Posts Tagged ‘Huonejärjestelmät’

Kaikki ovet auki huoneisiin

6.7.2013

placidusHuonejärjestelmät ovat vieneet moneen sanasotaan astrologian harrastajien parissa. Järjestelmiä on monia ja niistä jokaista on ihan sallittua käyttää. Yleensä harrastuksen alkumetreillä omaksutaan käyttöön systeemi, mikä on esimerkiksi ollut käytössä ensimmäisessä tulkinnassa tai jota oppi-isä tai vastaava auktoriteettitaho käyttää. Vasta myöhemmin kun tietoa karttuu lisää, syntyy oivallus, että muutakin menetelmää voi kokeilla. Saattaa olla, että me pohjolan astroharrastajat joudumme herkemmin pohtimaan huonejärjestelmiä ja testaamaan erilaisia vaihtoehtoja, sillä meidän asteillamme useimmissa tavallisimmin käytetyissä järjestelmissä huoneet tulevat hyvin erikokoisiksi. Toiset vierastavat massiivisia huoneita (ja sen myötä väistämättömiä väliinputoavia merkkejä), toiset innostuvat, että tästähän se ihmisen persoonan eroavuus vasta ilmeneekin.

KochOdotitte varmaan, että lähtisin henkeen ja vereen puolustamaan itse käyttämääni huonesysteemiä? Tänään ei jostain syystä tunnukaan tuomitsevalta. Minun puolestani kukin voi käyttää haluamaansa järjestelmää, pääasia että karttoja tehdään. Jos riittää aikaa ja halua, näitä kannattaa vertailla ja miettiä, mikä toimii omalla kohdalla parhaimmin. On erittäin hyvä että järjestelmiä tutkitaan ja verrataan toisiinsa. Käytettyä systeemiä tulisi käyttää johdonmukaisesti kautta linjan, ei siis niin että käyttää vaikka syntymäkartassa Meridiaania, Auringonpaluussa Kochia ja Kuunpaluissa tasahuoneita.

MeridianTulkintoja tehdessä olen odottanut saavani enemmän palautetta huonesysteemistä kuin mitä siitä lopulta on tullut. Todennäköisin syy lienee astrologian tekniikoiden vieraudessa, eli harva asiakas osaa vaatia käyttöön tiettyä huonejakoa. Minä taas mieluusti tietäisin mihin huonejärjestelmä perustuu, mitä se mahdollisesti korostaa, ennen kuin otan aiemmin tuntemattoman systeemin käyttöön.

TasahuoneetJoku voi tuntea kiusausta kikkailla huoneilla siten, että jos toisessa systeemissä planeettoja menee esimerkiksi ikävähköön kuudenteen huoneeseen, niin valitaan järjestelmä, jolla ne saa heitettyä viidenteen. Akseleiden yli planeettoja ei kuitenkaan saa siirtyilemään, vain näissä sektoreissa joissa huonejako voi vaihdella. Kai tämä on ihan sallittua, sillä sellainen ihminen joka petaa itselleen mukavan astrokartan, mitä ilmeisimmin säätää tärkeämmilläkin elämänalueilla, eikä astrologia ole maailman vakavin ja tärkein asia. Samat transiitit planeettoihin kohdistuu, vaikka niitä toteuttaisi mielestään millaiselta areenalta tahansa, ja planeettojen väliset kulmat ovat aina olemassa, tunnisti niitä itsessään vai jättääkö sen työn kanssaihmisille.

MerkkihuoneetJos oman kartan planeetat vaihtavat huonetta eri karttasysteemeissä, on hyvä miettiä kaikkia erilaisia mahdollisuuksia tulkinnoille. Kartta voi olla sopiva ja pätevä, vaikka planeettaa tulkitsisi kahdesta eri lähtökohdasta. Esimerkiksi minulle on ehdotettu käyttöön järjestelmiä, joissa kalat Stelliumini tulisi kolmanteen huoneeseen, koska kirjoitan niin maanisesti. Ihan hyvä perustelu. Itse olen tottunut katsomaan pläjäystä toisesta huoneesta, resurssien alueelta. Toisaalta tykkään kovasti perinteisestä astrologiasta, ja sen mukaisesti merkkihuoneita käyttäen painotusalueeni olisikin neljännessä huoneessa. Kenties tärkeintä on mieltää, että horisontin alla se on aina. Astrologian kanssa pitää olla joustava; fakkiutuneilla käsityksillä ja oletuksilla ei tee kuin hallaa itselleen.

RegiomontanusKuvissa on sama kartta muutamien erilaisten huonejakojen mukaisina. Järjestelmiä on lukuisia muitakin, esimerkiksi Campanus, Porphyry, Morinus jne. Kartan saa isommaksi kuvaa klikkaamalla.

Sitten annan puheenvuoron teille. Olenhan oikeassa että jokaisella lukijalla on asiasta mielipide ja blogiin pitäisi tulla siis monta sataa vinkkiä siitä, mitä huonejärjestelmää kannattaa käyttää ja miksi? Kehukaa omaa suosikkianne ja kertokaa, miksi teidän mielestänne joku systeemi ei kertakaikkiaan toimi! Minusta olisi mukavinta kuulla miksi olette päätyneet käyttämään valitsemaanne järjestelmää, mikä on paras osoitus sen toimivuudesta, tai oletteko tietoisia jos systeemi korostaa erityisesti jotakin kartan aluetta tai tulkinnallista tapaa. Ja me muut lukijat täällä hyväksytään jokaisen mielipide sellaisenaan arvokkaana ja oikeana, eikös vaan. Kannustan oikein lämpimästi kertomaan huoneistanne, sillä aloittelijoille toisten kokemukset ja löydökset ovat tärkeitä!

Balanssit keskusteluun

8.3.2013

elementit_tasapaino

Eilisessä blogipäivityksessä oli esimerkkikartta, josta puuttui planeettojen merkeistä maan elementti. Olikin mukava että juuri tähän mielenkiintoiseen seikkaan tartuitte kommenteissa. Kartan laatujen ja elementtien balanssit ovat yksi tärkeimmistä lähtökohdista, kun karttaa aletaan miettiä. Toisinaan kartoissa planeetat on sijoittuneet siten, että yksikään ei osu johonkin tiettyyn elementtiin. Yleensä tällöin on painotusta jossakin toisaalla, sillä astrologiassa se menee siten, että kun jossakin on, se on toisaalta pois.

Elementin puuttuminen voi olla myös suhteellista, sillä jos ulkoplaneetta Uranus, Neptunus tai Pluto on ainoana edustajana elementissään, voi sen merkitys olla omassa persoonassa vähäinen, ja elementti saattaa käytännön tasolla olla kuin se puuttuisi. Tässä täytyy kuitenkin tuumia kartan kokonaisuutta ennen kuin tuomitaan suuntaan tai toiseen.

Edelleenkin olisi mielenkiintoista kuulla kommenteissa, miten te olette tunteneet ja havainneet jonkun elementin puuttumisen kartalta. Jos katsotaan pelkästään planeettoja ja jätetään ihan kaikkien muiden tekijöiden merkit huomioimatta, saattaa elementin puuttuminen olla helpompaa havaita. Planeetat ovat kuitenkin ne tärkeimmät kartan tekijät, jotka kertovat toiminnallisuudesta, ja siksi on merkittävää, jos jonkin elementin teemoissa ei toimita lainkaan.

elem_tuliPoimin muutamia tulkinnallisia ehdotuksia astrokirjallisuudesta, joita voitaisi koettaa peilata omiin kokemuksiin. Jos tulen elementti puuttuu kartalta, se voi näkyä passiivisuutena, draivin katoamisena, ja jonkinlaisena uskon tai luottamuksen kalvavana puutteena. Yleisasenne saattaa olla jotensakin negatiivinen, koska on vaikea luottaa asioiden järjestymiseen. Joskus tällainen huolestuneisuus saattaa johtaa riippuvuuteen selvänäkijöistä, astrologeista tai uskonnosta. Toisinaan tulen puutetta kompensoidaan omassa käytöksessä liiallisena innokkuutena, heittäytymisenä, syttymisenä asioihin ja itsensä liian helposti loppuun polttamisena. Kun tulen elementti puuttuu, on tärkeätä huomioida miten Aurinko, Jupiter ja Mars ovat kartalla asettuneet. Jos nämä tekijät ovat hyvissä asemissa ja omaavat paljon kulmia, saattaa elementin puute kompensoitua luontevasti.

elem_maaMaan elementin puuttumisen on arveltu liittyvän vaikeuteen käsitellä omaa ruumiillisuutta ja materiaa niin talouden kuin esineidenkin mielessä. Ihan käytännön arjen pyörittämisessa voi olla puutteensa, jos yksilö on kovasti sfääreissä leijuvaa tyyppiä. Kunnianhimo ei kenties ole kovin oleellisesti esillä luonteessa. Jos ajatellaan maan puuttumista ylikompensaationa, silloin voi kyseessä olla ahneus, aika naiivi käsitys kehollisuudesta, ylikorostunut turvallisuudentarve tai häiriöt ravinnon suhteen. Maan merkitys voi korostua konkreettisestikin esimerkiksi intohimona puutarhatöihin tai luonnonsuojeluun. Saturnuksen asema on tärkeä, sillä alisteinen Saturnus voi toimia ongelmakimppuna, ja hyvin sijoittunut Saturnus vakauttaa riittävästi.

elem_ilmaIlman elementin puuttuessa katse kiinnittyy sosiaalisiin taitoihin. Tällaisella yksilöllä voi olla hankalaa tavoittaa yleisnäkemys asioista, mikä voi heijastua esimerkiksi oppimiseen tai ongelmanratkaisuun. Ajattelu ei välttämättä taivu käsittämään abstrakteja kuvioita. Voi olla, että on hankalaa asettaa itsensä tietyn etäisyyden päähän asioista ja tapahtumista, eli suhteellisuudentaju voi olla rajallinen. Jos itse lähtee tiedostamattomalla tavalla korostamaan ilman elementin puutetta, voi tämä näkyä esimerkiksi riippuvuutena sosiaalisista kontakteista, eli ei osata olla yksin. Oppineisuuden ja älyn nostaminen jalustalle voivat myös olla ”oireita”. Hyvin kartalle asettunut Merkurius tuo etua, ja vaikka ulkoplaneetoilla ei ole välttämättä kovin suurta merkitystä persoonassa (ellei ole esimerkiksi yhtymässä Aurinkoon, Kuuhun tai akseliin), voi keskeinen Uranus paikata ilman elementin puutoksia.

elem_vesiVeden elementin puutos tavallisesti ymmärretään vaikeutena käsitellä ja hallita omia tunteita. Joku voi olla jopa täysin vailla myötätuntoa, tai kärjistettynä ei kykene luovuuteen vaan tarvitsee ohjeet toimiakseen. Jos puutos ylikorostuu hallitsemattomasti, ollaan yliherkkiä, ”tuulella käyviä”, reagoidaan liiallisesti ympäristöön ja ajaudutaan tilanteisiin. Kuun asema kartalla on oleellinen, mutta voidaan pohtia myös, miten kaloja ja skorpionia hallitsevat planeetat näyttäytyvät tässä yhteydessä.

Elementin puutosta kartalla on hyvä peilata kartan kokonaisuutta vastaan. Jos esimerkiksi maa puuttuukin (ei ole planeettoja härässä, neitsyessä tai kauriissa), voi tärkeimmät persoonaplaneetat sijaita maan huoneissa eli kakkosessa, kutosessa tai kympissä. Samalla tavoin planeettojen sijoittumista huoneisiin kannattaa miettiä, onko painotus kulmahuoneissa (1,4,7,10) jotka ovat dynaamisia ja toiminnallisia; tällainen voi hyvinkin tasapainottaa tulen elementin puutetta. Mielelläni ottaisin myös huomioon kartan tyypin, sillä esimerkiksi Veturi, Kimppu ja Sanko ovat aktiivisia ja dynaamisia karttatyyppejä, jotka jo itsessään kompensoivat esimerkiksi tulen elementin puutetta. Kiikkulauta voisi toimia parhaiten tasapainottajana ilman elementin puuttujille, ja kenties kulho heille joilla ei ole vettä kartalla.

Sanotaan myös, että elementin puutetta paikataan ihmissuhteissa. Te joilla on jonkun elementin puutosta, voitte vahvistaa tai vääräksi todistaa, että etsisimme toisesta ihmisestä täydentäjää. Olen tuuminut näitä kartan puutteita myös siltä pohjalta, että astrologia toteutuu polariteettien kautta, ja siksi on olennaista kuinka painottunut / toimiva / keskeinen on elementin vastaelementti. Tuli ja ilma ovat kartoilla aina toisiaan vastapäätä, samoin kuin maa ja vesi. Ehkä tästä piirteestä joku löytää ratkaisun omalla kohdallaan.

Balanssikeskustelulle taitaa nyt riittää joitakin päiviä aikaa olosuhteiden pakosta. Olen jo eilisen rojunut sängynpohjalla ja saas nähdä onnistunko taudin häätämään vai iskikö pahastikin. Saattaa siis tulla jokunen päivä saikkua.

Astrologian ansarikukkakartat

27.10.2012

Viime aikoina tulkinnoissani on esiintynyt hämmästyttävän monia herkkyydestä kertovia piirteitä. Oli synkonisiteettiä tai mitä lienee, mutta joku päivä sitten lehdessä oli varsin mielenkiintoinen artikkeli ihmisen herkkyydestä. Herkkyys voi olla ympäristön korostunutta aistimista, intuitiivisuutta toisten ihmisten suhteen, luontevaa empaattisuutta, mutta myös varautuneisuutta uusia tilanteita ja ihmisjoukkoja kohtaan. Nykypäivän ihanne-ihminen on kaikkea muuta kuin herkkä, sillä aktiivis-maskuliininen yhteiskunta-järjestelmämme tulkitsee herkkyyden helposti heikkoudeksi ja negatiiviseksi haavoittuvuudeksi. Huomaattehan varoa leimaamasta herkkyyttä silti feminiiniseksi naisellisessa mielessä, sillä mielestäni tämä ihmismielen (tai hermostollinen) piirre voi olla kenellä hyvänsä, niin sukupuoleen kuin astrologisesti katsottuna kartan rakenteeseen katsomatta.

Ja näin me tuiskahdettiin takaisin astrologiaan. Miten herkkyys näkyy kartalta? Tai käännetään niin päin, että millä kohdilla kenenkin kartalla herkkyydestä kertovat tekijät ovat? Jokaisessa ihmisessä on ainekset kaikenlaisiin tuntemuksiin, myös herkkyyteen, mutta voi olla että yksilö ei käytä näitä aktiivisesti; joku voi ottaa ne käyttöönsä kontrolloidusti, mutta toisella herkkyysanturit ovat jatkuvasti kaakkoon käännettyinä.

Astrologiassa herkkyys yhdistetään tyypitellysti veden elementin merkkeihin (huom. EI Aurinkomerkkeihin), mutta pitäisikö skorpionin merkkiä kyseenalaistaa tässä mielessä? Skorpionihan on hyvin vahva ja voimakkaasti tunteva. Mielestäni on ihan mahdollista, että korostunut skorpionin teema voisi toteutua myös herkkyytenä, sillä siihen liittyy paljon intuitiivisuutta ja psykologista vaistoa. Herkäksi ihmiseksi julistautunut ihminen on kuvannut näkevänsä toisten ihmisten sisään ja haluavansa viettää aikaa yksin. Tähän samaan ”oireyhtymään” on lueteltu myös kykyä keskittyä, tunnollisuutta, vastuullisuutta, vaikeutta sanoa ei sekä määritellä rajoja. Tuleehan teillekin mieleen sellaiset merkit kuten kauris ja kalat? On silti olemassa esimerkiksi toisten tarpeille herkkiä ihmisiä, joiden vahvuutena on nimenomaan pinnalla tai esillä olevat vuorovaikutustaidot. Rapuja ja neitsyitä?

Astrologinen kahtiajako aktiivisiin ja passiivisiin merkkeihin saattaisi antaa jonkinlaiset yleisraamit herkkyydelle. Passiivisiksi luonnehdittuja merkkejä ovat veden ja maan elementin merkit, joihin siis voisi sopia luontevammin näiden teemojen ilmitulo. Siis härkä, rapu, neitsyt, skorpioni, kauris ja kalat.

Planeetoista etenkin Kuu on avainasemassa herkkyyden teemoissa. Jos kartalla on keskeinen tai määräävä Kuu, vaikka kartan yleisteemat muutoin käsittelisivät tulta ja ilmaa, on mahdollista että ihmisen perusreagointitapa asioihin olisi herkkyys. Keskeisyydellä ja määräävyydellä tarkoitan esimerkiksi karttoja, joissa Kuu on akselin läheisyydessä, karttatyypin johtavana planeettana, aspektittomana tai (kontroversiaalisti) OOB tilassaan.

Myös Neptunusta pidetään erityisen herkkänä planeettana, mutta täytyy muistaa että tähän planeettaan liittyy paljon muunkinlaista, miltei täysin vastakkaista symboliikkaa. Pysähtynyt Neptunus tai viimeisen huoneen Neptunus saattaisi vastata persoonassa yllälueteltuja piirteitä (Neptunus ei ole koskaan OOB ja jos en ihan väärässä ole, se ei ole aspektitonkaan).

On mahdollista, että myös Merkuriuksella olisi tekemistä herkkyyden ilmenemisen kanssa. Ehkä se ei yksin määrää persoonan kallistumista tähän suuntaan, mutta sopivissa asemissa saattaisi kääntää kelkan intuitiivisemmalle, mielessään asioita sulattelevalle puolelle.

Mielestäni myös planeettojen sijoittuminen kartan huoneisiin voi olla tärkeä vinkki tässä suhteessa. En enää jaksa uskoa tähän horisonttilinjan ylä- ja alapuolen jaotteluun, mutta vesihuoneiden neljännen, kahdeksannen ja viimeisen painotus voi olla ratkaiseva. Etenkin jos näissä huoneissa sijaitsee Kuu. Huonejärjestelmänä kehotan käyttämään itselleen parhaimmaksi kokemaansa, ettei tästä tarvistisi tässä yhteydessä tapella.

Ehkä joku uumoilee, että koettaisin nyt kovasti sovittaa omaa karttaani herkkyyden osoittamaan muottiin. Aineksia kyllä löytyisi, pysähtyneestä Neptunuksesta Stelliumiin kaloissa. En silti koe itseäni herkäksi; pystyn työskentelemään hälyisessä avotoimistossa, en tunne tarvetta pohtia ja sulatella asioita kunnes ne on perin pohjin käsitelty (tällainen keskittyminen päinvastoin tekisi hyvää mutta kun se ei ole minua), enkä mielestäni ole kovin varautunutkaan toisia ihmisiä kohtaan. No, minun pysähtynyt herkkikseni on vahvassa, näkyvässä kulmahuoneessa, ja Stellium käytännönläheisessä, juurevassa kakkosessa, eikä vesihuoneisiin kerry mielestäni erityisen herkkiä merkkejä. Tämä teema iskee kuitenkin perheen kautta likelle elämääni, ja toivoakseni minulla on itselläni edes jonkinlaisia palikoita käsitellä asiaa, vaikka esimerkiksi tunnelmien aistimisessa on toivomisen varaa.

Muumien Ninnin näkymättömyyttä on pidetty sensitiivisyyden tarinana. Kun Ninni ei kestä enää, hän valitsee itseään suojellakseen näkymättömyyden. Ihan samalla tavalla monista tosi-elämän herkistä ihmisistä tulee vetäytyviä, omasta halustaan erakkoja. Tällaisia valintoja ei pitäisi automaattisesti pitää negatiivisina.

Mikä asteroidi voisi kuvata herkkyyttä? Psyche (16) esimerkiksi? Ainakin minun tuntemallani esimerkkihenkilöllä on viimeisen huoneen OOB Kuun lisäksi Neptunuksen yhtymä Psycheen. Tarvitaan toki laaja aineisto, jotta oikeita johtopäätöksiä voisi vetää.

Uskon että astrologian pariin on hakeutunut aika moni herkäksi itsensä kokeva. Jos miellät persoonasi rauhaa ja palautumista kaipaavaksi, ilmapiirejä vaistoavaksi, olevasi tuntosarvet koholla silloinkin kun ei niin tarvitsisi, olisi hyvin mielenkiintoista kuulla kommenteissa millaisia tekijöitä ja vihjeitä karttasi näyttää. Jos aloittelijan on vaikea katsoa teknisiä tietoja, olen vain meilin päässä ja toivottavasti ehdin auttaa.

Lopuksi vielä lainaus herkkyyttä tutkineelta Elaine Aronilta: ”Ennen herkät ihmiset olivat arvostettuja filosofeja, parantajia, unien tulkitsijoita ja neuvonantajia. Nykyisin he jäävät tai jättäytyvät liian helposti sivuun.” Pistää kysymään, olivatko he astrologeja?

Vähän eksyksissä köökin ja kammarin välillä (huoneissa)

10.10.2012

Epäusko valtaa helposti mielen yöllä valvoessa. Neljän aikaan aamuyöstä minä aloin epäillä horisonttia. Meille astrologiassa opetetaan kahtiajako, että painotus horisontin yläpuolisissa huoneissa (seiskasta kahdenteetoista) merkitsee ulospäinsuuntaavaa persoonaa, ja vastaavasti enemmistö planeetoista horisontin alapuolisissa huoneissa (ekasta kutoseen) kertoo sisäsyntyisistä lähtökohdista maailmaa katsovasta ihmisestä.

Mielestäni tuo jaottelu on ymmärrettävä hyvin viitteelliseksi luonnehdinnaksi, mikä pitää sisällään poikkeuksia. Minä tuumin vesihuoneita astrologisessa kartassa, ja niiden hiukan hassua sijaintia horisonttiin nähden. Ravun huone on neljäs ja ainoa horisontin alapuolella, ja silti rapu on vesimerkeistä johtavaa laatua. Skorpionin huone on kahdeksas, ja vaikka skorpioni pitää sisällään ja kätkee, sen pitäisi olla näkyvillä. Kalojen huone on kartan viimeinen, alitajunnan huone, ja sinne jäävät planeetat voivat jäädä kuin lukkojen taakse, komeroon säilöön, ettei siis kovin näkyvää ole tämäkään.

Jos jollakin kartalla on esimerkiksi Aurinko, Merkurius ja Venus kahdeksannessa huoneessa, ja kaikki muut planeetat horisontin alla, ei mielestäni tällaisen ihmisen persoonaa voida tyypitellysti pitää ulospäinsuuntaavana ja avoimena, vaikka keskeiset persoonaplaneetat ovat horisontin yllä. Planeettojen ja akselien merkit tottakai kertovat myös paljon; mutta jos tässä tapauksessa nousukin olisi skorpionissa, ainakin itse unohtaisin horisonttiin perustuvan jaottelun.

Entäpä toisinpäin, jos kartalta löytyykin stellium neljännestä huoneesta? Tämä on kuitenkin kulmahuone, missä on paljon enemmän aktiivisuutta kuin jos verrataan sitä toiseen huoneeseen. Ja samaan syssyyn minua alkoi epäilyttää myös viides huone, leijonan ja Auringon huone; eihän sellainen oikeasti jää pimentoon vaikka teknisesti ottaen onkin horisontin alla? Ensimmäinen huone tuntuu myös hyvin ristiriitaiselta tästä näkyvyyden vinkkelistä katsottuna. Vaikka se on horisontin alla, juuri ensimmäisen huoneen planeetat tuppaavat pistämään silmään ihmisessä miltei kaikkein eniten (tässäkin pitää ottaa huomioon kokonaisuus, sillä planeetta akselilla ”voittaa” ensimmäisen huoneen planeetan helposti näkyvyydessä, mikäli tämä ekan huoneen asukki on aika kaukana nousulta, siis ettei ole nouseva planeetta).

Kyseenalaistukseni ei tainnut päätyä sen pidemmälle kuin että halusin muistuttaa teitä katsomaan karttaa kokonaisuutena, ettei vedettäisi hätäisiä johtopäätöksiä yhden perussäännön mukaan. Kannattaa ihan oikeasti purkaa karttaa teknisesti teema teemalta esiin, jolloin yökartalta saattaa paljastua hämmästyttävää virkeyttä tai päiväkartalta halua heittää ylle näkymättömyysviitta.

Seuraavaksi huoneiden kohdalla voidaan spekuloida huonejärjestelmillä. Mikä lopulta on se ”ravun huone” horisontin alla? Esimerkiksi omalla kartallani kaikki toisen huoneen hitaastilämpiävät planeetat siirtyvät merkkihuoneissa neljänteen huoneeseen eli kulmahuoneeseen. Että onko stelliumini oikeasti hukassa väliinjäävässä merkissä toisessa huoneessa, vai hyvin aktiivisia tekijöitä kulmahuoneen planeettoina? Jonkun toisen kartalla Placiduksella tehdyn kartan isosta ensimmäisestä huoneesta painotus saattaakin siirtyä kolmanteen päättöhuoneeseen, aktiivisuudesta tekemättömäksi? Koska astrologiassa ei ole yhtä ainoaa oikeaksi todistettua huonejärjestelmää, ollaan hyvin pitkälti riippuvaisia tulkitsijan valinnoista ja näkökulmasta.

Kun minä jään eksymään erilaisiin huoneisiin, tykkään nykyään keikauttaa kartan heliosentriseksi, ja katsoa tältä pohjalta kokonaan ilman huoneita miten planeetat ovat taivaalla linkittyneet toisiinsa kulmissaan. Tämä täysin erilainen kuvakulma voi tuoda uudenlaisia ideoita kartan toimivuudesta.

Miten te toiset tulkitsette planeettoja, kuinka paljon merkin mukaan ja kuinka paljon huonesijainnin mukaan? Kuka pysähtyy ylipäätään ollenkaan kyseenalaistamaan missä huoneessa planeetta on (paitsi luonnollisesti he joiden kartat on pohjoisen koordinaattien vuoksi hankalia tulkittavia melkein millä tahansa huonejärjestelmällä)?

Kuut palaavat taas

28.9.2012

Kuun kulku kaloissa on tuonut Kuun minulle balsamiseen, vanhaan vaiheeseen, ja tottapuhuakseni olin niin poikki, että päätin jättää blogin kokonaan väliin. Kyllä tuo mollikka vaan kummasti osoittaa kulullaan ja vaiheillaan omia tuntoja ja oloja. Mutta sitten tulin kurkanneeksi pian tulevaa Kuunpaluutani: Kuu Keskitaivaalla, leijona nousussa ja Auringon ja Uranuksen oppositio. Tottakai saan paluukartalleni sen viimeisen asteen Saturnuksenkin pidentämään läksy-koulu-aikaani kattamaan koko Kuunpaluun syklin. Ettei vähä mitään.

Kuunpaluut ovat osoittautuneet hyväksi menetelmäksi tarkastella oman elämänsä ajanjaksojen tunnelmia. Kaikkia Kuunpaluitani en minäkään aina ymmärrä silloin kun ne ovat käynnissä, ja ennustuksen välineenä niissä näyttäisi olevan niin paljon symboliikalla vaihtoehtoja, ettei toteutuksen suunnasta voi vetää mitään tiukkoja johtopäätöksiä. Tätä taustaa vasten on ihmeellistä, että pitkän aikavälin perspektiivillä, jos näihin paluisiin myöhemmin palaa, ne ymmärtää. Moni voisi haluta kokonaan kyseenalaistaa Kuunpaluut, sillä jos niiden viesti on epämääräinen, onko paluukartasta paljonkaan hyötyä ajan osoittimena.

Itselleni paljon ajattelemisen aihetta toi huonejärjestelmän vaihtaminen. Esimerkiksi Kochia pidetään hyvänä järjestelmänä kertomaan käytännönläheisesti tapahtumista. Tämä avasi muutaman lähimenneisyyden kartan aivan uuteen uskoon. Olen myös kuullut, että tasahuoneiden kautta moni Kuunpaluu on tuntunut toimivammalta. Yleensä kehotan käyttämään samaa huonejärjestelmää kaikissa kartoissa, jota on tottunut tulkitsemaan syntymäkartassaan. Saattaa kuitenkin olla mahdollista, että aikaa ja paikkaa eri tavalla käyttävät huonejärjestelmät kertovat vielä tarkemmin.

Jos jonkun uteliaisuus heräsi niin paljon, että teitte kokeita kartoillanne, kuulisin mielelläni kommenttejanne, vaikka sitten joskus myöhemmin kun uudet paluut tulevat teille ajankohtaisiksi. Minulla on vielä kotiläksyjä tekemättä arvaatte-varmaan-minkä planeetan kanssa, joten palaan laskemaan Saturnuksen renkaita.

Kuka hallitsee karttaasi?

18.7.2012

Kysymys pitäisi tietysti astrologiassa asetella muotoon mikä hallitsee, koska etsimme planeettaa vastaukseksi. Modernissa astrologiassa pidetään nousumerkin hallitsijaa kartan hallitsijana. Tämä on suoraviivaista ja simppeliä, kunhan on perillä siitä mikä merkki kuuluu millekin planeetalle. Esimerkiksi nousujouskareiden karttoja hallitsee Jupiter, ja jos sattuu olla vaaka tai härkä nousulla, kartan hallitsija on Venus. Modernissa astrologiassa annetaan mieluusti ulkoplaneetoillekin kartan hallitsijan arvonimi, eli skorpionia hallitsee Pluto, vesimiestä Uranus ja kaloja Neptunus.

Perinteinen astrologia katsoo kartan hallinnan kokonaan toisin, ja kokopaljon monimutkaisemmin, tietysti. Traditionalistit käyttävät tästä nimitystä Almuten. Kartan Almuten voi olla jokin muukin planeetta kuin nousumerkin hallitsija, sillä se on ylipäätään kaikkein vahvin planeetta, sellainen mikä kerää itselleen eniten vahvuuksia, jolla on hyviä kulmia suotuisimpiin planeettoihin Jupiterille ja Venukselle, ja joka mieluiten sijaitsisi kulmahuoneessa. Almuten ei ole samalla tavalla ”kartan hallitsija” kuin askendentin hallitsija, vaan on enemmän, sellainen koko systeemin ylimmäinen vartija tai määrääjä.

Jos ajatellaan esimerkiksi karttaa, jolla nousee neitsyt, moderni astrologia ottaa Merkuriuksen kartan hallitsijaksi yhtään piittaamatta siitä, miten Merkurius toimii kartalla. Jos Merkurius on melko lähellä Aurinkoa, niin kuin se useilla kartoilla on, se jää Auringon säteiden alle, eikä siis näyttäydy ulospäin riittävän aktiivisesti selvitäkseen kartanhallitsijan tehtävistä. Jos Merkurius sijaitsee vielä päättöhuoneessa (Cadent) eli kolmosessa, kutosessa, ysissä tai viimeisessä huoneessa, katsotaan tällaisen planeetan olevan heikko toteutumisessaan, ja silloin vahvemmin sijoittunut planeetta ajaa ohi.

Omassa huoneessaan ja planeetalle soveltuvassa merkissä oleva planeetta saattaa myös ajaa nousua hallitsevan planeetan ohi tässä Almuten-asiassa. Esimerkiksi kaurisnousussa ajatellaan, että Saturnus olisi ilmanmuuta koko kartan hallitsija. On kuitenkin niin, että Saturnus ei viihdy horisontin alapuolisissa huoneissa, jos Aurinko on yläpuolella. Mutta Mars viihtyy, eli jos tällaisella kartalla onkin Mars ensimmäisessä omassa huoneessaan ja maskuliinisessa merkissä, se saattaa olla Almuten. Vanhassa astrologiassa katsotaan tässäkin asiassa myös ilon huoneita, mikä antaa aina vahvuutta planeetan toimintaan (Aurinko 9, Kuu 3, Merkurius 1, Venus 5, Mars 6, Jupiter 11 ja Saturnus 12 huone).

Näyttäisi olevan myös niin, että jos nousua hallitseva planeetta sattuu kartalla perääntymään, Almuteniksi valitaan mieluummin sellainen tekijä, mikä ei peräänny. Mitä ilmeisimmin peregriini planeettakaan ei nouse Almuteniksi sitten millään.

Joidenkin karttojen kanssa joutuu tosissaan pohtimaan ja arpomaan, mikä planeetta tulee Almuteniksi. Usein perinteisessä astrologiassa katsotaan ylennysmerkissä olon tuovan enemmän vahvuutta kuin omassa merkissään sijainnin (esimerkiksi Kuu härässä tai Venus kaloissa). Koska Jupiter ja Venus katsotaan hyviksi planeetoiksi, niillä näyttäisi olevan helpompi pääsy Almuteniksi kuin muilla planeetoilla. Esimerkiksi kartalla, jossa jousimies nousee ja Kuu on ylennyksessään härässä viidennessä huoneessa (välihuoneessa, mikä ei ole yhtä voimakas kuin kulmahuone), ja Jupiter on ensimmäisessä huoneessa myös jousimiehessä, on Jupiter tällöin Almuten paremman huonesijainnin nostamana, ja koska se on benefactor-planeetta mutta Kuu ei ole.

Almutenin määrittämisessä saattaa olla sanansa myös termiineillä, sillä se planeetta minkä termiinissä Aurinko sijaitsee päiväkartalla ja Kuu yökartalla, on vahvoilla. Veikkaan että monikaan teistä ei tiedä, minkä planeetan hallitsemassa termiinissä planeettanne sijaitsevat, joten lisään jutun loppuun kotitehtäväksi taulukon, mistä voitte omanne etsiä. Karttapankistani löytyi esimerkiksi tapaus, missä Almuteniksi ei tullut nousuakselin hallitsija (välihuoneessa) eikä kartan vahvin planeetta (perääntyvä), vaan kulmahuoneessa, maskuliinisessa merkissä sijainnut Mars, jonka termiinissä sijaitsee niin Aurinko kuin Kuukin.

Joskus Almuten planeettaa joutuu oikein kunnolla hämmästelemään ja pohtimaan miksi, esimerkiksi silloin jos on kyseessä ns. heikko kartta missä usea planeetta on arveluttavasti sijoittunut eikä saa vahvuuksia, niin silloin heikoltakin vaikuttava planeetta voi olla Almuten, jos sille löytyy jokin pätevä perustelu.

Mikä on Almutenin merkitys? Traditionaalisen astrologian edustajat katsovat sen olevan kaikkein merkittävin planeetta ihmisen elämänkulussa. Tämä viitannee siis transiitteihin, edistyksiin ja muihin tekniikoihin. Siksi oman kartan Almuten on hyvä selvittää ja pitää se mielessä, aina kun miettii miten ajan henki kohtelee itseä ja millainen elämänvaihe parhaillaan on menossa. Almuten planeetta saattaa jonakin vuonna olla erityisen esillä Auringonpaluun kartalla ja kertoa asioista, joista löytyy vastaavuutta tuon planeetan teemoihin.

Almutenin etsintä, teille joilla sellainen ei ole vielä tiedossa ja muistissa, voi olla hyvä harjoitus astrologisten tekijöiden toimivuuden miettimisestä. Kannattaa ainakin koettaa löytää Almuten itse, perustella oman kartan planeettojen tekijöiden tilaa puolesta ja vastaan. Jos jäätte epävarmuuteen löytyikö oikea planeetta Almuteniksi, voin toimia meilin päässä (tai FaceBookin viestien välityksellä) tiukkanutturaisena kotitehtävien tarkistajana. Ja kun Almuten on vahvistunut, tilittäkää kommentteihin tuntuuko planeetta teidän elämänne merkittävimmältä osoittajalta ja määrääjältä!

Tutki allaolevaa taulukkoa termiinien osalta siten, että ensimmäinen ruutu vastaa oinaan asteita 0°0’ – 5°59’ jne, oinaassa termiineitä hallitsevat siis Jupiter, Venus, Merkurius, Mars ja Saturnus. Nämä ovat Ptolemaiolaista perua, enkä nyt viitsi olla niin ilkimys, että sekoittaisin teitä vielä ikivanhoilla kaldealaisilla termiineillä, joita saatan myös käyttää… Pitäkää hauskaa!?

Vanhanaikaisia huoneita

18.1.2012

Viime viikolla postissa tuli odotettu vuoden ensimmäinen numero The Mountain Astrologer lehteä. Se oli tällä kertaa niin laadukas ja kiinnostava, että oikein kihisen innosta mistä aloittaisin tiedonjyvästen jakamisen teidän kanssanne.

Yksi eniten ajatuksia herättäneistä artikkeleista oli Chris Brennanin teksti hellenistisestä astrologiasta. Jutussa sivuttiin hellenistisen astrologian käyttämää huonejakoa ja ylipäätään huoneiden tulkintaa kartalla, ja näihin seikkoihin päätin nyt ihan ensimmäiseksi iskeytyä.

Brennan on ollut kaksi vuotta mukana Project Hindsightissa, jossa on käännetty antiikin aikaisia astrologisia tekstejä. Näistä käännöksistä on löytynyt tieto, että astrologian alkuaikoina käytetty huonejako oli merkkihuoneet (Whole Sign houses). Tässä järjestelmässä ei tarvita muita tietoja kuin nousuakselin aste, ja se on itseasiassa aika ystävällinen huonejako heille, joilla tarkka syntymäaika ei ole minuutilleen tiedossa (ellei nousun kohta ole aivan kahden merkin välillä). Merkkihuoneissa nousuakseli siirretään nousuakselin merkin nolla-asteeseen. Esimerkiksi jos noususi on 17° vaakaa, askendentti tulee 0° vaakaa ja vaa’an merkki käsittää ensimmäisen huoneen 30 astetta. Toinen huone alkaa skorpionista, kolmas jousimiehestä jne.

Perinteisen astrologian peruspilareita huoneiden osalta on se, että huoneet ovat oma juttunsa, eikä näitä voida lukea yksi yhteen merkin tai planeetan kanssa. Eli kun modernissa astrologiassa opetetaan, että ensimmäinen huone on oinaan ja Marsin huone, ei tämä päde perinteisessä astrologiassa. Hellenistinen käsitys huoneista on se, että ne määrittävät planeetan aktiivisuutta, kertovat tavoista joilla planeetat ilmenevät, sekä osoittavat tiettyjä elämänalueita.

Tämän vanhan huonejaon keskeinen idea on katsoa missä huoneissa planeetat sijaitsevat; kulmahuoneissa, välihuoneissa vai päättöhuoneissa. Kulmahuoneissa (angular) planeetat ovat huoneissa 1, 4, 7 ja 10 ja niissä on silloin aktiviteettia, ne työntyvät esiin ja kärjistyvät, ovat monessa mukana ja kiireisiä. Kulmahuoneen planeetan sanotaan toteutuvan varhain elämässä. Karttakuvassa kulmahuoneet ovat punaisia.

Välihuoneet (succedent) ovat 2, 5, 8 ja 11. Nimitys tulee käsitteestä perästä seuraava ja tarkoittaa teknisesti sitä, että toisen huoneen kärki seuraa askendentille ensimmäistä huonetta. Näiden huoneiden planeetoissa on hiljaista ja muhivaa potentiaalia, mikä ei kuitenkaan pääse aivan heti elämässä esille, vaan niihin liittyy viivästyksiä. Karttaympyrässä nämä ovat sinisiä.

Päättöhuoneet (cadent) 3, 6, 9 ja 12 taas erkanevat akselista kauemmaksi, ja näiden olemusta kutsutaan vajoavaksi. Tämän vuoksi planeetta tällaisessa huoneessa jää lepotilaan tai joutilaisuuteen, ja ovat kartan kokonaisuudessa jopa turhia. Niistä ei vaan saa kaikkea irti mitä voisi saada, ja tapahtumat joita nämä planeetat elämänpolulla osoittavat, tulevat myöhään jos ollenkaan esille. Valkoiset huoneet ovat karttaympyrässä päättöhuoneita.

Mitä jos piirtäisitte oman tutun karttanne uusiksi vanhaan malliin, ja tutkisitte lyhyen esittelyni perusteella mitkä planeetat teillä tämän tulkinnan mukaan ovat kiireisiä, mitkä nousevat esille myöhemmin, ja keille jää turhisten osa? Merkkihuoneilla tulkinta antaa vaihtaehtoisen tavan tutkia omaa karttaa, ja voi tuoda mukanaan ymmärryksen nyökytyksiä tai ihmettelyn hämmennystä.

Minulle merkkihuoneilla katsottu karttani oli kulmia nostattavaa. Suuri kalapainotukseni on neljännessä huoneessa, ja sen myötä T-ristin kaikki planeetat siis aktiivisissa kulmahuoneissa. Karttani on tämän mallin mukaan paljon dynaamisempi kuin mitä moderni tulkinta kertoo.

Merkkihuoneittain katsottuna huoneiden kulmat saavat uudet merkit ja tätä kautta uudet hallitsijat. Jos nyt katsotaan vanhaan malliin, on hyvä noudattaa perinteisen astrologian hallitsijoiden periaatteita, eli Jupiter hallitsee jousimiestä ja kaloja, Saturnus kaurista ja vesimiestä ja Mars oinasta ja skorpionia. Huoneiden merkittävyydestä ja aktiivisuudesta omalla kartalla voi vetää joitakin alustavia johtopäätöksiä sen perusteella, onko hallitseva planeetta itse kulma-, väli- vai päättöhuoneessa. Tämä ei tietenkään ole koko eikä lopullinen totuus, vain pelkkä suunta.

Mikä näistä kolmesta huoneiden ryhmästä on sinulla painokkain? Miten se mielestäsi vastaa omaa kokemustasi elämästäsi ja näissä huoneissa sijainneiden planeettojen toteutumista?

Mitä jää väliin?

25.4.2011

Meillä käytetään yleisesti huonejärjestelmänä Placidusta, ja vaikka tämä metodi aika ajoin kerää paljon kritiikkiä osakseen, on se osoittautunut ihan toimivaksi. Placidukselle on ominaista meidän asteillamme, että huoneista tulee kovin erikokoisia toisiinsa nähden. Minun mielestäni tämä on kiva juttu ja kuvaa persoonaa ja sen erilaisuutta mitä parhaimmalla tavalla. Koska eläinradan merkit ovat vain 30 astetta kukin, tulee väistämättä eteen tilanne, että yhteen huoneeseen mahtuu useampia merkkejä.

Väliinputoava jousimies

Tätä ilmiötä kutsutaan väliinputoavaksi merkiksi. Huoneen kärki (alku) alkaa esim. oinaasta ja huone kattaa koko härän merkin, ja seuraava huone alkaa vasta kaksosista. Tällaista huonetta hallitsee Mars. Härän kattama alue huoneessa jää sisemmäksi, sisäisemmäksi, ihan kuin se olisi peräkammarissa. Härkään pääsee käsiksi vain oinaan ja Marsin kautta, eli huonetta hallitseva planeetta on avainasemassa.

Astrologinen kartta on rakentunut polariteeteista. Jos äskeisen esimerkin mukaan härkä oli väliinputoava, on vastakkaisella kartanpuoliskolla myös skorpionin merkki väliinputoava. Tämän huoneen kärjellä on oinaan vastapari vaaka, ja sitä hallitsee Venus. Skorpionin avain on siis tässä tapauksessa Venus.

Väliinputoavat Merkurius ja Aurinko kaksosissa

Väliinputoava merkki ei ole huono, mitätön tai vaikea. Sen energiaa on kuitenkin yleensä tavallista vaikeampi ilmaista. Erään näkemyksen mukaan tämä johtuu enimmäkseen ympäristön paineista. Ympäristö käsittelee kyseisen esimerkkiparin huoneita oinaan ja vaa’an kautta, näkemättä ja tavoittamatta sisälle jääneitä härkää ja skorpionia. Toiset eivät tunnista merkkien mahdollisuuksia, emmekä aina itsekään saa näitä käyttöön koko potentiaalillaan. Väliin jääneet merkit ovat eristyneitä eivätkä ole saaneet osakseen samanlaisia mahdollisuuksia kuin toiset merkit. Ne ovat vähän kuin kaappiin tungettuja, unohdettuja ja jääneet vaille huomiota. Tämä ei tarkoita silti sitä, etteivätkö merkin alueet ansaitsisi huomiota. Tällainen eristyksissä oleminen tuottaa usein tukahdutettuja tunteita, ja esimerkiksi astrologi Lynn Koiner on havainnut terveysongelmia väliinjäävien merkkien kohdalta. On selvää, että turhaumat ja tukahduttamiset vaativat jotakin purkautumista, toisilla ne etsiytyvät fyysiseen muotoonsa sairauksina.

Huoneissa on mahdollisesti planeettoja, ja entäpä jos planeetta on väliinjäävässä merkissä? Tällaista planeettaa kohtaa aivan samantyyppiset harmit kuin yllä luettelin merkkien osalta. Näiden planeettojen energiassa on jotakin kurissa pidettyä ja toteutumatonta. Ajatellaanpa huoneen hallitsijaa. Jos alun esimerkin mukaan huoneen kärkeä hallitseva Mars olisikin härässä? Silloin tilanne olisi vähän kuin lukittu huone, jonka ovi on pamahtanut kiinni ja avaimet jääneet sisälle. Tällaisessa tilanteessa väliinputoavan merkin energian löytäminen on kovan tiedostamisen takana. On myös mahdollista, että huoneen hallitsijaplaneetta on toisaalla jumissa, näin olisi esimerkiksi jos esimerkin väliinputoavissa merkeissä Mars olisi skorpionissa ja Venus härässä. Näitä planeettoja on totuttu pitämään voimakkaina näissä merkeissä, mutta entäpä jos molemmat ovat valiinputoavassa merkissä huoneen sisällä. Tällainen kartta voisi olla monelta osin haastava.

Väliinputoavat Merkurius ja Jupiter ravussa

Väliinputoavien merkkien ja planeettojen tapauksissa on muutamia seikkoja, jotka ovat ratkaisevia näiden avautumisessa ja
toteuttamisessa. Ensinnäkin kartta elää koko ajan edistyksien ja transiittien kautta. Kun kartan rakenne muuttuu edistyksessä, väliinjäänyt merkki nousee jossakin vaiheessa huoneen kärjelle, tai väliinputoavassa merkissä sijaitseva planeetta siirtyy eteenpäin. Hitaan planeetan transiitti saattaa voimaannuttaa väliin jääneen planeetan uinuvan energian. Nämä voivat olla merkittäviä elämän kulminaatiohetkiä, jolloin on mahdollista löytää omia uinuvia voimavarojaan.

Kartalla, jolla on väliinputoavat merkit, on aina merkkipari, joka on kahden tai jopa useamman huoneen kärjellä. Tätä kutsutaan termillä duplikaatti eli kaksois- tai samanlainen merkki; en tiedä onko tälle annettu suomenkielisessä astrologiassa omaa termiään. Placiduskartalla pieniä huoneita saattaa mahtua samaan merkkiin jopa kolme joissakin tapauksissa, kuten omalla kartallani. Kaksosissa ovat huoneet viisi, kuusi ja seitsemän, ja vastaavasti jousimiehessä 11., 12. ja nousuakseli eli ensimmäisen huoneen kärki. Tällaiset huoneet kulkevat kartalla käsi kädessä ja niiden toiminnan rytmi on samankaltainen. Luin myös väitteen, että duplikaattihuoneista toteutuu merkittävimmin ensimmäinen, jonka kärjen aste on siis merkin alussa. Tätä mahdollisuutta voitte miettiä omien karttojenne kohdalla, mikäli teiltä löytyy väliinputoavia ja duplikaatteja.

Duplikaattihuoneiden olemassaolo antaa erittäin suuren painoarvon näitä huoneita hallitseville planeetoille. Kaksi planeettaa on monessa mukana ja vastaa monenlaisesta toiminnasta. Nämä ovat kartalla merkittävässä asemassa, ja niiden sijainnin kautta paljastuu edelleen paljon kartan toiminnallisesta dynamiikasta. Duplikaattiplaneetat ovat usein persoonassa sellaisia, jotka toiset havaitsevat kaikkein voimakkaimmin. Toivottavasti toisilla ei ole duplikaattihuoneita hallitseva planeettapari yhtä hankalasti sijoittunut kuin minulla, kumpikin vastamerkissään ja toinen lisäksi väliinputoavaan merkkiin.

Miltä karttojenne toiminnallisuus näyttää tällä tavoin astrologisesti katsottuna? Tuliko ahaa-elämyksiä jonkun planeetan energian ilmaisuvaikeudesta? Mitä merkkejä ja planeettoja kartoillanne uppoaa tai jää lukkojen taakse? Mitkä planeetat jäävät vastuunkantajiksi ja paljon vartioksi duplikaatteina?


%d bloggaajaa tykkää tästä: