalla pioneerimaisessa Marsin hallitsemassa oinaan merkissä.  Merkkien symboliikka on aina moniulotteista ja itse näkisin että tämä kuvastaa pitkälle hänen luonnonlapsimaista antautumistaan kokemusten vietäväksi, jota vahvistaa Marsin sijainti hyväuskoisessa, riskejä ottavassa, kokemuksia hamuavassa jousimiehen merkissä. Sylvia Kristel onkin kuvaillut itseään paradoksaalisesti ”koko maailman neitsyeksi”.

Kuun ja Auringon vaihehan oli hänellä rapumainen ja ravun merkkiin liitämme konkreettisesti lisääntymisen, hoivan antamisen ja abstraktimmalla tasolla uuden luomisen, jonkin synnyttämisen itsestämme. Sylvian Aurinko sijaitsi hänen resurssien, kehollisen minäkuvan huoneessa (2. huone) ja Kuu puolestaan itseilmaisun huoneessa johon yhdistetään myös lemmenleikit (5. huone).  Luullakseni hänen seksuaalinen vetovoimansa perustui nimenomaan siihen luonnonlapsimaisuuden ja miesten itsetuntoa hoivaavaan toisen tarpeille antautuvaan sekoitukseen, mitä naisetkaan eivät kokeneet uhkana, vaan kykenivät samaistumaan näissä aikuisten fantasioissa.

Sylvian aspektiton Venus intensiivisessä ”kaikki-tai-ei-mitään”-tyylisessä skorpionissa, joka on Venukselle sangen haasteellinen merkki, on myös merkittävä avain hänen karttansa ymmärtämiseen. Aspektiton planeetta (vailla pääaspekteja) toimii usein lähinnä äärimmäisyyksien kautta, mutta usein myös omavaltaisesti, pidäkkeettömästi.  Sylvian Venus tekee kyllä kvinkunssin (150 astetta) hänen uran ja julkisen näkyvyyden akseliin (MC) joka on minusta sangen mielenkiintoinen sokeaksi aspektiksi kutsutun ”ei-aspektin” vuoksi! Kvinkunssin ajatellaan olevan tiedostamatonta, kahden täysin ristiriitaisen tarpeen olemassaoloa jotka vaativat jatkuvaa säätämistä, tietoisia valintoja voidakseen toimia. Itse ajattelen että sitä kuvaa parhaiten sanonta ”öljy ja vesi eivät sekoitu keskenään kuin ravistelemalla” ja sitähän Sylvia totisesti teki – ilmeisesti alussa tiedostamattaan ja toivottavasti sitten tiedostaen. Käsittääkseni hän oli sovussa itsensä kanssa Emmanuelle-elokuvissa esiintymisestä, mutta miessuhteissaan hän kävi läpi monenlaisia murroksia ja äkkikäänteitä; hänellähän oli kartallaan Kuu 5. huoneessa – Uranus 11. huoneessa-oppositio.

Uranus, äkillisten muutosten, perinteistä irtautumisen ja modernin elämän, teknologian symboli Sylvian 11. huoneessa kuvastaa montaa eri asiaa monella eri tasolla. Sisäisesti hänen tunne-elämänsä äärimmäisyyksiä; parisuhteissa niiden irtiottoja ja äärimmäisiä kokemuksia; toiveiden ja haaveiden huoneen palautteena toisilta; julkisuuden kuvan, ammatin palautehuoneena (toinen huone 10. huoneesta laskien) se voisi tarkoittaa nykyteknologian hyödyntämistä (elokuvat, media) yllättävin lopputuloksin.  Hänen Venuksen ja Marsin vaiheensahan oli vesimiesmäinen! Uranuksen katsotaan hallitsevan vesimiestä, perinteisesti ennen ulkoplaneettojen löytymistä vesimiestä ja kaurista hallitsi Saturnus, joka on hänen 5. huoneen (lemmenleikit, elämän huvit, nautinnot, uhkapelit, taide, urheilu = mitä ihmisen täytyy tehdä oman yksilöllisyytensä ilmaisemiseksi) hallitsija.

Yksityiselämässään (neljä aviomiestä ja viisi vuotta kestänyt addiktoiva suhde Lovejoy-näyttelijään Ian McShaneen, ilmeisesti viimeinen merkittävä suhde kesti 10 vuotta ja päättyi miehen kuolemaan) hän suosi vanhempia miehiä ja kertoi etsineensä isähahmoa, mikä selittynee lapsuuden hylkäämiskokemuksen paikkoyrityksenä ja suurena turvallisuuden ja arvostuksen tarpeena (isä jätti perheensä, Kuu Kauriissa oppositio Uranus Ravussa).

Minä ja muut -akseli (AC-DC) on hänellä neitsyt-kalat-merkeissä.  Hänen merkittävimmät miessuhteensa ovatkin hyvin kalamaisia; ensimmäinen 30 vuotta vanhempi kirjailija, jonka hän jätti näyttelijän vuoksi jonka kanssa kokaiini ja alkoholi tulivat liiankin tutuksi, seuraava avioliitto miljonäärin kanssa kesti vain viisi kuukautta (mies tuli katumapäälle), seuraava aviomies halusi leikkiä elokuvatuottajaa ja siinä meni sitten Sylvian rahatkin ja viimeinen pidempi miessuhde oli radiotuottajaan joka kuoli myös syöpään.  Sylvialla on kaksi lasta, poika (näyttelijä) ensimmäisestä avioliitostaan ja ilmeisesti myös tytär, joka on saanut nimensä hänen pikkusiskonsa mukaisesti.

Huolimatta julkisesta alastomuudestaan, siitä että hän oli ”tähti vain ilman vaatteita”, on mielenkiintoista huomata että esimerkiksi Emmanuelle-elokuvien kuvaustilanteissa hän ei suvainnut paikalla olevan kuin ohjaajan, apuohjaajan ja kuvaajan ja kuvauspaikka piti eristää sermein (Kuu kauriissa 5. huoneessa?) vaikka kyseessä oli eroottisen elokuvan kuvaus joka on tarkoitettu yleiseen jakeluun (Pluto/Lilith, Musta Kuu/Alasolmu 12. huoneessa). Jossain haastattelussa hän onkin sanonut olleensa yllättynyt nähdessään ensimmäisen Emmanuelle-elokuvansa ja sen roolihahmon. Samoin hän on todennut ettei hän koskaan elokuvia tehdessään ajatellut rakastelevansa [ilmeisesti julkisesti, Soilen huom.] josta välittyi varmaankin se ei-näyttelemisen tunne hänen elokuviinsa.

Seksuaalisuuden osoittimina kartalla voisi hyödyntää myös asteroideja. Eros asteroidi on hänellä 22 skorpionia 3. huoneessa oppositiossa laajentumisen planeettaan Jupiteriin härässä 9. huoneessa (kuinka saamme aatteillemme huomiota) ja kolmiossa yllätysten Uranukseen Ravussa 11. huoneessa (palaute muilta). Samoin Vesta, omistautumisen ja myös pyhän seksin papitarten asteroidi, on skorpionissa ja tarkassa yhtymässä Sylvian Venukseen skorpionissa – ja samassa asteessa on myös Diana, tuo itsellinen metsästyksen jumalatar, neitsyiden ja synnytysten suojelija.

Ensimmäinen Emmanuelle-elokuva julkaistiin 26.6.1974 jolloin Pluto (peruuttamattomat muutokset, alitajunta, massat, seksin korkeampi oktaavi) ja Kuu (massat, alitajunta, naiseus) olivat tarkassa yhtymässä Sylvian Aurinkoon vaa’assa hänen resurssien huoneessaan aktivoiden lopulta hänen vaaka-stelliuminsa.

Sylvian ensimmäinen progressiivinen uusikuu (25 vaakaa) alkoi vuotta aiemmin (heinäkuu 1973) sysäten hänen elämänsä uusille urille. Ketjupolttamisen seurauksena hänellä todettiin vuonna 2001 kurkkusyöpä. (8. huoneen kärki on oinaassa = pään alue, härkä hallitsee kurkkua), hänen progressiivisen kuun ollessa vanhan kuun, luopumiskuun vaiheessa. Vuonna 2003 hänellä alkoi jälleen progressiivinen uusikuu (25 skorpionia). Kuollessaan 17.10.2012 hänen progressiivinen Kuunsa oli 8. huoneessa (kuoleman ja syvällisten muutosten huone) ja Mars teki yhtymää hänen progressiiviseen Aurinkoonsa 4. huoneessa (elämän alku ja loppu). Jupiter oli hänen 10. huoneessaan tarkassa yhtymässä hänen Cerekseen; kuolema korjasi hänet rauhaisasti unessa vapauttaen hänet kärsimyksistään pitkän sairastamisen jälkeen.

Blogin vieraileva kirjoittaja astrologi Soile Naskali on Suomen Ammattiastrologit ry:n jäsen ja hyvinvointialan yrittäjä. Hän oli mukana Astro-TV:ssä. Soilen tavoittaa Ki-Shiatsusta.

Sylvia, Emmanuelle ja seksi

19.10.2012

1970-luvulla eroottisten Emmanuelle-elokuvien myötä yhden aikakauden seksi-ikoniksi noussut Sylvia Kristel on kuollut 60-vuotiaana.  Tiedän hollantilaista syntyperää olevan näyttelijättären, mallin ja laulajattaren elämästä hyvin pintapuolisesti, mutta tarkastelen tässä kirjoituksessa hänen astrologista karttaansa kuinka se kertoo yhden näkemyksen hänen seksuaalisuudestaan ja sen merkityksestä hänen elämässään. Sylvia Kristel on kertonut joutuneensa 9-vuotiaana seksuaalisen ahdistelun kohteeksi, mutta hänen elämänsä suurin suru oli kuulemma isän lähteminen toisen naisen matkaan hänen ollessaan 14-vuotias.

Sylvia Kristelin kartalla korostuu kehollinen, käytännöllisläheinen, sensuelli maa-elementti sekä abstraktiin ajatteluun painottunut kontaktihaluinen ilman elementti. Hänen toimintamallinsa on vahvasti aloitteellinen.

Sylvia Kristel syntyi syksyllä (28.9.1952 4:00 Utrecht, Hollanti) ja niinpä hänen Aurinkonsa on esteettisessä ja yhteistoimintaa hakevassa aloitteellisessa vaa’an merkissä jossa onkin iso stellium, rypäs eri planeettoja. Tuo kauneuden jumalattaren Venuksen hallitsema vaaka-planeettaryväs sijaitsee hänen resurssien ja pääoman huoneessaan (toinen huone), jonka symboliikka sisältää myös kehollisen minäkuvan, perusturvallisuuden tarpeen ja sen kehittymisen.

Nousumerkiltään Sylvia oli nousuneitsyt (muuttuva maan merkki) ja ulkoisesti hän oli gasellimaisen nuorekas, luonnollisen kaunis nainen.

Hänen karttansa planeettojen jakautuminen painottuu kartan ensimmäiseen ”oinasmaiseen” neljännekseen, joka lisää halua toimia omien tarpeiden mukaisesti sekä auttaa tiedostamaan omia tarpeitaan; ”minä haluan!” Toisaalta se voi kertoa vaikeudesta kohdata toisen tarpeita tai nähdä itseään toisen näkökulmasta, tai antaa toisen nähdä itsensä sellaisena kuin on. Ihminen haluaa ehkä olla halun kohteena; ”halua minua kuten minä haluan sinun minua haluavan!”

Uskon että seksuaalisuuden kuvaajana Kuulla on erityisen tärkeä rooli. Muita tärkeimpiä planeettoja ovat Aurinko (tässä Venuksen hallitsemassa merkissä), Mars erikoisesti seksuaalienergian kuvaajana (ja sen korkeampi oktaavi Pluto) sekä Venus arvojemme ja kauneuden, sosiaalisen hyväksynnän tarpeemme symboli.

Sylvian Kuu (OOB), tunne-elämän symboli, on myös maamerkissä, mutta aloitteellisessa, hallintaa ja arvostusta kaipaavassa kauriissa, ja se sijaitsee hänen itseilmaisun, elämän nautintojen huoneessa (viides huone). Kuu tekee haasteellista oppositiota hänen karttansa yllätysten ja ylilyöntienkin Uranukseen, modernin elämän symboliin, joka sijaitsee ystävien ja yhteisten päämäärien huoneessa perhekeskeisessä ravun merkissä. Usein Kuu-Uranus-oppositio näkyy tunne-elämän epävakautena, sitoutumisen vaikeutena, irrallisuuden tunteina ja irtiottoina. Kuunvaihe on hänellä rapumaisessa vaiheessa, joten tällainen ihminen toteuttaa itseään usein luovasti, herkistellen, etsien vastakaikua tai ymmärrystä tunteilleen kollektiivisesta kohdusta, tiedostamattomasta.

Sylvian Aurinko on siis Venuksen hallitsemassa merkissä ja Venus on puolestaan hyvin intensiivisessä, syviä kokemuksia janoavassa skorpionin merkissä ja aspektiton! Mars (OOB) on riskejä ottavassa, vapautta ja vaihtelua kaipaavassa jousimiehessä. Marsin ja Venuksen välistä suhdetta voi myös katsoa kuten kuunvaiheita ja tässä se on vesimiesmäisessä vaiheessa, painottaen seksuaalisuuden abstraktia, kollektiivisen jakamisen kokemusta, irrallisuutta tunnekokemuksista ja kenties teknisen suorituksen korostamista.

Mars on tarkassa soljuvaa energian virtaa lisäävässä aspektissa Plutoon, Alasolmuun ja Lilithiin, nämä kaikki ovat hänen kartallaan 12. huoneessa. 12. huoneen teemaan kuuluu usein tiedostamattomien asioiden aiheuttaman itseään vastaan toimiminen, mutta myös vuoteen ilot, kaikki se toiminta mitä yleensä tehdään salassa!

Pluto, tuo voimauttava, mutta usein pakkomielteisyyteen saakka intensiivinen planeetta on leijonassa, jossa halutaan näkyä, tulla ihailluksi hintaan mihin hyvänsä saa siis aspektin Marsilta; samoin Kuun alasolmu joka kertoo että yksilöllisyyden ja huomiontavoittelu on jo ennestään turhankin voimakkaasti kehittynyt; sekä Lilithiin, tuohon seksuaalisesti tiedostavan, mutta usein (itsensä) tuhoavan naiseuden symboliin.

Kartalle muodostuu muutama merkittävä aspektikuvio jotka kertovat tarinan. Yksi kuvioista, Yodiksi, Jumalan sormeksi, nimetty planeettakuvio sopii kertomaan seksuaalisen vapautumisen ikoniksi nostamisesta mutta samalla pehmopornotähdeksi leimaantumisesta. Yodin muodostavat aina (vähintään) kolme planeetta. Resurssien huoneesta käsin Neptunus, illuusioiden, erikoisesti kuvataiteiden ja musiikin, mutta myös harhojen ja addiktioiden planeetta on sinänsä helpossa, stimuloivassa aspektissa seikkailunhaluiseen jousimies-Marsiin, seksuaalisen toiminnan kuvaajaan.

Jupiter, laajentumisen planeetta, on hänellä perääntyvänä yhtymässä uran ja julkisen statuksen akseliin (MC) kertoen että hänen elämänkatsomuksensa erkani kasvatustaustastaan ja hän etsi omalla tavallaan totuuttaan testaten sitä, näkyen julkisuudessa. Jupiter on haasteellisessa, tarkassa neliössä Kuunsolmuihin, ajan ilmiöiden kohtaamisten ja oman elämänpolun kuvaajien symbolien kanssa, mutta myös tarkassa kolmiossa Kuuhun auttaen häntä saavuttamaan suosiota ja menestystä oman elinvoimansa ja itseilmaisunsa kautta, mutta joskus huomiota voi saada liikaakin…

Sensuellien Emmanuelle-elokuvien suosio ja musiikki jatkavat olemassaoloaan vaikka Sylvia Kristel, yhden aikakauden ikoni on poissa. Kepeät mullat, Sylvia!

Blogin vieraileva kirjoittaja astrologi Soile Naskali on Suomen Ammattiastrologit ry:n jäsen ja hyvinvointialan yrittäjä. Kartantulkinnassa Soile keskittyy mieluiten syntymäkarttaan. Soilen tavoittaa Ki-Shiatsusta.

Auringon polttama Merkurius – äly karrella?

15.10.2010

Astrologian Taika blogissa käsiteltiin eilen traditionaalisessa astrologiassa käytettävää termiä ”kombusti planeetta” jossa planeetta on yhtymässä (8.5 asteen tarkkuudella) Aurinkoon. Tämän katsotaan vahingoittavan planeetan kykyä ja voimaa toimia sille tarkoituksenmukaisella tavalla. Planeetta joutuu tavallaan Auringon pimentoon, varjoon tai kuten ennen todettiin sen polttamaksi tai häikäisemäksi. Kaikkien energioiden tulisi kuitenkin päästä purkautumaan jotenkin. Miten siis Merkuriuksen joutuminen Auringon polttamaksi voisi näkyä traditionaalisen astrologisen näkökulmasta tulkittuna? Myönnän etten ole traditionaaliseen astrologiaan kovinkaan perehtynyt, mutta käsittelen tässä omaa karttaani case-tapauksena ja toivon että erikoisesti tradiotinaalisesti suuntautuneet kollegat ja harrastajat korjaavat päätelmiäni, jos on tarpeen. 

Auringon läheisyyden katsotaan heikentävän siis planeettan toimintavalmiuksia. Merkurius symboloi mm. älyä, kommunikaatiota, kommunikaatiovälineitä, kulkuneuvoja, koulutusta, lapsia, nuoria ihmisiä. Oma Merkuriukseni sijaitsee Ravun merkissä ja on asteen tarkassa yhtymässä Aurinkooni Ravussa. Se on OOB-planeetta (out-of-bounds) joka on kiertoradallaan Auringon ja Maan kiertoradan ulkopuolella, jonkinlainen ”villi kortti”. 

Kombustissa oleva Merkurius hallitsee Kaksosia ja kartallani se tarkoittaa 7. huonetta joka vaikutuspiiriin kuuluu kahden kahdenkeskiset sopimukset, kumppanuudet, avioliitto, johon vanha nimitys ”House of Marriage” viittaa. 

Placidus-kartta

Auringon hallitsija on Leijona. Kartallani Leijona on ”intercepted” (väliinputoava, sijaitsee piilossa) merkki ja sijaitsee 8. huoneessani jonka kärjellä on Rapu. ”Intercepted” sana kuvaa tilaa jossa jokin merkki sijaitsee huoneessa, jota hallitsee sitä edeltävä merkki eikä se itse; merkki on tavallaan kuin komerossa piilossa siinä huoneessa jossa se sijaitsee.  Sen esille saamiseen tarvitaan huoneen hallitsijaa eli tässä tapauksessa Aurinkoa (Ravussa) joka juuri tämän kombusti-hässäkän sai aikaiseksi.

Huone (elämän ala) jota kombusti planeetta Merkurius hallitsee tulee korostumaan, mutta nimenomaan ongelmallisella tavalla. 8. huone (”House of Death”) on yleensä sangen vaikeaksi mielletty huone, aivan samoin kuten muut kriisihuoneet eli huoneet 6. huone (”House of Slavery”) ja 12. huone (”House of Self-undoing”). Kriisi-käsitettä on rakentavaa lähestyä ”kiinalaisittain” eli kiinalaisella merkkikirjoituksella –  ”kriisiä” tarkoittava merkki koostuu kahdesta merkistä, ”vaara” ja ”mahdollisuus”. Mikään huone ei ole tästä näkökulmasta katsottuna mahdoton, ainoastaan haasteellisempi. 

8. huoneen teemaan liittyy yhteiset resurssit; toisten arvot, itsetunto, rahat; rahat joita ei ansaita ansiotyöllä; kollektiivinen alitajunta; kuolema, seksi, tabut; transformaatio. Minusta on aina ollut mielenkiintoista että ns. kuoleman huone on ei ole viimeinen huone eli 12. huone astrologiassa, vaan jokseenkin keskellä karttaa. 8. huoneen teemoihin kuuluu jaetut resurssit, olkoon ne sitten perintöjä, apurahoja, henkistä tukea taikka seksiä, vrt. yhdyntä, ”tuleminen yhdeksi lihaksi”. Kun katsoo mitä huonetta minun henk.koht. Aurinko Ravussa hallitsee, niin vastaus on myös 8. huone kummallakin huonejärjestelmällä. 

Regiomontanus-kartta, huomaa väliinputoava Leijona

Katsottaessa missä huoneessa tuo kombusti eli Auringon ja Merkuriuksen yhtymä tapahtuu, päädytään traditionalistien usein käyttämällä huonejärjestelmällä eli Regiomontanuksella 8. (transformaatio, muutos, jakaminen) ja Placidiuksella 7.huoneeseen (kumppanuudet). 

Kartallani Venus (24 astetta Kaksosia) on myös ns. Auringon säteiden alla (alle 17 asteen päästä Auringosta). Venuksen kuvastessa arkkityyppisti naisia, ihmissuhteita, mutta myös elämän rikkauksia ja arvojamme, ja Merkuriuksen symboloidessa lapsia voi tulkita että lapsiin liittyvät asiat ovat mahdollisesti heikentyneitä. Näihin liittyvät sopimukset (Merkurius), erikoisesti rahaan (Venus, 8. huoneen painotus) liittyvät sopimukset (Merkurius) ovat epäedullisia ja vaikuttavat Merkuriusmaiseen elämänkulkuun (esim. opiskelumahdollisuuksiin, matkusteluun, ostovoimaan – Merkuriushan hallitsee kaupankäyntiä) rajoittavasti. 

Tai sitten että henkilökohtaisissa suhteissa, esim. avioliitossa (7. huone ja avioliittohan on sopimus = Merkurius) olen heikoilla; jaettaessa yhteisiä resursseja, fyysisiä tai emotionaalisia, syystä tai toisesta tai en osaa jakaa niitä. Mahdollisesti teen tunneperäisiä ratkaisuja (Rapu) ja sopimuksia (Merk) omaksi ja lasteni vahingoksi tai itseäni tai heitä rajoittaen. 

Olen hyväksynyt aikonani tunneperäisin syin (Aurinko/Merkurius Ravussa) aivan liian alhaisen elatusmaksusopimuksen (alle sen mitä varattomien vanhempien lapsille maksetaan), enkä saanut mitään kompensaatiota kunnalta, koska ex-miehelläni oli ns. varaa maksaa enemmän, mutta koska en hakenut muutosta raastuvan kautta, voidaan katsoa ettei kuntakaan ole velvollinen maksamaan erotusta. Jäin kotihoidonvapaalle kaikista kolmesta lapsesta vaikka se taloudellisesti oli järjetöntä, mutta minusta ainoa oikea ratkaisu itselleni ja lapsilleni oman elämäni näkökulmasta. 

Voisi tulkita että joku lapsista tai lapset (Merk) ovat sairaita (Aurinko polttaa Venusta); todennäköisesti tytär (Venus naisen symboli) ja se vaikuttaa raha-asioihin, arvoihin (Venus) hyvin voimakkaasti muuttaen (8. huoneen teema) ihmisen arvomaailmaa (Venus). 

En olisi alkanut opiskelemaan vaihtoehtoisia hoitomuotoja (joista olin aina kiinnostunut) ellei kolmas lapseni toisesta avioliitostani (niin, avioliiton huonettani hallitsee Kaksonen) olisi ollut vauvasta saakka vaikeasti allerginen. Tämän lapsen Kuu (hoiva) on muuten Vaa’assa asteen tarkassa yhtymässä minun uran ja elämän päämäärän eli MC-akseliin. Hän kerran pienenä sanoi tulleensa opettamaan minua. 

Tai että puolisoni olisi sairas (tämä pätisi enemmän miehen kartalla, Venushan on naisen arkkityyppinen symboli) tai joutuisi kärsimään emotionaalisesti latautuneesta (Aurinko/Merkurius Ravussa) ja omalaatuisesta kommunikointitavastani tai kiinnostuksen kohteistani (OOB-Merkuriukseni).  

”Meillä on aina täysikuu”, sanoi mieheni jokin aika sitten Facebookissa. 

Kombusti-Merkuriukseni merkissä Kaksosissa ja kartan voimakkaassa kulmahuoneessa (7. huoneessa; kumppanuudet) on myös Mars (energia), Venus (ihmissuhteet) sekä Onnenpiste yhtymässä Venukseen.   Uran, julkisen näkyvyyden ja sosiaalisen aseman akseli eli MC on myös Venuksen (joka on ”Auringon säteiden alla”) hallitsemassa merkissä Vaa’assa (joka on taas 7. huoneen ns. luonnollinen hallitsija), niin päädytään jonkinlaiseen kehäpäätelmään. Kohtaamani ihmiset ja kumpanuudet vaikuttavat uraani ja urani on sidoksissa heihin. Valitse kumppanisi huolella… Kaikki tapahtuu kipeiden asioiden kohtaamisten ja käsittelyn kautta (8. huone) itsessäsi ja muissa, uutta syntyy vain luopumalla vanhasta, ellei muuten niin pakon edessä. OOB-Merkuriukseni tekee mentaalisia kykyjä lisäävää sekstiiliä Uranukseen Neitsyessä (tarve tehdä asioita paremmin) 9. huoneessani (elämänkatsomus), joten kriisit ovat auttaneet aspektin lupaamaa luovaa potentiaalia toteutumaan, mutta kenties epäsovinnaisilla tavoilla. 

Olen vaihtanut siis ammattia hyvin Jupiter&Merkurius-vaikutteisesta urasta (liike-elämä, markkinointi) lapsen sairauden innoittamana luontaishoitoihin ja astrologiaan. Opiskellut oman työni ohessa ja/tai itsenäisesti. Oman yrityksen perustaminen tapahtui tietenkin (tätä en silloin huomannut) progressiivisen Uudenkuun aikaan. 

Nykyisen työni kohtaamiset ovat nimenomaan kahdenkeskisiä (Vaaka, 7. huoneen painotus) ja toivon mukaan hoivaavia ja eheyttäviä (Rapu, 8. huoneen teema.) Enkä kirjoittaisi tätä nyt jos takanani ei olisi nämä valinnat ja kokemukset, kaikki nämä ihmiset ja ihmissuhteet. OOB-Merkuriukseni puhui ja minä kuuntelin? 

Kirjoittaja Soile Naskali keskittyy astrologina mieluiten syntymäkartan tulkintaan. Hän on Suomen Ammattiastrologit ry:n jäsen ja mukana Astro-TV:ssä. Soilen yritys Ki-Shiatsu tarjoaa astrologian ohella mm. shiatsua ja reikiä. 

Miten sinä koet Auringon polttaman planeetan?


%d bloggaajaa tykkää tästä: