Posts Tagged ‘Ceres’

Ceres murusilla

20.9.2013

mother_balanceEräänlaisessa äidinrooliin liittyvässä oman elämän kriisissä aloin pohtia miten suuri merkitys tavassa toimia äitinä on Ceresillä. Syntymäkartan Ceres tottakai kertoo, ja paljastaa paljon, jos on valmiutta hyväksyä merkki- ja huonesijainnin sekä kulmien kertomat teemat. Olen viimeaikoina törmännyt taas useammasta lähteestä käsitykseen, että syntymäkartta ei jää staattiseksi ja muuttumattomaksi, vaan toimii lähinnä peruslähtökohtien kartoittajana. Se mitä todella tapahtuu, reaalimaailmassa, tässä ja nyt -ajassa omien valintojen ja tekojen kautta, näkyisi erilaisista aikaa kuvaavista kartoista.

Ajassa on erilaisia syklejä, joita astrologiset kartat kuvaavat päällekkäisinä ja lomittaisina totuuksina. Ceresin kertomaa äidinroolivyyhteä aloin purkaa tarkastelemalla vihjeitä erilaisista merkkikohdista elämän varrelta. Pohjimmaisena on syntymäkartan osoittama suunta, ja päällimmäisenä, tämänhetkisenä Ceresin muotona voidaan pitää edistyskartan tasoa, mikä osoittaa missä kohdassa tähän tekijään liittyvää kasvutehtävää ollaan.

ceres (2)Tuohon kahden kartan tasojen väliin jää kuitenkin vuosia, tapahtumia, ajanlaatuja, jotka muuttavat Ceresin toteuttamista kunakin aikana. Näitä vaihtuvia yleisteemoja päätin tarkastella Ceresin paluukarttojen kautta. Ihan samalla tavoin kun Kuunpaluut tai Venuksen paluut, Ceresin paluukartta kertoo miten tämän pikkuplaneetan toteutuminen sujuu paluiden välisenä aikana. Ceresin kiertorata ei ole ihan täsmällinen, ja paluukarttojen välinen aika on joitakin kuukausia alle viiden vuoden.

Mielestäni lapsen syntymän aikaan voimassa oleva Ceresin paluukartta leimaa äidin ja lapsen välistä suhdetta. Paluukarttojen tulkintaan on monenlaisia malleja ja tapoja, ja toiset saavat näistä tulkinnallisesti parhaimman irti lukiessaan karttaa suhteessa syntymäkarttaan. Itse tykkään enemmän tavasta katsoa paluukarttaa sellaisenaan, omana todellisuutenaan ja omana maailmanaan, vaikka toki otankin huomioon planeettakontaktit (nehän ovat ajan transiitteja) ja akseleiden sijoittumisen omaan karttaan nähden. Nämä lähinnä huoneiden kautta nousevat akseleiden tulkinnat eivät ole koskaan antaneet itselleni paljoakaan, ja pistää epäilemään mahdanko käyttää ”oikeata” huonejärjestelmää. Paluukartta kokonaisuutena on osoittautunut kuvaavaksi välineeksi.

mother_infantSe paluukartta mikä jäi leimaksi tähän nimenomaiseen, riittämättömyydentunteiden riivaamaan äiti-lapsi-suhteeseeni, on Ceres-karttana aika pysähdyttävä, ja tuo ilmaus on kaunistelu ensireaktiostani. Ceresin paluukartalla Ceres jää viimeiseen huoneeseen ja nousuakseli jää merkkinsä viimeiselle kriittiselle asteelle. Ceresiä hallitseva planeetta istuu Kuun alasolmulle, mikä on aina hiukan arveluttavaa ja mielestäni vaatii erityistä tiedostamista teemoissaan. Merkurius, lapsia kuvaava planeetta, perääntyy, yhtymässä Chironiin. Kuu on kartalla suht kivasti, mutta neitsyessä, vähän nipottavassa merkissä. Että näistä tunnelmista on rakennettu hoivan ja huolehtimisen arkipäivää. Onneksi, kun vertaan tällä hetkellä voimassa olevaan Ceresin paluuseen, nyt on asetelma hyvin paljon rakentavampi – paluukartan akselit ovat samat kuin omallakin kartallani, joten tulkitsen tämän ”vapaasti” hyviksi mahdollisuuksiksi oivaltaa ja löytää äitinä ja huolehtijana olemisen tyylini tämän syklin aikana. Näissä karttojen pyörittelyissä minulle aukeni myös oivaltavalla tavalla edistyskarttani tämänhetkinen Ceres; nousuakselilla, härässä.

Jos joku teistä lukijoista on kamppaillut äitinä olemisensa kanssa, voisi tilanteita koettaa kartoittaa sen lisäksi että tutkii ja miettii oman syntymäkarttansa Ceresiä, katsomalla Ceresin paluiden ajankohdat (se hetki milloin Ceres on transiittina täsmälleen samassa kohdassa kuin syntymäkartalla, mutta kartta otettuna nykyiselle asuinpaikkakunnalle) ja sitä ainaista tuputtamaani edistyskarttaa. Tieto on avartavaa, toivottavasti tekin löydätte omat murusenne!

Valintoja lautaselle

22.8.2013

Vegetable

Ruoka on ollut päivänpolttava aihe mediassa vähintäänkin niin kauan kuin Pluto on kulkenut kauriissa, vastapäätä yhtä keskeisimmin ravintoon liittyvää merkkiä eli rapua. On ollut huolta ruoan jakautumisesta ja riittämisestä, monenlaisia ruokakriisejä kuten esimerkiksi myrkyllinen äidinmaidonkorvike Kiinassa tai hevosenlihakohu pitkin Eurooppaa, ja viime vuosina yhä enemmän huomiota saanut geenimanipulaatiokeskustelu. Tähän vinkkaan, että kannattaa lukea astrologinen selvitys Monsanton kartasta, astrologi Eric Francisin artikkeli The Mountain Astrologer lehdestä.

healthy-foodKun näinä päivinä Ceres on yhtymässä Aurinkoon, ei ole ihme että ravintoon liittyvät asiat tulevat esille. Pikkuplaneetta Ceresin symbolissa on viljantähkä, ja asteroidien ryhmän kautta tulkittu tekijä kattaa laajasti ravintoon liittyviä teemoja, esimerkiksi viljelyn, ravintotietouden, miten ravitsee itseään ja muita, ja myös aihe-alueeseen liittyvät ongelmat kuten syömishäiriöt ja ravinnon imeytymiseen liittyvät vaivat.

Vaikka tulkinnallisesti Ceres mielletään yleisesti huolehtivaksi ja hoivaavaksi tekijäksi, Ceres liittyy näiden teemojen lisäksi nimenomaan ravinnon kriiseihin. Antiikin myytissä Ceres (kreikkalaisittain Demeter) oli äiti, jonka tyttären Pluto / Haades ryösti Manalaan. Mitä ilmeisimmin Ceres ei halunnut katkaista hoivan sidettä, ja hän etsi tytärtään tarmokkaasti. Tottakai etsi, niinhän äidin kuuluu tehdäkin. Kun tytärtä ei löytynyt, Ceres vaipui epätoivoon ja jätti huolehtimatta ravinnosta. Näin syntyi vuodenajat, tuli syksy ja talvi, milloin viljelykasvit kuolivat eikä maa antanut ravintoa. Syntyi siis ruokakriisi ja nälänhätä. Ratkaisuksi ylijumala myöntyi palauttamaan tyttären äidilleen, edes osaksi vuotta.

Myyttitaustaa vasten Ceresin osuus ravintoon liittyvissä kriiseissä on helppo hahmottaa. Toki aina ajassa tarvitaan myös isoja energiavirtoja, ja niitähän on nyt riittänyt. Kriisiä missä tahansa mittakaavassa osoittaa Uranuksen ja Pluton välinen kulma.

Tämän ajan yhtenä ilmiönä on näyttänyt olevan puolen valitseminen, ehdottomuus, mikä ilmanmuuta teemallisesti on Plutoa, mutta voi tässä olla osa Cerestä itseäänkin. Ravinto on tullut olennaiseksi osaksi valtapelejä, ja huolestuttavassa määrin ravinto alkaa näytellä keskeistä roolia koko ihmiskunnan selviytymisessä. Ihan viimeksi kuppini kääntyi niin nurin tämän artikkelin vuoksi, ja tiedostin että puolen valinta suuntaan tai toiseen on välttämätöntä.

rawOletteko te lukijat tehneet tietoisia valintoja ravinnon suhteen, ja millaisia astrologisia teemoja on näissä ratkaisuissa näkynyt kartoillanne? Minua harmittaa kun muistiini ei ole jäänyt milloin itseasiassa olen siirtynyt kasvissyöjäksi; olin vain jättänyt lihan syömättä ja jossakin vaiheessa kun huomasin, etten ole sitä kuukausiin syönyt eikä ollenkaan tee mieli, valinta vasta tuli tietoiseksi. Oma kääntymykseni ei siis lähtenyt eettisistä tai terveydellisistä syistä, mutta kumpikin näkökanta on vahvistunut reilun kymmenen vuoden aikana. Todennäköisimmin Ceres ylitti nousuani ja kulki sitten pitkään ensimmäisessä, minuuden ja fyysisen olemuksen huoneessa.

Monsanton kartassa Ceres on oinaan lopussa perääntyvänä, ja tämän kemian alan yrityksen Vertex tulee neitsyeen. Kun kartasta tekee Draconisen ”kohtalo”kartan, Ceres siirtyy neitsyeen ja tulee näin lähimmäksi Vertexiä. Ravinnosta tulee Monsanton kohtalo? Monsanton rektifioitu data on 29.11.1901 12:00 Jefferson City, Missouri, USA.

Juhlapäivän Ceresit

12.5.2013

1äitilapsiHyvää Äitien juhlapäivää kaikille! Katsotaanko tänään ihan nopsasti miten hoivan ja huolenpidon asteroidi Ceres on näyttäytynyt äitisuhteessanne? Ja sitä, muodostavatko Ceresit sukupolvien välille linkkejä tai teemoja? Koska Ceres on sen verran hidasliikkeinen asteroidi, sen sijainnin pystyy selvittämään täysin vertailukelpoisesti vaikka esimerkiksi äidin ja isoäidin tarkkaa syntymäaikaa ei olisikaan tiedossa, eli päivän päälle oleva tieto riittää. Summittaisilta kartoiltahan ei tosin näy, jos Ceres on erityisen hallitseva ollessaan esimerkiksi kartan akselilla, mutta planeettakontaktit muihin paitsi Kuulle tulevat näkyviin.

Ceresiä etsiessäni oivalsin taas kerran jotakin uutta omasta suvustani. Isoäidilläni ja äidilläni oli joiltakin osin hieman kimurantti äiti-lapsisuhde välillään, ja heidän karttojensa Ceresit tulevat tarkkaan oppositioon kaksosista jousimieheen. Kummallakin Ceres on lisäksi OOB tilassa, jos tälle haluaa antaa minkäänlaista arvoa tulkinnassa. Oppositiossa saatetaan samaa perusteemaa katsoa aika ajoin ääripäistä, ja tasapainottelu vaatii jatkuvaa työstämistä.

1_1äitilapsiÄidistäni lähtien Ceresit ovatkin lähteneet kulkemaan tulen elementin merkeissä, hänellä siis jousimiehessä, itselläni oinaassa ja pikkutytölläni leijonassa (mikä on myös OOB kuten näillä isovanhemmilla, oma oinas-Ceresini on tässä mielessä väliinputoaja ketjusta). Tulen merkeissä Ceresit ovat paikoitellen sujuvassa kulmassa, mutta ainakin merkkitasolla jaetaan samantyyppinen rohkean innostunut hoivaamisen ja huoltamisen tapa. Ja kyllä minä tunnistankin tämän suurpiirteisyyden, avoimuuden ja reippauden tällä tasolla yhdistävän meidän suvun tätä linjaa.

Ceres on siis enemmän kuin tapa antaa toisille huolenpitoa; se kertoo myös omasta tavasta ottaa vastaan toisten osoittamaa hoivaa, ja näyttää tapoja joilla hellii itseään. Tunnistan nämä Ceresin tavat isoäidistäni ja äidistäni selkeästi, isoäitini palkitsi itsensä kirjoilla ja äitini opiskelun lisäksi on näkemystensä vaalija, ja hän on kerännyt elämyksiä matkustaessaan. Tunnistan Ceresin merkin hänen hoivan tavoistaan miltei paremmin kuin hänen Kuunsa. Oma Ceresini on varmaan ihan paikallaan täydentämässä sukupolvien ketjua, vaikka itseltäni se onkin hiukan hukassa. Tyttöni leijona-Ceres vahvistuu rakkauden osoittamisen teemaltaan hänen Auringon ja Venuksen yhtymästään, ja elämyksellisyys ja loistokkuus ovat juuri hänen omia tapojaan helliä itseään.

Ceres GoddessKertooko teillä äitien ja lasten Ceresien merkit ja kulmat hoivan teemojen kohtaamisesta? Paljastuuko pidemmästä sukupolvien ketjusta jatkuvia teemoja? Mahtaako tänään taivaalla oleva Ceresin ja Chironin kolmio näkyä Äitienpäivää juhlittaessa?

Ceres vastaa ajan henkeen

3.4.2013

ceres (2)Pikkuplaneetta Ceres on siirtymässä tällä viikolla uuteen merkkiin eläinradalla, 5. huhtikuuta aamuyöllä rapuun. Ceresin teemat tuntuvat sopivan luontevasti hyvin yhteen ravun merkin aihepiireihin, käsitteleehän Ceres tavallaan lomittain samoja asioita kuin Kuu: hoivaa, huolenpitoa, ravintoa ja hyvinvointia. Ceresin matka ravussa tuskin kuitenkaan on passiivista möllöttelyä sen vaikutuspiiriin kuuluvissa asioissa, vaan ennemmin miellän ravun sijainnin nostavan näitä yhä aktiivisemmin esille, onhan rapu johtava merkki.

Sellainen tuuma tuli mieleeni Ceresistä, että se tulee jälleen voimakkaaseen kulmaan Plutoon nähden. Kun Ceres symboloi Äiti Maata ja Pluto muutosvoimia, joskus jopa tuhon kautta tapahtuvia asioita, saattaa kyseessä olla planeettaamme kohdistuvia isoja energioita. Viimeksi kun nämä pikkiriikkiset planeetat kohtasivat yhtymän tienoilla kauriissa, tapahtui muutamia tavallista voimakkaampia maanjäristyksiä.

Kun Ceres ja Pluto alkavat lähestyä vastakkaisuutta, mikä on tarkka toukokuun alkupuolella, on tässä ajassa yksi eroavaisuus verrattuna muutaman vuoden takaiseen aikaan. Silloin Kuu kulki syklissään ”korkealla ja kovaa” eli ylitti Auringon ja Maan määrittämän deklinaatiorajan kierroillaan eläinradalla. Astrokielellä Kuu tuli OOBiksi aina kun se siirtyi kaksosista rapuun ja jousimiehestä kauriiseen. On nimittäin esitetty, että Kuun kurkottaminen kallistuskulman raja-arvon ylitse osuisi samoihin aikoihin kuin tavallista voimakkaammat maanjäristykset. Ja olihan meillä myös tulivuorenpurkauksia noihin aikoihin.

Nyt meillä tulee hyvä käytännön tilaisuus tutkailla ajan laatuja tältä kantilta, pysyykö maankuori nyt paremmin kasassa kun Kuu ei nouse OOBiksi, vai oliko tuolloinkin kyse enemmän Ceresin ja Pluton kulmasta (mikä oli tuolloin yhtymä).

CeresKun Ceres pääsee omalle energialleen sopivaan merkkiin rapuun, miten teidän mielestänne tällainen voisi näkyä maapallolla, meidän yhteiskunnassamme ja yksilötasolla? Päästäänkö eteenpäin lastensuojelussa velloneissa epäkohdissa (kun Ceres kulki kauriissa, eutanasia puhutti)? Alammeko ymmärtää ruokaa uudesta näkökulmasta (kun meille nyt Ceresin kulkiessa kaksosissa on kovasti tiedotettu ravintoasioista jälleen kerran)? Miten voisi yhdistyä ravun tunteikkuus Ceresin hallitsemaan hyvinvointiin?

Mitä asteroideille tapahtuu?

15.3.2013

juno_by_moreauMiten teidän asteroidinne edistyvät? Kysymyksen voisi käsittää siten, että mitä kuuluu asteroideillenne nykyään. Syntymäkartan asteroidikattaus täydentää persoonan ja luonteen tulkintaa, mutta ihan samoin kuin edistyskartalla Aurinko ja sisäplaneetat sekä nousut edistyvät, myös asteroidien sijainti alkaa vuosien vieriessä muuttua. Jätin tuosta tahallani ulos hidasliikkeiset planeetat, sillä ulkoplaneetat eivät ratkaisevasti siirry syntymäkartan asetelmista, ja Jupiter ja Saturnuskin liikkuvat vain muutamia asteita.

Asteroidien vyöhyke sijaitsee (enimmäkseen) Marsin ja Jupiterin välissä, ja siksi ne voivat progressiivisella kartalla liikkua hiukan nopeammin kuin Jupiter ja Saturnus, mutta yleensä hitaammin kuin Mars tekee. Lisäksi kuten aina planeettojen kohdalla, pätee asteroideissakin sama henkilökohtainen rytmi. Sillä on merkitystä, onko asteroidi syntymäkartalla perääntyvä vai etenevä, ja kuinka nopea on sen etenemisen vauhti, eli kuinka pian on tulossa vastaan pysähtyminen.

asteroids

Havainnollistan oman karttani kautta. Neljästä useimmin käytetystä asteroidista Vesta on ollut hitaassa kulussa, mutta kaikki ovat eteneviä, eivätkä pysähdy ja käänny elinaikanani. Juno on ollut kaikkein vikkelin ja edistynyt jo 25 eläinradan astetta, kun Ceresin ja Pallasin matka on jäänyt alle 20 asteen. Kun Vesta oli hidas syntymän hetkellä, se on edennyt vasta yhdeksän astetta. Urania taas pysähtyi suurinpiirtein tullessani täysi-ikäiseksi, ja aikoo ilmeisesti peruuttaa koko loppuelämäni. Asteroidin matka edistyneenä on siis riippuvainen siitä, missä vaiheessa se on ollut omaa etenemisen ja perääntymisen sykliään syntyessä.

On todennäköistä, että vertaillessanne syntymäkarttaa ja tämänhetkistä edistyskarttaa, löydätte asteroidien osaksi tulleita muutoksia. Jokin asteroidi on voinut perääntyä edelliseen merkkiin, toinen taas siirtyä jo seuraavaan. Uuden sijainnin toteaminen ei sinänsä kerro yhtään mitään, vaan tästä alkaa pohdintavaihe.

Mitä asteroidille on matkallaan tapahtunut? Onko se tullut yhtymään syntymäkartan planeetan tai akselin kanssa? Onko edistyskartalla asteroidin kanssa muita edistyjiä? Mitä lisää asteroidin toteutumiseen omassa elämässä mahdollinen merkinvaihdos tuo? Koetteko asteroidin olemuksen vain syntymäkartan asetelman myötä, vai olisiko edistyskartalla toteutuva asteroidi todenmukaisempi? Löydätkö progression tuoman kehityskaaren asteroidin kulusta?

Esitin varmasti ärsyttävän vaikeita kysymyksiä, ja laitan oman itsetuntemukseni alttiiksi koettaessani esimerkillisesti vastata näihin uteluihin. Uskallattehan antautua tuumimaan tavallisimpia asteroidejanne seurakseni?

pallas_sPallas on ainoa (neljästä) joka ei ole vaihtanut merkkiä, sillä se on syntymäkartallani merkkinsä alkupuolella. Edistyskartalla Pallas on kuitenkin yksi merkittävimmistä asteroideista näinä vuosina, sillä se on juuri nyt täsmälleen samalla asteella ja kaariminuutilla kuin Saturnus, ja samalla asteella kuin Chiron ja asteen päässä Merkuriuksesta. Pallasin teemat liittyvät esimerkiksi luovuuteen, tieteen tekoon tai politiikkaan. Mitä ilmeisimmin nyt olisi hyvä sauma tehdä Pallasin alaisia asioita ihan käytännössä. Taidan keksiä uudistetun version kyntöaurasta, kuten antiikin Pallas Athena.

JunoJuno on ollut jo usean vuoden ajan huipputärkeä asteroidi, sillä se on matkannut Auringon kanssa tasatahtiin. Kuvioissa on ollutkin avioliittoa ynnä parisuhdeasioiden esilläoloa, mutta myös monet sopimusasiat ovat olleet esillä. Näihin on pitänyt uskaltaa tarttua rohkeasti, sillä eivät ole olleet ihan tavanomaisimpia projekteja.

CeresCeresin hahmottaminen tuotti ensivaikutelmana eniten päänvaivaa. Minun oli aluksi vaikea mieltää oinas-Ceresini muuntumista härkä-Ceresiksi, joka kaikenkukkuraksi on progeni nousulla. En ole suunnannut mielenkiintoani hyvinvointia tai ravintoa kohtaan, vaan voin edelleen hotkaista pussikeittoa lounaaksi. Lasten hoivan suhteen härän tyyni ja perinpohjainen tekemisen tapa on tullut selkeimmin esille. Vastuu lapsista on noussut hyvin tärkeällä tavoin nyt esille, kiitos nousuakselin painotuksen. Eniten huvitti huomioni, että taidan helliä itseäni kaikkein eniten ankaralla työllä.

VestaVesta on asteroideista lempilapseni, ja on kiva että se on edelleen edistettynäkin OOB tilassa. Vestan osoittama intohimo, elämän tulen kohde, ja yhteisöllisyys ovat minulle selkeitä kaksosen merkin kautta, mutta että se olisi nyt ravussa? Tätä en äkkiseltään tunnista ollenkaan. Ravussa ravitaan nälkäiset, suojellaan ”omia” ja kasvatetaan hedelmällisyydestä, runsaudesta ja luovuudesta jotakin. Myönnän, että tämän kaiken mieltäminen intohimokseni on hakusessa.

Millaisia havaintoja te teitte omista asteroideistanne? Jos jokin muu kuin nämä neljä yleisintä tuntuu olevan oma asteroidi, kannattaa myös sen sijainti progressioissa tarkistaa. Onko kenelläkään proge-asteroidi juuri nyt pysähtynyt, ja miten sellainen näkyy?

Syytä juhlia

6.12.2012

lippuTänään pitäisi olla aihetta juhlintaan kun vietämme itsenäisyyden juhlaa. Olen melkoisen synkällä tuulella, koska ensinnäkin kyseenalaistan onko aihetta, ja itsenäisyydenkin kanssa lienee vähän niin ja näin. Tänään iltapäivällä viiden maissa Suomi saa uuden Auringonpaluun. Kartan oikeellisuuteen pätevät samat reuna-ehdot kuin viime vuonna.

Tulevaa vuotta määrittävälle kartalle piirtyy silmämääräinen Iso risti kahdesta vastakkaisuudesta. Aurinko ja Jupiter ovat vastakkain 6 – 12 huoneissa, sekä Kuu ja Neptunus 4 – 10 huoneissa, kaikki muuttuvissa merkeissä. Voisi tuo olla kivaa ja kaunista, vaan voisi merkitä että siellä missä mennään pieleen eikä nähdä, mennään isosti.

Vesimerkkeihin piirtyy toinen kuvio, Suurkolmio Saturnuksen, nousun ja Chironin kesken. Rapunousu viittaa minun mielestäni hyvinvointiin patrioottisella tavalla. Omat asiat pitäisi laittaa kuntoon, mutta Saturnus ja Chiron kertovat sen tapahtuvan ankaralla työllä ja kivulla. Toki valoisampiakin tulkintavaihtoehtoja voi olla.

29Oikeastaan kaikkein eniten tässä paluukartassa minun silmääni hälyttää perääntyvä Ceres kaksosen viimeisellä kriittisellä asteella. Ceres on korkealla kallistuksessaan Maahan nähden, mikä yhä lisää huomioarvoa. Suomen syntymäkarttaan nähden Ceres tulee hyvin lähelle maan alasolmua ravun alussa. Arvaatte varmaan mitä aion tästä ehdottaa? Tämä näyttää äitimaan hätähuudolta. Jotakin hyvin kriittistä, huolestuttavaa, pitäisi huomata, vaikka pidämme hyvinvointia itsestäänselvänä. Kun Auringonpaluun kartta tulee teemoineen voimaan mahdollisesti kolmekin kuukautta etuajassa, mielestäni Ceres voisi viitata Talvivaaran ympäristökatastrofiin. Voi se tietysti kertoa muistakin asioista, jotka meidän pitäisi tiedostaa hyvinvointiimme liittyen.

Kun maan Auringonpaluun kartalla nousee rapu ja laskulle tulee Pluto, on tämä jatkumoa viime vuoden samasta asetelmasta toisinpäin. Pluto ei jätä Suomea rauhaan, vaikka transiittina Pluton vastakkaisuus maan syntymäkartan Plutolle alkaa olla ohitettu. Jos kuitenkaan transiitin aikaan ei olla tehty tarvittavia muutoksia, Pluton pakottava voima piinaa meitä edelleen. Tämä on astrologinen yleispätevyys: sama teema pyörii elämässä ja olossa kunnes se tiedostetaan ja käsitellään. Se ei mene ohi kysymällä koska tää loppuu. Mielestäni maassamme voidaan jo niin monella taholla huonosti, että oikeasti isoja asioita pitää tehdä. Kyse ei ehkä ole niinkään talouskasvusta kuin selviytymisestä. Samanlaista äkkihavahtumista alleviivaa paluukartan Keskitaivaan (vesimiehessä) tulo syntymäkartan Uranukselle.

Suomi Auringonpaluu 2012

Suomi Auringonpaluu 2012

Kartalla on kaksi mielenkiintoista toivoa antavaa merkkiä. Venus istuu paluukartalla Vertexillä, ja paluukartan Juno jousimiehessä tulee syntymäkartan laskuakselille. Yhdessä nämä kertovat sosiaalisista neuvottelutaidoista. Meidän tulisi päästä sopuun asioissa, ei hajottaa kansakuntaamme yhä pienempiin keskenään riiteleviin ryhmittymiin. Myös Merkurius yläsolmun tuntumassa osoittaa keskustelun merkitystä.

Paluukartalla niin Kuu kuin Jupiterkin tulevat samoihin merkkeihin kuin syntymäkartalla. Meillä voisi olla hyvä tilaisuus palata juurille ja ymmärtää kansan ikiaikaista viisautta, mutta luulen että moni koettaa rynnätä päinvastoin eteenpäin, kuin karkuun käsittelyä vaativia asioita.

Edistyskartan tasolla aivan samat teemat korostuvat; Kuu ja Ceres. Kuu on paluukarttaan nähden edennyt vastakkaisuuteen, kalojen alkuun. Aika pian ollaan tilanteessa, missä edistetty Kuu on vastapäätä maan kartan Kuuta lähempänä neitsyen puoltaväliä. Tällaiset sijainnit voivat kertoa ajoituksista. Ceres oli jo viime vuonna ”huolestuttavasti” esillä ja jatkaa edistyskartankin kautta alleviivaustaan. Se on kauriin alussa, Kuun yläsolmulla, ja merkkirajan yli vastapäätä paluukartan kriittisen asteen Ceresiä. Hyvinvointiin, ravintoon, huolenpitoon liittyvät asiat on tiedostettava.

Se miksi olen tässä päivityksessäni nyt erittäin synkkä ja kielteinen, mikä on vierasta minulle, kumpuaa viime päivien tapahtumista lähipiirissä ja tuttavien kesken. Esimerkiksi eräs hyvinkin isänmaallisena itseään pitänyt kaveri tuumasi, että hän harkitsee vakavasti maasta poismuuttamista. Hän ei tunne enää oloaan hyväksi Suomessa. Toinen lähipiirin henkilö on kohdannut viranomaistaholta täysin absurdia kohtelua. Maaseudulla koetaan turvattomuutta ja pelkoa; poliisin ja terveydenhuollon puutteet jättävät monet kakkosluokan kansalaisen asemaan. Kaupungeissa ollaan toisella tavalla hukassa. Yksilöiden, perheiden, vanhusten, opiskelijoiden, sairaiden, kenen hyvänsä Suomessa mättää. Koneisto ei toimi kansan hyväksi. Tunnen entistä syvempää halua vetäytyä korpeen, tuntemattomaan metsäsuomeen, karhujen kaveriksi, pois tällaisesta sivistyksestä.

Synkistelystäni huolimatta, toivon onnistuneita juhlia illaksi Linnaan, sekä armaalle maallemme valoisaa tulevaisuutta.

Epätavallisia aloituksia

21.4.2012

Uusi sykli saa alkunsa tänään 21. huhtikuuta kun Kuu syntyy uudeksi härän ensiasteella 1°35’ aamupäivällä noin 20 minuuttia yli kymmeneltä. Uusi Kuu härässä tuntuu lohdulliselta, nautinnolliselta ja viipyilevältä, kuin rakkaan kosketus tai makuhermoja hellivä gourmet ateria. Kun Kuu syntyy ylennysmerkissään härässä, meillä on lupa odottaa hienoja, rehevän hedelmällisiä alkuja. Ainakin meillä on odotettu tämän Kuun tuloa tosiaan kuin Kuuta nousevaa, jotta pääsisimme tytön kanssa kylvämään siemenet ja siirtämään jo versovat pienet alut edellisestä kuunkierrosta isompiin kasvuastioihin. Tätä härkäkuu on parhaimmillaan, uuden vehreyden luomista.

Uuden Kuun kartalla Kuu loistaa hienosti myös koko kartan hallitsijana ravun noustessa. Tulevassa jaksossa on siksi omien fiilisten ja tunnelmien heittelehtimisen tuntua, vaikka härkä toki vakautta antaakin. Vielä enemmän kuin maalliseen kasvuun, tämä Uusi Kuu näyttää suuntaa maan kasvuun, sillä Ceres on härässä hyvin lähellä Aurinkoa ja Kuuta. Ceres on Äiti Maa, kylväjä ja kasvuun vaalija.

Härässä planeettoja hallitsee aina vaan korkeammalle kurottava yllättävä Venus. Kaksosissa seikkailevan Venuksen kulku on nyt vaativaa ja osittain varmaan huomionhakuistakin. Uuden Kuun hetkellä Venus on kulmassa Keskitaivaalle kaloihin, mutta muutoin tuo villi ja vapaa rakkauden planeetta kulkee nyt aspektittomana, eli se voi hallita ajan henkeä. Vielä pari viikkoa Venus kirii kauemmaksi pois Auringon valvovan silmän alta, eli selkokielellä sen deklinaation ylityksen asteluku jatkaa nousuaan. Koska Venuksen perääntymisen vaihe alkaa lähestyä, on sille ominaista saavuttaa huippuhullut ja yltiöpäiset korkeudet, tilat ja temput. Siispä, jos ihmissuhteiden uusia alkuja ajattelemme tämän Uuden Kuun jaksossa, kannattaa olla varovainen.

Tässä hetkessä on myös Leijakuvion energiaa, sillä Aurinko ja Kuu, hidas Mars ja perääntyvä Pluto alkavat tulla maamerkeissään Suurkolmioon, jonka Marsia vastapäätä Leijaksi täydentävät Neptunus ja Chiron. Leijan teemoissa jos missä on korkealle kurottelua ja hulluja yrityksiä, ihan kuin Venuksellakin siis. Marsin ja Neptunuksen vastakkaisuudessa ei voida olla ihan varmoja, kuinka pilvissä ideat kulkevat. Minä kuitenkin olen sen verran kaistapää, että tahdon arvostaa myös hulluuden puuskissa saatuja taatusti erilaisia ideoita. Miten muutoin neronleimaukset syntyisivät? Merkuriuksen lähestyminen Uranusta vahvistaa tätä nopeiden, villien ideoitten teemaa. Ehka maan Suurkolmiolla, tasaisen härkäkuun aikaan nämä saadaan oikeasti elämään?

Uuden Kuun Saabinen symboli on räväkkä Sähkömyrsky. Yllätyksiä on luvassa, ja etenkin niitä intuition välähdyksiä. Tunnelma voi olla myös sähköisellä tavalla pingottunut, ja itsevarmuus voi paniikinomaisesti kadotakin. Muodonmuutosta näilläkin pamauksilla haetaan, ja mikä olisi sen valtaisampi muutos kuin siemenestä kasviksi?

Jännältä tuntuu tämä Uusi Kuu, eikä lainkaan tyypilliseltä härkäajalta!

Asteroidikatsaus

14.4.2012

Pitkään aikaan en ole päivitellyt asteroidien liikkeitä, siispä vilkaistaan miten tutuimmat asteroidit matkaavat keväässä ja alkukesässä. Ihmeen säntillisesti nuo tällä hetkellä kulkevatkin, sillä ne eivät kurottele deklinaatioidensa rajoja nyt ollenkaan, eli OOB tilaa, mikä on kuitenkin aika yleistä asteroideille.

Vesta on juuri nyt kirkkaimmin esillä Auringon ylitettyä saman asteen oinaassa pari päivää sitten. Vesta kertoo yhteisöllisyydestä ja tekemisien intohimoisuudesta tulimerkissä, ja sehän sopii ikuisen tulen vaalijalle hyvin. Vesta on nyt 22° oinasta ja matkaa aina kaksosten 25° asti ennen kuin alkaa perääntyä.

Juno on toinen asteroidi, joka on ollut vahvasti esillä näinä aikoina, ja edelleenkin tuo parisuhteiden ja sopimusten asteroidi on Kuun yläsolmulla 5° jousimiestä. Juno perääntyy pitkälle skorpionin puolelle takaisin ja sen liike oikenee 16. heinäkuuta 21° skorpionia.

Pallas on 20° kaloja ja pääsee oinaan 11° asti ennen kuin kääntyy perääntymään heinäkuun viimeisenä.

Ceres on juuri siirtynyt härkään ja on nyt ensimmäisessä asteessa. Härän merkki sopii Ceresille mainiosti kevään laittoon ja viljelyksiin. Suurin asteroideista kulkee ravun alkuun saakka nyt keskeytyksittä.

Astrologian harrastajina meitä kiinnostaa varmaan Uranian liikkeet? Tällä hetkellä se on 19° kaksosia ja heinäkuun alkuun mennessä kartoista lukemisen asteroidi on edennyt 26° rapua asti.

Seireeniasteroidi Kirkestä kerroin joskus, ja tällä hetkellä se on kartalla Jupiterin kohdalla 17° härkää. Kesän keskellä Kirke löytyy 20° kaksosia.

Niobe on juuri nyt Neptunukseen yhtymässä 1° kaloja ja se kulkee hiukan hitaammin, ehtien 19° kaloja keskikesään mennessä.

Kassandra, punaista tukkaansa kiskova kirkuja, kulkee sopivasti ison metelin merkissä oinaassa, asteista 2 – 28 saakka.

Nemesis kohtalotar antaa nyt kohtalonsa mukaan 22° jousimiestä (minun nousullani) mutta kääntyy jossakin vaiheessa perääntymään ja on kesällä 11° jousimiestä perääntyvänä.

Onko joku tutummista asteroideista juuri nyt tärkeässä kohdassa omalla kartallasi? Minkä asteroidin liikkeitä seuraat kaikkein innokkaimmin? Uudemmille blogin seuraajille vinkiksi, että korostetut asteroidien nimet Kirke, Niobe ja Kassandra toimivat linkkeinä näistä kertoviin juttuihin, ja lisää asteroideihin liittyvää luettavaa löytyy tuosta alempaa asteroidit -linkistä.

Musta Kuu Lilith kätilönä

26.3.2012

Moniin naiseuden ikäviin puoliin liitetty Musta Kuu Lilith liittyy synnyttämiseen, mutta ei aina negatiivisella tavalla. Aivan yhtä lailla Lilith yhdistetään feminiiniseen viisauteen, ja sen kautta saaduista tuntemuksista voi olla apua kivun kokemisen hetkinä. Lapsen saamisen kokeneet naiset tietävät, että jokainen synnytys on erilainen. Yksi vinkki synnytyksen hetken tapahtumiin voisi olla Lilithin huomioiminen.

Lääketieteellisesti katsottuna meillä synnyttäminen on turvallista, sillä on harvinaista jos äiti tai lapsi menehtyvät seurannan tai toimenpiteiden vuoksi. Inhimillisellä puolella kokemusten kirjo on runsas; on vaikeiksi koettuja synnytyksiä ja helppoina pidettyjä synnytyksiä. Omassa tapauskokoelmassani on erään naisen tarina, jossa synnytys oli läheltä piti -tilanne. Planeettojen transiittien osalta  tapahtuma näytti hyvältä; Jupiter naisen Auringolla ja Marsin kolmio omalle Marsille.

Mustan Kuun Lilithin kohdalla karttojen tilanne oli osoittelevampi. Synnytyshetken Kuu tuli vastapäätä naisen oman kartan Lilithiä, ja tuo Kuu oli silloin hullun Kuun vaiheessa, kärjistävässä neitsytvaiheessa. Ajan hetken mukainen Lilith kulki vastakkain Ceresin kanssa, ja tämä vastakkaisuuslinja osui juuri naisen Chironille, kipupisteelle, Ceres siis Chironiin yhtymässä ja Lilith näitä vastapäätä. Ceres voi myös olla tärkeä tekijä synnytyksen yhteydessä hoivan ja hyvinvoinnin symbolina.

Itselläni on kaksi päinvastaista synnytyskokemusta plakkarissa, ja Musta Kuu Lilith näyttää näissäkin tapauksissa osoittavan suuntaa. Kun Musta Kuu oli synnyttäessä Ceresin yllä, oli kyseessä vaikea synnytys. Ajan transiiteista Kuu ja Pluto neliöivät oman karttani Lilithiä, Aurinko oli siihen puolitoistaneliössä ja Saturnus sen yllä. Muistan vannoneeni, että jos ikinä selviän siitä hengissä, en ryhdy samaan puuhaan koskaan enää.

Toinen kokemus on niin päinvastainen kuin olla voi; luomusynnytys missä kipukin tuntui vain asiaankuuluvalta. Lilithit olivat tuolloin kolmiossa keskenään, sujuvassa kulmassa tosiaankin. Taivaan Lilith oli laskuakselillani ja sen kavereina olivat Venus ja Pallas Athene. Ceres aktivoitui tuolloin vain Saturnuksen neliöstä, mutta ihmeekseni tämä ei tuntunut haastavalta tekijältä.

Millaisia ajan kätilöitä teillä on ollut mukana synnytyksissä? Löydättekö Mustan Kuun Lilithin kautta tekijöitä, jotka voisi tulkita auttaviksi tai haastaviksi näissä tilanteissa?

Kiivasta ruokakeskustelua

29.11.2011

Ruokasotaa hyvinvointi-Suomessa? Keskustelu ruuan terveysvaikutuksista on vellonut kiihkeänä, eikä se ole pelkkää median hypetystä. Kouluihin on vaadittu vähähiilihydraattipitoista ruokavaihtoehtoa lapsille, ja samaan aikaan viranomaiset pohtivat lasten huostaanottoa kodista, jossa noudatetaan tuota ruokavaliota. Asiantuntijat ovat lehtien palstoilla puolesta ja vastaan, ja olettaisin että aika monen lähipiirissäkin on näitä keskusteluja käyty.

Löytyykö moiselle ilmiölle astrologista taustaa? Minä käännän katseeni pikkuplaneetta Ceresiin. Ei se nyt juuri kulje mitenkään erityisesti, tämän kuun alkupuolella lopetti perääntymisjaksonsa kalojen merkin puolivälissä ja on siellä kaloissa edelleen. Ilmiöiden ajoittaminen astrologisesti on muutoinkin haastavaa, sillä ei niille aina osaa antaa tiukkaa alkamishetkeä. Ainakaan karppauskeskustelu ei ole alkanut tässä marraskuussa.

Ceresin kulussa on kuitenkin yksi erittäin tärkeä seikka. Se pysähtyi viime kesänä Aries Pointilla eli oinaan nolla-asteella, mikä on symbolinen alkukohta. Yleistäen voidaan sanoa, että Ceresin tullessa tähän alkupisteeseen sen teemojen näkymisessä tapahtuu uudistuksia. Nyt on kertakaikkisessa myllerryksessä ravintoasiat. Minä en niuhottaisi ajoituksesta, vaan katson että sen vuoden tai muutamien kuukausien aikana kun Ceres on Aries Pointilla, tapahtuu näitä Ceresin omien teemojen vahvistumisia.

On mielenkiintoista nähdä, miten käy ruokakiihkoiluille ensi tammikuun puolenvälin jälkeen kun Ceres tulee uudelleen oinaan alkuun, ja myös ylittää uusia keksintöjä ja äkkinäisiä käänteitä tuovan Uranuksen. Menisikö karppaus läpi hyväksyttävänä asiana valtiollisella tasolla? Vai toisinpäin, että kasvuikäiset pakotetaan normaaliruokavalioon?

Minulla ei ole aineistoa Ceresistä syntymäkartoilla, sen transiiteista tai edistyskartan sijainneista, ja karppauksen aloittamisesta. Olisko teillä? Oletteko karppaajia ja näkyikö se millään lailla kartalta? Yhdistätkö karppauksen ennemmin Kuun ja Saturnuksen kulmiin kuin Ceresiin?


%d bloggaajaa tykkää tästä: