Posts Tagged ‘nousuakseli’

Etsitään ymmärrystä

7.4.2019

Palaan vielä nopeasti nousumerkin ruotimiseen, kun viikko sitten palasteltiin nousuakselin kohtaa kartan sisäisempiin kerroksiin ja alatasoihin. Tällä kerralla etsitään nousun ymmärtäjä, sellainen oman kartan tekijä mikä näkee asiat samankaltaisesta vinkkelistä kuin nousu, ja voi siksi tukea kokonaisuutta. Kaikilla kartoilla tällaista tekijää ei ole, ja siksi ne joilta ymmärtäjä löytyy, saattavat saada elämäänsä hieman tavallista enemmän etua.

Tekniikka on antiskionit, ja näistä olen kirjoittanut moneen otteeseen vuosien varrella (esimerkiksi tässä linkissä). Tässä kartantekijöiden sijaintia tutkitaan kartalla suhteessa seisahduspäiviin, niihin jotka jakavat vuoden kulkua. Astrologiasta tiedämme, että seisaukset asettuvat ravun ja kauriin ingresseihin. Nämä vuosittaiset siirtymäajankohdat merkitsevät valon määrän lisääntymisen tai vähenemisen kohtaa, siten että ravun seisauksen molemmin puolin ollaan valoisassa, kauriin seisauksessa pimeässä.

Astrologista karttaa mitataan seisaushetkistä puolitettuna siten, että vastakkainen samanlainen kohta valon määrän suhteen on eräänlainen kumppanuuskohta. Valon määrä on sama kummallakin kartanpuoliskolla, kun pisteiden etäisyys seisahduskohdasta on sama. Vastaavan matkan päässä olevat tekijät seisauksen kohdasta jakavat samankaltaiset edellytykset, ne tavoittavat helposti jotakin samaa, ja astrologisesti näiden sanotaan näkevän toisensa.

Meillä on määrällisesti eniten leijonaa, neitsyttä, vaakaa ja skorpionia nousuissa, sillä meidän asteillamme nämä merkit viipyvät horisontissa suhteellisesti paljon pidemmän ajan kuin näiden vastakkaiset merkit, joita pidetään harvinaisina (veskari, kalat, oinas ja härkä). Kiinteissä merkeissä leijonassa ja skorpionissa antiskionin kohta asettuu aina saman laadun merkkeihin eli härkään ja vesimieheen. Neitsyttä vastaava antiskionimerkki on oinas, ja vaa’alla kalat. Jos siis teillä on nousuakseli näissä yleisimmissä merkeissä, etsikää planeettoja niiden antiskionimerkeistä. Asteissa merkit vertautuvat toisiinsa alusta loppuun, kohdaten merkin puolivälissä. Esimerkiksi jos nousuakseli on neitsyen puolivälissä, on oinaan puolivälissä sijaitseva planeetta ymmärtävässä kartankohdassa nousuun nähden.

Jos nousuakselin antiskionikohdassa on kartalla planeetta, se näkee nousun, ja vastaavasti nousuakseli näkee sen. Ne jakavat keskenään kuin samanlaisen ympäristön, jolloin ymmärrys on helppoa. Ne peilaavat ja heijastavat toisiaan. Antiskioneissa toistensa kanssa olevien tekijöiden sanotaan keskustelevan keskenään. Keskusteleeko sinun nousuakselisi jonkun planeetan kanssa? Mikä planeetta pääsee näin antamaan ominaislaatuaan persoonallisuudesta kertovaan kartankohtaasi?

Advertisement

Itsetuntemusta nousun osasista

1.4.2019

Kun syntymäkarttaa tarkastellaan juuriastrologian näkökulmasta, vaatii tämä alustavasti ajattelun kääntämistä hieman toisin kuin modernissa astrologiassa on tavattu esittää. Tarkastelen tässä nyt minuutta, yksilöllisyyttä ja persoonallisuutta kartalla. Moderni länsimainen astrologia on kiinnittynyt Aurinkoon kaiken lähtökohtana; kaikki tietävät kuinka astrologiaa ”myydään” siten että Auringon merkki osoittaa persoonaa.

Juuriastrologiassa nousumerkki on kartan tarkastelun avain. Kun nousuakselin kohta kartassa on määritetty, koko se merkki jossa akseli sijaitsee, on nousumerkkiä eli kartan ensimmäistä paikkaa, ja akseli vain istuu jonnekin tämän merkin sisälle. Nousua pidetään juuriastrologiassa persoonallisuudesta ilmoittavana kartan osoittajana, sillä ensimmäinen merkki määrittää koko kartan muun rakenteen: se on kaikkein riippuvaisin yksilön syntymän hetkestä, ja tästä syystä osoittaa yksilöllisyyttä.

Ensimmäinen merkki pitää sisällään astealueita horisontin kummaltakin puolelta (nousuakselista katsottuna siis, usein osa ensimmäisestä merkistä rajoittuu horisontin ylle, osa alapuolelle) ja tämä viittaa persoonan pitävän sisällään niin taivaallisia ideoita (horisontin yläpuolinen alue) kuin konkreettista materiaa (alapuolinen alue). Ensimmäinen merkki pitää sisällään molemmat taivaan ja maan.

Varhaisessa astrologiassa nousumerkin symboli on ruori, josta ”elämän laivaa” ohjataan. Nousumerkki on se kohta, mikä määrittää persoonalliset valinnat, sen millaiseksi elämä muodostuu.

Tämä saattaa aluksi tuntua niukalta, että vain yksi kartan kohta kertoo itsestä, ja kaikki muut kartan alueet muusta elämästä ja toisista ihmisistä. Juuriastrologian tapa esittää asioita ei kuitenkaan ole yksioikoinen, ja ihan pian katsellaan yhdessä muutamaa lisätekijää, jotka täsmentävät omaa persoonaa.

Nousumerkkiä hallitseva planeetta kertoo myös itsestä, ja osoittaa elämänaluetta, mikä on keskeinen elämässä. Juuriastrologiassa edellytetään hallitsijoiden katsomisessa alkuperäistä systeemiä, jossa siis Mars hallitsee skorpionia, Jupiter kaloja ja Saturnus vesimiestä. Jos siis nousumerkkisi olisi skorpioni, on tutkittava missä merkissä Mars sijaitsee, ja tämä paikka viittaa itseen.

Merkit jaetaan monin tavoin osiin, ja nämä antavat kokonaisuuteen kukin oman lisäsävynsä ja piirteensä. Decan on kolmikanta, ja se kertoo yleisesti ja tyypitellen ulkonäöstä, olemuksesta ja käytöksestä. Kaldealaista alkuperää olevassa planeettajärjestyksessä kartta jaetaan kymmenen asteen segmentteihin, jotka ovat vuorotellen näkyvien taivaan tekijöiden alueita. Nousuakselin osoittama kolmikannan planeetta saattaa siis kertoa jotakin oleellista itsestä. Esimerkiksi fiksua ja filmaattista nousuvaakaa kuvaa Kuun, Saturnuksen ja Jupiterin osoittamat lisävinkit; ensimmäisen decanin nousuvaaka voisi olla ihmisläheisin, toisen arvottavin ja kolmannen suosituin. Oheisesta karttaympyrästä hahmottaa kunkin merkin dekaanit.

Boundsit eli rajaukset halkovat merkit erikokoisiin planeettojen merkitsemiin asteisiin, ja joka merkillä kattaus ja järjestys on omanlaisensa. Vaikka näitä rajauksia käytetään astrologiassa lähinnä osoittamaan planeetan kohdalla toteutumisen ehtoja ja rajoituksia niin hyvässä kuin huonommassakin, voidaan rajausten antamaa informaatiota soveltaa nousuakselinkin kohtaan. Hyvikset Venus ja Jupiter asettuessaan rajaamaan nousua, antavat yksilölle hyvät edellytykset tulla esille ja huomatuksi, ja voivat viitata miellyttävään tai hauskaan luonteenlaatuun. Pahikset Mars ja Saturnus rajojen antajina voivat taas viitata kulmikkaampiin luonteisiin, jopa jonkinlaisiin rajoituksiin ilmentää itseään. Rajauksissa toiminnan moodeja ovat säätelemässä vain planeetat eli Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. Merkkien loppuasteissa on rajoitusten annon tuntua, sillä jokaisen merkin viimeiset asteet ovat joko Marsin tai Saturnuksen alla, ja useimmissa merkeissä myös toiseksi viimeinen rajaus on jompaakumpaa. Allaolevasta listasta katso vasemmalta merkeistä nousuakselisi merkki, ja sen osoittamalta riviltä etsi mihin rajausväliin akseli sijoittuu (numerot väleissä osoittavat missä asteessa rajaa antava tekijä vaihtuu).

Dodekatemorian, kahdestoistaosan, merkki kuvastaa ikään kuin kaikkein alinta tasoa kerrostumissa, eikä tätä sisäisintä merkkiä ole toisten helppo huomata edes noususta. Kokonaisuudesta riippuen nousuakselin sisämerkki vie johonkin suuntaan ihmistä (useimmiten sanotaan hienosti, kertoo sisäisistä motivaatioista). Sisämerkki voi kuitenkin olla tiedostamaton, ja silloin se voi aiheuttaa sisäistä ristiriitaa tai jopa yllätyksiä. Juuriastrologian perusajatuksen mukaan nousumerkki kertoo ihmisestä itsestään, ja silloin nousuakselin sisämerkki nousee oikeastaan kaikkein tärkeimmäksi olemuksen sisäiseksi määrittäjäksi.

Millaisia ihmisiä te olette juurevan astrologian näkökulmasta? Saatte listaukseen nousuakselin merkin, sitä hallitsevan planeetan, kolmikannan planeetan, rajauksen planeetan ja pohjimmaisena sisämerkin – muodostavatko nämä yhtenäisen juonen itsestäsi? Miten kuvailisit itseäsi näiden tekijöiden synteesin perusteella?

Selvitystehtävä saattaa aluksi tuntua vaikealta, mutta voi antaa hyviä palikoita itsetuntemukseen!

Heijastuksia keskusteluun

2.5.2014

face_moAstrologinen synkronismi eli samanaikaisuus, saman teeman ilmaantuminen eri yhteyksissä lyhyellä aikavälillä, saa ainakin itseni tulkitsemaan tämän siten, että nyt planeetalla (ja sen edustamalla energialla) on jokin viesti. Tuota osoitettua sanomaa ei välttämättä ole kovin helppo tulkita. Tuleeko se juttu toisten ihmisten kautta minulle, vai pitäisikö se löytää itsestään? Kuinka pitkään tällainen osoitettu herkkyysaika on ilmassa, ja meneekö se ohi, ellei sitä onnistu tulkitsemaan ajoissa?

Tällaisia olen miettinyt viime viikonlopun messukeikan jälkeen. Olin Tampereella järjestetyillä Hengen ja tiedon messuilla edustamani astrologisen seuran osastolla tekemässä astrologisia minitulkintoja, ihan vaan maistiaisiksi että oma kartta tulisi hiukan enemmän tutuksi tai saisi avattua ajanlaadun tärkeimpiä solmukohtia. Tällainen kasvokkain tehty asiakastyö, vaikka kuinka pienessä mittakaavassa, on mielestäni yksi työnkuvani helmiä. En tiedä kuinka äkkiä siihen väsyisi, jos joka päivä kohtaisi asiakkaita, mutta itselleni tämä oli riemastuttavaa vaihtelua ainaiseen yksinään kirjoitteluun.

Kun tulkittavia sitten tuli pieniin analyyseihin toinen toisensa jälkeen, alkoi eräs piirre heidän syntymäkartoissaan nousta vallitsevasti esille. Hämmästyttävän monella oli kartallaan Kuu nousuakselin tuntumassa. Merkit toki vaihtelivat ja sekin, oliko Kuu ensimmäisen vai viimeisen huoneen puolella, mutta yhtä kaikki, ne sijaitsivat oman minuuden akselin tuntumassa. Parille viimeiselle kävijälle taisin jo mainitakin, että tämä alkaa tuntua jo hiukan hiuksianostattavalta..

Kuussa nousuakselilla ei sinänsä ole yhtään mitään spookyä. Miten te kuvailisitte ihmistä, jonka kartalla Kuu on nousuakselilla? Itselleni tuli mieleen ihminen, jonka persoonassa tunneilmaisulla on tärkeä osa, sellainen joka intuitiivisesti lukee niin itseään, sisintään kuin toisia ja maailmaa yleensä, sen ilmapiirejä ja trendejä. Koska Kuu on peilaava tekijä, se tuo olemukseen heijastavuutta; askendentti-fasadi heijastaa minuutta ulospäin intuitiivisesti, ja Kuun kautta omaksutaan vaikutteita ulkomaailmasta ja toisista. Pidän Kuuta nousulla havainnointikykyisyytenä ja vaistonvaraisuutena; tällainen ihminen tunnistaa mitä toiset haluavat ja käyttää tietoa täyttääkseen tuon tarpeen, oli se sitten hoivaa, turvaa, sympatiaa tai muita Kuun piiriin liitettyjä teemoja.

moon_hipOlemme varmaan kaikki yhtä mieltä tällaisen kartan tulkinnasta, että Kuulla on tärkeä osa kyseisen yksilön persoonallisuudessa (ellei kartalla olisi jotakin todella ihmeellistä ja erikoista, mikä syrjäyttäisi tärkeällä akselilla sijaitsevan planeetan). Kuu nousulla korostaa Kuun ominaisuuksia, planeetan laatua ja energiaa kokonaisuudessa. Eli vaikka merkki olisi mikä hyvänsä, tällainen ihminen on jossain määrin rapumainen – vaikka emme voikaan koskaan kokonaan vetää yhtäläisyysmerkkejä planeetan ja sen oman merkin välille. Mutta Kuu on ihan valtavan kattava tekijä kartalla, mitä ei mielestäni missään nimessä saisi latistaa edustamaan yksinomaan hoivan teemaa. Eivät kaikki Kuun nousulla omaavat ole äitejä (isiä), hoitajia, huolehtijoita tai ruokatalouden parissa työskenteleviä. Sen sijaan kysyn, ovatko kaikki nämä ihmiset jollakin omalla tavallaan tunnekeskeisiä ihmisiä? Ohjaavatko tunteet heidän ratkaisujansa?

Mieleeni tuli myös ajatus, että Kuu nousulla on ristiriitainen tekijä, ihan samalla tavoin kuin se voisi olla Keskitaivaalla. Kuu on itsessään introvertti, sisäiseen maailmaan suuntautunut, ja Asc-MC-akseleilla Kuu joutuu näkyvään paikkaan, mikä on perustasolla ja yksinkertaistettuna sille vieras. Yksilön tasolla on kuitenkin niin, minun mielestäni, että vieraus tuo mukanaan työtä, mikä entisestään nostaa Kuun asemaa kartan kokonaisuudessa. Kun tätä käy läpi ihan koko elämänsä ja kaiken aikaa, tuttuhan tämä asia silloin on. Oletukseni on, että Kuu nousulla -ihminen pystyy tutkimaan ja havainnoimaan sisintään ja alitajuntaansa tavallista paremmin, jolloin sisimpänsä tiedostaa, ja tätä kautta omaisi kokonaisemman psyyken. Tottakai voi olla olemassa myös heitä, jotka eivät onnistu tiedostamisensa prosesseissa, ja Kuun kautta sitten roiskivat alitajuisia pelkojaan ja muita käsittelemättömiä negaatioitaan toisiin heijastellen.

face_mo2En vieläkään ihan tarkkaan selvittänyt, miksi näin moni samankaltainen ihminen etsiytyi luokseni. Jos ”ylemmän tahon” tarkoitus oli, että otan keskusteluun aiheen, Kuun nousuakselilla, tässä oli pieni avaus ja suuntaa pohdinnoille. Avautukaahan erityisesti te blogin lukijat, joilla myös on Kuu näin sijoittunut kartalla, sekä he, joilla edistetty Kuu on joko edistyskartan tai syntymäkartan nousulla kulussaan.

 

Jupitereja horisontissa, ohoi!

22.10.2013

Jupiter_godJos ajan hengen pitäisi näyttäytyä konkreettisina asioina omissa pikku ympyröissä, näin on ainakin käynyt noiden painokkaiden Merkuriuksen ja Jupiterin kohdalla. Kun Merkurius oli pysähtyneenä, sosiaalisen median areena Facebook heittäytyi toimimattomaksi. Tämä on aina sääli astrologian yhteydessä, sillä Taian sivuille tulee mielenkiintoisia havaintoja, kommentteja, kysymyksiä ja viestejä. Itse olen kiertänyt ajatuksissa kehää Jupiterin kanssa, ja siitä siis vielä tänään yhdeltä kantilta.

Omalla kartallani Jupiter istuu deskendentillä eli laskuakselilla, seiskahuoneen kärjellä, ja hallitsee sieltä jouskarinousuani eli askendanttia. Koko horisonttilinjani on kovin Jupiterin sävyttämä. Eräällä toisella itselleni tärkeällä kartalla Jupiter on nousuakselilla, ja muutamalla hyvällä ystävälläkin on kartallaan tällainen tilanne.

jup_descMillainen on horisonttilinja, jos Jupiter on jommassakummassa päässä? Se antaa omat teemansa kumpaankin suuntaan, vaikka ei minun tapaukseni tavoin toista päätä hallitsisikaan kärjen merkin kautta. Akselilla planeetalla on aina yhtymä ja oppositio kontakteinaan. Laskuakselin Jupiter kertoo millaisia ihmisiä luokseni taivaallinen kohtalo heittää, ja se sävyttää tapaa ja odotuksiani, miten näihin ihmisiin ja asioihin suhtaudun ja mitä annettavaa minulla on heille. Koska planeetan symboliikka on aina tavattoman laaja ihan jokaisen planeetan kohdalla, Jupiterkin symboloi monenlaisia ryhmiä, teemoja, asioita ja sortinsakkeja. Tulkinnaksi ei riitä ihan, että olisin papin kanssa naimisissa, mutta jonkun kohdalla tämäkin voisi pitää paikkansa. Itse olen tunnistanut tämän jonkinlaisena yläkategoriana itselleni tärkeissä ihmisissä, että heissä Jupiteriaanisuus näkyy aina jollakin tasollaan: rentoja tyyppejä, vapaita sieluja, horisonttiaan aktiivisesti laajentavia ”seikkailijoita”, tietoa rakastavia ihmisiä. Omaksi tehtäväkseni olen ymmärtänyt toisten näkemyksen avartamisen, vaikka koetankin välttää opettajan roolia, koska en osaa tehdä nutturaa. Olen ennemmin sellaista sinne tänne seikkailevaa sorttia itse, mahtaisiko johtua lopulta siitä, että Marsini on vahvempi kuin Saturnukseni. Kun Jupiterini hallitsee myös nousun merkkiä, olen etsiytynyt hengenheimolaisten pariin, enkä vain astrologian kielen hallitsijoiden keskuuteen vaan koska tässä on aina kyse laajuudesta, minulla on toisenlaisiakin viiteryhmiä, joita Jupiter kuvaa aika hyvin.

AscendantNousuakselin läheisyydessä sijaitseva Jupiter kertoo mielestäni aina jollakin lailla nälkäisestä mielenlaadusta. Tottakai riippuu millaiset edellytykset merkki antaa ja miten muu kartan kokonaisuus tukee, mutta tämä voisi olla sellainen maailmanvalloittajan kuvio. Maailmaakin voidaan hurmata ja tietää monilla tasoillaan, kuka kiipeämällä Mount Everestille, kuka saarnaamalla eteenpäin oppejaan, joku tutkivana journalistina tai tieteilijänä (en pystynyt kirjoittamaan tiedemies sanaa!), tai jollakin muutoin paljon ahnehtien, vaikka tietoa, ymmärrystä, mammonaa tai esimerkiksi ruokaa. Jos jatkatte mielessänne näitä esittämiäni ajatuskulkuja, vertailkaa monenlaisia Jupiteriin liittyviä teemoja. Jollakulla niistä voi toteutua montakin yhtä aikaa, limittäin, osittaisesti tai eri ikäisinä.

j_ascNousevaan Jupiteriin eli ensimmäisen huoneen puolella olevaan planeettaan liittyy aina ego. Minätietoisuus on se asia, jota Jupiter laajentaa. Ei tuomita tätä heti pahaksi, sillä onnistuessaan Jupiter on planeettana jalo, antelias ja viisas. Vaarana tottakai on, että omaa minää korostetaan joka yhteydessä, tulee jonkinlainen jumalakompleksi. Horisontin alla oleva Jupiter on siis nälkäisempi kaveri, joka etsii enemmän ja pyrkii toteuttamaan itseään isommin. Viimeisen huoneen puolella oleva Jupiter ei akselin lähellä vaivu kaappiin pölyttymään, mutta on luonteeltaan rauhallisempi. Sen ei tarvitse enää todistella niin paljoa, se on jo saavuttanut näkyvyyden. Mutta kummalla puolella tahansa, nähdäkseni tällaisessa henkilössä aina korostuu Jupiterille ominainen tiedon ja näkemyksen tarve, ehkä tässä enemmän omaksua kuin jakaa, mutta todennäköisesti kumpikin tarve tulee täytetyksi.

Ja ihan samalla logiikalla, myös omani kaltainen laskuakselin Jupiter voi toteutua omissa valinnoissa hyvin vaikeana planeettana. Esimerkiksi siten, että loputon nälkä kohdistuu vaativuutena toisiin ihmisiin. Voisin olla kuin loinen, joka imee toisilta ilmankin. Miellän seiskahuoneen kärjen kuitenkin vastavuoroisuuden paikaksi, toisiltakin voidaan saada liikaa, mitä se jokin sitten tapauksesta riippuen onkaan.

Ehkä tämä pätee ihan jokaiseen planeettaan, mutta koen Jupiterin aika vaativaksi planeetaksi toteuttaa. Mielipiteeni on kuitenkin oman painokkaan, mutta hyvin haasteisesti sijoittuneen planeetan värjäämä. Onko teillä toisilla horisonttiakselille kytkeytyneestä Jupiterista (yhtymä, hallitsija) helpompi mielikuva – tuoko se sittenkin onnen ja menestyksen jos on kartalla hyvin sijoittunut?

Suvaitsemattomuudesta

9.10.2013

cat-dogTässä ajassa on jo useiden vuosien ajan ajan suvaitsemattomuus ollut esillä ilmiönä, esimerkiksi maahanmuuttajia tai vammaisia kohtaan. Ajan iso kuvio Uranuksen ja Pluton neliö toistaa samankaltaisia teemoja kuin 30-luvulla, kuten äärinationalismia. Uutisista olemme saaneet lukea uskonnollisten fanaatikkojen hirmuteoista esimerkiksi pohjoisessa Afrikassa. Aatteet kärjistyvät tällaisena aikana pelottaviin mittoihin.

Miten meidän kulttuurissamme ja yksilötasolla suvaitsemattomuus voisi näkyä astrologiselta kartalta? Toiset ihmiset ovat selkeästi taipuvaisempia suvaitsemattomuuteen kuin toiset, ja minun on hiukan vaikea ajatella tätä siten, että vain joihinkin ajanlaadun kärjistyminen vaikuttaa. Omallakin kartalla pitäisi olla seikkoja, jotka mahdollistavat tällaisen ajattelun ja käytöksen.

Millaisen rajanvedon tekisi suvaitsemattomuuden ja vahvasti oman asian takana seisomisen välillä? Toisaalla muistutetaan ettei saisi mennä lauman mukana ja myydä omia ihanteitaan, pitäisi pitää omasta katsomuksestaan kiinni. Milloin se muuttuu suvaitsemattomuudeksi?

Kollegani esitti jutellessamme, että suvaitsemattomuutta on tavallaan kahdenlaista sen lähtökohdista riippuen. Tuumin tätä siten, että pohjimmiltaan kyse on joko halusta muuttaa maailmaa tai tarpeesta säilyttää maailma muuttumattomana. Intohimon ja idealismin ajamana halutaan ajaa omaa agendaa, käännyttää toisia ajattelemaan samalla tavoin kuin itse. Sitten ovat ne, jotka suvaitsemattomuuteen ajaa pelko tuntemattomasta ja tietämättömyys.

On hyvin riskaabelia osoitella edes astrologisella merkkitasolla mihin eläinradan merkkiin liittyisi jompaakumpaa. Tätä aihetta pyöritellessä on hyvä muistaa, että suvaitsemattomuus ei ole aina väkivaltaista rasismia, vaan esimerkiksi meidän henkisten astroilijoiden piirissä suvaitsemattomuutta voi olla oman astrologisen näkemyksen fanaattinen tuputtaminen toisille ja eriävien näkökantojen väheksyntä ja mollaaminen. Tällaisen vaikean aiheen yhteydessä on eritoten vaarallista jättää katsanto kapealle Aurinkomerkkitasolle. Karttoja pitäisi siis pohtia kokonaisuuksina, ja mielestäni siten, mitkä tekijät voisivat summautuessaan kärjistää ajattelun ja teot suvaitsemattomiksi.

Näkemyksen osoittava planeetta kartalla on Jupiter. Mielestäni ihan yhtä lailla alisteinen kuin erittäin voimakas Jupiter voi näyttäytyä suvaitsemattomana. Jos kartan kokonaisuudessa on paljon tulen elementtiä ja mielen tasoista abstraktia ilmaa, voi vahva Jupiter viedä fanaattisuuteen. Alisteinen Jupiter saattaa myös kääntyä osoittamaan jotakin fakkiutunutta mielipidettä.

cat_dogJos lähestymme dilemmaa pelkojen ja turvattomuuden-tunteen kautta, päädytään luontevimmin Kuuhun ja Saturnukseen, kenties näiden tekijöiden yhteispelin vaikeuteen. Jos tällaiseen karttaa vielä lisää vaikeutta käsitellä muutosta, esimerkiksi korostuneen kiinteän laadun tai tyhjien päättöhuoneiden (3, 6, 9 ja 12) myötä, voisi kartan kokonaisuus osoittaa rakennelmaa, jossa uudenlaista ja erilaista torjutaan.

Eläinradan merkkien osalta ei mitenkään pysty osoittamaan merkin olevan joko suvaitsevainen tai suvaitsematon. Mielestäni näiden teemoihin aina liittyy olennaisesti se tapa, miten planeettaa merkissä toteuttaa, eli oma valinta. Muuttuvilla merkeillä voisi jonkin verran olettaa olevan etua joustavuudesta, mutta vaikka esimerkiksi jousimies on suurpiirteinen, voi tämä olla ideologisesti se kaikkein fanaattisin merkki. Kaksonen uteliaisuudessaan ja kalat hyväksyvyydessään saattaisivat kaikkein helpoiten taipua suvaitsevaisuuteen. Rapu-kauris akselissa törmätään aina siihen, mitä halutaan säilyttää ja mistä pitää kiinni ja turvata, ja näissä on potentiaalia nurkkakuntaiseen toteutumiseen. Myös härässä tavataan aika usein jääräpäistä patriotismia, vaikkakin sama energia voi toisissa käsissä olla vain omiin asioihinsa keskittynyttä puurtamista. Vesimieheen erityisesti liittyy kahdenlaista toteutumista, sillä tässä merkissä pidetään hanakasti kiinni omasta aatteesta ja liittoudutaan samansuuntaisesti ajattelevien kanssa, ja silti mahdollisuutena on kansainvälinen avarakatseisuus. Ja vaikka vaaka on se mukava sosiaalinen merkki, on sen perusteema hyvin konservatiivinen, ja sen korostuessa voidaan valita aika mustavalkoinen normisto omaan arvomaailmaan.

Mielestäni kartan nousuakselin merkki voi olla ratkaiseva, sillä siitä ilmenee asenne. Tämä voi toimia niin hillitsijänä kuin laukaisijanakin, mikä vahvistaisi muun kartan taipumkset ilmaisuun ulospäin.

Jos olette koskaan havainneet suvaitsemattomuutta, mitkä kartan tekijät ovat mielestänne kaikkein ratkaisevimmin kertoneet tällaisesta?

Mihin akseli päättyy?

13.9.2013

AscendantKun astrologista karttaa katsotaan, olemme tottuneet painottamaan nousuakselia sekä Keskitaivaan akselia jopa siinä määrin, että näidet toiset päät tahtovat vallan pudota pois tulkinnoista. Vaikka nousu ja MC oikeasti olisivat kartan voimakohdat, silti joissakin yhteyksissä ja tilanteissa akselien laskuakselin ja IC:n suunta voivat olla konkreettisemmat tapahtumien näyttämöt.

Näitä akseleita aloin ajatella edistyskartan kautta. Me katsomme merkittävinä syklinvaihdoksen kohtina ajanjaksoja, jolloin Aurinko tai nousuakseli muuttaa merkkiä edistyskartalla. Tätä en aio ollenkaan kiistää. Tulkinnallisesti on silti hyvä huomioida, että kun akselilla tapahtuu, sama energia on yhtä aikaa aktiivinen myös toisessa päässä, ei vain siellä minne silmä ensiksi pysähtyy.

moon nodeMinun kartallani rytisi kovasti vajaa vuosi sitten. Kuunsolmu tuli puolitukseensa ja aikalailla samoihin aikoihin progekartan nousumerkki vaihtui. Kyllä minä tunnustan tuijottaneeni yksisilmäisesti nousun suuntaan, tajuamatta ollenkaan että laskuakselin puoli oli se, missä todella tapahtui. Progen Deskendentti siirtyi samaan merkkiin, missä Kuun alasolmuni on, eli kartan alueelle missä yläsolmu nyt parhaillaan kulkee. Transiittina Kuunsolmu on saavuttamassa edistyskartan laskuakselia, tottakai samaan aikaan alasolmu pyyhkäisee nousulta, eli syklinvaihdos on edelleen käynnissä. Vasta nyt huomaan kummassa päässä horisonttia se sittenkin on enemmän esillä.

vesta_goddessIhan samalla tavoin olin tulkinnallisesti laiminlyönyt progekartan IC:n, ja se on täysin ymmärrettävää, koska progen MC kulkee minulla kauriissa – kyllä juuri siellä missä Pluton transiitti aikaansaa syviä muutoksia. Ihme kyllä työhön, uraan ja julkisuuteen liittyvät kuviot eivät ole kovin isosti menneet uusiksi, vaan ennemminkin näiden suhteen on meneillään kausi, mitä hymynkare suupielessä voin todellakin kutsua voimaannuttavaksi (vaikka tämä ilmaisu Pluton suhteen alkaa ollakin astropiireissä ennemmin sarkastinen vitsi). Mutta tapahtuuko IC:llä yhtään mitään? Kun sinne malttaa lopulta katsoa niin kyllä vaan. IC kulkee ravussa muutaman vuoden ajan ihan tasatahtiin minulle tärkeän ja rakkaan asteroidin kanssa – Vestan, minkä olemuksesta ja merkityksestä kartalla avautui kesällä uusia ulottuvuuksia, kiitos Kreivilän opettavaisen intensiivileirin. Vestani on taas akselilla, ja kutsumus on päivänpolttava sana.

Me ihmiset olemme karttoinemme todella yksilöllisiä. Vaikka akselien osoittelevampia päitä Askendenttia ja MC:tä painottaisikin tulkinnoissa, voi olla olemassa poikkeustapauksia ja poikkeusihmisiä, jotka elävät enemmän elämäänsä akselien toisten päiden kautta. Akseleiden tulkintaa voi lähestyä esimerkiksi kurkkaamalla mitä kuuluu näitä hallitseville planeetoille niin syntymäkartalla kuin progellakin, tutkimalla akseleille osuvia transiitteja ja ylipäätään aivan yksinään edistyskarttaa, olisiko kartta muovautunut niin, että Deskendentti tai IC kohtaavat jonkun tekijän tai transiitin. Transiitteja hahmottaessa kannattaa huomioida, että nousulla ja MC:llä transiittina seikkaileva planeetta on aina oppositiossa toisiin päihin akselia, tai että planeetan antaessa neliökulmaa näille, tulee samanlainen kulma toiseenkin päähän.

Tämmöinen saarna tänään. Jään kuulolle löytyykö teidän akseleistanne kerrottavaa. Jep, ja varovaista perjantaita ja kolmattatoista päivää kaikille!

Sosiaalistumiskehityksiä

14.8.2013

social1

Olette varmaan törmänneet sanontaan ihminen on sosiaalinen eläin. Sosiaalisuuden piirteiden pitäisi näkyä astrologiselta kartalta, mutta miten?

Millaiset kartankohdat teillä kertovat omasta sosiaalisuudestanne, tavastanne olla toisten ihmisten kanssa? Vaikka Venusta pidetään sosiaalisuuden planeettana, se ei varmaankaan naulitse tätä laajaa käsitettä yksinään suuntaan eikä toiseen. Meidän on varmaan katsottava rinnalla ainakin nousua, millainen on asenne maailmaa kohtaan, ja mielestäni Auringosta ja Merkuriuksesta tulee sellainen perustyyli, mikä ei voi olla vailla merkitystä. Ja sitten pidän oleellisena myös Kuuta, sillä ns. virkeä Kuu voi käytännön arjessa ”tehdä” ihmisestä hyvinkin sosiaalisen, vaikka muissa kartankohdissa olisikin varautuneempia merkkejä.

vxsymbolVoitaisiinko tässä yhteydessä katsoa myös Vertexiä? Olen sitä mieltä, että Vertex osoittaa miten ja missä solahdamme toisten ihmisten keskuuteen. Jos Vertex on paikka (toimiikohan tämä samaan tapaan kuin koiraa käskettäessä, mietin juuri..), akseli voisi olla vaikka se avain koko sosiaalisuuden tyylin ilmaisuun.

Epäilen myös vahvasti, että kartan kokonaisuudelle voisi antaa aika paljon arvoa. Esimerkiksi Kulhokarttaisia ihmisiä pidetään melkoisen sisäänpäin kääntyneinä (mikä ei sinänsä ole huonoa, annetaan erilaisuuden kukkia), mutta entä jos kulhoon sisältyy tyypillisimpiä sosiaalisuuteen yhdistettyjä merkkejä kuten vaakaa ja kaksosta? Samoin voisi ajatella, että jos jollakulla on nousulla skorpioni tai kauris, jotka eivät äkkiseltään ajatuksen tasolla vaikuta kaikkein välittömimmiltä ihmistyypeiltä, kuinka paljon kokonaisuus kellahtaa avoimelle ja vastaanottavaiselle puolelle silloin jos vaikka Kuu vetää Veturia jousimiehessä tai kaksosissa? Voidaan ajatella niinkin, että kartan toisen ja kolmannen sektorin painotus näyttäisi sosiaalista luonteenlaatua. Osaako joku allekirjoittaa tämän heti omalta kartaltaan?

Laitoin tuohon ylle muutamia yleistyksiä eläinradan merkeistä, ja tästä voi tulla vilkas / verinen keskustelu mitkä merkit ilmentävät sosiaalisuutta, mikä on kunkin merkin voimakkuustaso tässä mielessä, ja riittääkö kartalla yksi tekijä tyypillisessä sosiaalisessa merkissä mahdollistamaan sosiaalisuuden. Olisiko jako merkeissä niinkin yksinkertainen ja suoraviivainen että maskuliiniset merkit olisivat sosiaalisempia? Mutta jos tuumitaan oinasta, minä itse -merkkiä, ei se välttämättä olekaan kovin sosiaalinen, sillä sehän on mitä ilmeisimmin kaikkein sosiaalisimman vaakamerkin polaarimerkki. Tuskin jakoa voidaan vetää eläinradan puolesta välistä, että alkupään merkit oinaasta neitsyeen edustaisivat minään suuntaavaa asennetta, ja loppupään merkit kohti toista ihmistä ja olisivat siten sosiaalisempia (vaikka tätäkin jakoa on nähty). Ja miten te luokittelisitte elementit? Tuli ja ilma sosiaaliset, maa ja vesi eivät niinkään? Minä aina tarraudun vesimiehen paradoksaalisuuteen – miten etäisyyden pitävä merkki voi olla todella sosiaalinen? Vai onko sosiaalisuus sittenkin vain käytöstapoja ja ulkokullaisuutta, ei niinkään todellista läheisyyttä, välittämistä, syvää yhteisyyttä?

social2

Jos katsot karttasi kokonaisuutta ja sitten erittelet yksittäisiä kohtia, mikä tuntuu parhaiten vastaavan omaa kokemustasi sosiaalisuudestasi? Onko kartallasi tekijöitä, joiden vuoksi koet joutuneesi opettelemaan sosiaalisia taitoja? Entä haluatteko ollenkaan allekirjoittaa astrologian harrastajista esitettyä väitettä, että nämä olisivat enimmäkseen introverttejä? Oliko sosiaalisuus sinulle jo lapsena täysin luontaista, ja näkyykö se kartastasi, vai onko ollut oppimisprosessi, ja minkä merkkien ja planeettojen kautta oppia on saavutettu? Eroaako sosiaalinen media mielestänne jotenkin tavanomaisesta sosiaalisuudesta astrologisesti?

Nousun hallitsijat suurennuslasin alle

18.7.2013

criticNousukohtia kartoillamme ei ollakaan aikoihin pohdittu porukalla Taikablogissa. Kokeillaan josko onnistumme, ideanani oli koettaa löytää ennen kaikkea nousun hallitsijan rooli. Nousua hallitseva planeetta katsotaan merkin mukaan missä nousu sijaitsee, esimerkiksi siten että leijonanousuisen nousun hallitsija on Aurinko, neitsytnousulla Merkurius, vaakanousuisella Venus ja sitä rataa. Voitte halutessanne ja oikeaksi tuntiessanne ottaa mukaan myös ulkoplaneetat, jolloin skorpparinousua hallitsee Pluto, kalatnousua Neptunus ja veskarinousua Uranus; minä tosin katson nuo hallitsijat aina sen vanhan systeemin mukaan, jolloin ne olisivat skorpionille Mars, kaloille Jupiter ja vesimiehelle Saturnus.

AscendantToivottavasti kaikki onnistuvat määrittämään nousuansa hallitsevan planeetan. Seuraavaksi tulisi katsoa millaisessa asemassa se on kartalla, ensisijaisesti onko planeetta kulmassa nousulle, tai millaisia muita kulmia tähän planeettaan kohdistuu. Koettaisimme siis päätellä, onko nousun hallitsijaplaneetalla kiva olla kartalla, vai olisiko se jopa sellainen haasteellinen planeetta.

Tiedän aika usean sellainen henkilön, jolla on kaltaiseni asetelma, että nousun hallitsija sattuu olemaan hankalassa merkissä vastapäätä eli laskuakselilla (Deskendentti). Minullahan tämä menee niin, että jousimiesnousuni hallitsija Jupiter on vastamerkissään kaksosissa desc:llä. Esimerkkitapauksia löytyy esimerkiksi skorpioninousuisen Mars on desc:llä härässä, tai härkänousuisen Venus skorpionissa samassa kohtaa. Miten te miellätte tällaisen asetelman? Oppositio on aktiivinen ja hyvin vastavuoroinen kulma, jolloin se tavallaan tukisi ulkomaailman kohtaamista ja tekisi oman asenteen ”innokkaaksi”. Kuinka paljon hankala merkki tekee näissä tapauksissa tepposiaan? Oppiiko näitä milloinkaan täysin käyttämään (tiedostamalla, kivuliaiden kokemusten kautta, harjoittelemalla) vai olisiko kyseessä ennemmin ikuinen harjoitusleiri oman asenteen kanssa?

me_veLöytyykö teidän kartoiltanne meille esimerkiksi tapauksia, joissa nousun hallitsija olisi jonkinlaisessa poikkeustilassa, esimerkiksi aspektiton, pysähtynyt tai OOB-tilassa? Korostuuko näillä ihmisillä nousuakseli silloin suhteessa enemmän kartassa kuin monilla muilla? Entäpä mitäs silloin, jos hallitsevaan planeettaan antaa energiansa vielä toinenkin planeetta? Tämä voi olla mielenkiintoinen tilanne esimerkiksi Merkuriuksen kohdalla, sillä sen sanotaan ottavan sen planeetan luonteen, johon se on kartalla yhtymässä. Jos siis teillä on kaksos- tai neitsytnousu, ja Merkurius sattuu olemaan yhtymässä jossakin muualla kartalla planeettaan, miten paljon tämä kolmas tekijä näkyy nousussa? Ollenkaan vai ratkaisevasti?

Asetelmia kannattaa pohtia myös kartan laatu- ja elementtikokonaisuuksien kautta. Osuuko nousu merkkiin, jonka laatu tai elementti on jo muutoinkin hyvin esillä kartalla, ja tuoko tämä piirre etua vai hukkuuko nousu paljouteen? Itselläni on päinvastainen tilanne, sillä nousun jousimies on ainoa tulen kohta kartallani (Vertexiä lukuunottamatta) ja Jupiter on ainoa planeetta ilman elementin merkissä. Ne ovat kumpikin mielestäni ”erilaisia” ja ovat siksi vahvasti esillä; ne ovat selkeimmät reitit tuoda esille tulen ja ilman energioita ja siksi ”paljon vartijoita” – tai olisikohan se vain tuota jousimies-Jupiter suuruutta kun miellän itse näiden roolin niin isoksi. Mielipiteitä saa antaa.

nousukuuEntäpä sellainen tilanne jos omaa nousevan planeetan, kuinka paljon se merkitsee suhteessa hallitsevaan planeettaan? Jääkö silloin hallitsija kiltisti takavasemmalle ja antaa nousevalle planeetalle isomman roolin? Nousevaksi planeetaksi mielletään yleisimmin ensimmäisessä huoneessa sijaitseva planeetta, mutta toiset ottavat mukaan myös 12. huoneen puolella olevan tekijän, jollei se ole kovin kaukana akselista. Auringolle ja Kuulle voidaan antaa jopa kymmenen astetta eroa (orbi) akseliin ensimmäisestä huoneesta, persoonaplaneetoille noin 5 – 8 omien tuntemusten mukaan, mutta ulkoplaneetan tulisi sitten olla jo aika liki nousua että se teknisessä mielessä kelpuutettaisi nousevaksi planeetaksi. Ihmisen oma kokemus saattaa kuitenkin olla toinen, ja joku voi tunnistaa hyvinkin esimerkiksi Uranuksen kahdeksan asteen päästä nousevaksi planeetakseen. Millaisia kokemuksia teillä on tästä asiasta karttojenne suhteen?

Olisi mukavaa, jos kertoisitte omin sanoin miten tunnette nousun hallitsijan roolin ja toiminnan olemuksessanne: onko planeetta aktiivisesti mukana siinä kuvassa minkä itsestänne annatte toisille? Voiko ns. vaikea hallitseva planeetta oikeasti vaikeuttaa kanssakäymistä toisten kanssa?

Nousukeskeinen Auringonpaluu

12.2.2013

AscendantOnko lukijoissa sellaisia, jotka mieltävät nousun merkin kuvaavan itseään paremmin kuin Auringon, ja samalla eivät olisi oikein tunnistaneet Auringon paluun karttoja ”omikseen”? Astrologiassa on olemassa ihan mielenkiintoinen, varmaan hyvin vähän käytetty vaihtoehtoinen vuoden syklin tulkitsemisen menetelmä. Ei siis Auringonpaluu, vaan kartta otetaankin hetkelle, jolloin Aurinko ylittää nousuakselin.

Voi olla ihan mahdollista, että me emme kaikki olisikaan yhtä Aurinkokeskeisiä kuin jollaista astrologia monesti on. Kun olemme niin kovin yksilöllisiä, pidän täysin mahdollisena, että jotkut elävät vahvemmin nousuakselinsa merkin teemojen kautta, ja jotkut taas tunnustelevat maailmassa eteenpäin Kuun kautta (jolloin heille Kuun paluut kertoisivat kaikkein konkreettisimmin ajan tunnelmista).

En ole itsekään käyttänyt tällaisia nousulle tehtyjä Auringonpaluun karttoja, vaikka olen kyllä ollut tietoinen tekniikasta ja sen ideasta. Tähän on ollut ainakin pari syytä; en käytä oikeastaan muutenkaan Auringon paluun karttoja kovin paljon, ja toiseksi asiakastöissä en mielelläni ”kikkaile” vaan pysyttelen peruskartoissa.

aurinko-2Testasin ihan vaan pari tällaista nousukarttaa saman ajankohdan Auringonpaluuseen verrattuna omalta kohdaltani. Näissä otoksissa kummankin vuoden keskeiset asiat näkyivät hämmästyksekseni paljon selkeämmin kuin Auringon paluiden kartoissa. Asiat jotka olivat noina vuosina keskeisiä, nousivat erittäin oleellisten seikkojen kautta nousukartoissa esiin. Esimerkiksi nyt yrityksen perustaminen; nousukartalla oli Mars leijonassa ensimmäisessä huoneessa, Aurinko viidennessä huoneessa Vertexillä. Paluukartoissa kummassakin oli sama nousu leijonassa, mutta itse hahmotin paljon paremmin nousukartan vitoshuoneen Auringon (oma luomistarve) kuin tavallisen Auringonpaluun kahdeksannen huoneen Auringon tässä yhteydessä.

En tiedä voiko mikään karttaohjelma antaa valmiiksi tällaista tietyn kohdan Auringonpaluun karttaa, itse tein kartan etsimällä oikean kellonajan ja tekemällä sille hetkelle oman kartan.

Oliko Auringon nousuakselin ylityksen hetkelle tehty kartta teille ennestään tuttu? Koska en juurikaan ehdi enää seurailla muualla (netin keskustelupalstoilla) käytyjä keskusteluja astrologisista tekniikoista, en tiedä onko näistä kartoista ollut keskustelua. Jos kukaan kiinnostui kokeilemaan, kuulen mielelläni palautetta miltä kartat näyttivät.

Nimenvalintaa

22.12.2012

change_nameMiten me nimeämme itsemme? Edustaako nimi jotakin mitä haluamme olla tai julistaa, vai jotakin jonka koetaan kuvaavan itseä osuvasti? Aloin pohtia nimen symboliikkaa kun ihmettelin laulaja Pinkin nimivalintaa taitelijanimekseen, ja kun katsoin hänen karttaansa, ihmettelin vielä enemmän. Useimmat ihmiset ovat tietysti saaneet nimensä vanhemmiltaan ja tyytyvät siihen. Vain harvoin nimi vaihdetaan virallisesti. Mutta nykyään esiinnytään toisinaan nimien takana; sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla on tapana käyttää joissakin yhteyksissä nimimerkkiä. Tai kuten minä ja kaltaiseni yrittäjät, jotka toimivat liikenimen alla. Taitelijoilla on usein taitelijanimi, ja esimerkiksi jotkut kirjailijat ovat julkaisseet tekaistua nimeä käyttäen.

Onko otetun nimen käyttö teidän mielestänne yksityisyyden suojaamista? Taitelijoilla tämä ei yleensä kanna pitkälle, sillä oikea henkilöllisyys tulee julkisuuteen. Netissä on luonnollista käyttää nimimerkkiä, ja siihen minäkin olen rohkaissut täällä blogissa. Valittu nimi yleensä kuvaa jollakin lailla kantajaansa. Miten teidän kohdallanne, onko ”taitelijanimenne” tarkoitus olla huomiota herättävä ja myyvä, kuvaako se mielestänne olemustanne, vai onko kyseessä harhautus?

Miten nimi voisi näkyä astrologiselta kartalta? Kun kyseessä on vain julkisuuteen tarkoitettu asia, katson Keskitaivaan ja nousuakselin suuntaan, mutta jos nimellä on itselle syvempi henkilökohtainen merkitys, voi se rakentua henkilökohtaisemmistakin kartankohdista. Joskus muuten asteroidit saattavat yllättää, sillä omasta mielestä summassa valittu nimi onkin samannimisenä asteroidina yllättävästi kartassa esillä.

pinkPinkin tapaus oli seuraava. Amerikkalainen laulaja Alecia Beth Moore on esiintynyt reilut kymmenen vuotta, mutta oikeastaan vasta muutamana viimeisenä vuonna on noussut laajemmin tunnetuksi. Pinkin kartalla neitsyen merkki on massiivisesti edustettuna, ja tämä oli juuri se tekijä mikä minua hämmensi. Miten kukaan järkevä, asiallinen über-neitsyt voi haluta taitelijanimekseen ”vaaleanpunaisen”, vaikka sanana se kuulostaisikin iskevältä?

Neitsyessä ovat Stelliumissa Merkurius, Aurinko, Saturnus ja Venus, ja näiden lisäksi myös Kuunsolmu on neitsyessä. Tällainen ihminen siis elää, ilmaisee itseään, arvostaa ja työskentelee neitsyen pedantin energian alaisena. Vaikuttaisi korkealta työmoraalilta, mutta toisinaan neitsyessä kohdataan hieman rakentumatonta itsekritiikkiä. Pink onkin julkisuudessa valitellut, kuinka hän kokee joutuvansa todistamaan osaavansa laulaa, ja olevansa artistina altavastaajan asemassa.

Kuu on laulajalla tulisessa oinaassa, mikä antaa ilmanmuuta särmää luonteeseen, onhan oinas neitsyeen nähden kvinkunssimerkissä. Tässä kartassa kuunvaihe olisi jo skorpionia, mutta mikä ettei vaakakin sopisi; allaolevan musalinkin nähtyäni veikkaan ennemmin skorpparia. Tunnepuolta voi olla vaikea sovittaa yhteen muun olemuksen kanssa, ja todennäköisesti lopputulos on melko poikkeuksellinen.

Netin kirjoituksissa Pinkin nousumerkiksi on arveltu vesimiestä. Ulkoasusta päätellen näin voisi ollakin; hiusten väri on yleensä metalliin vivahtava. Itsensä jollakin tavoin sopeutumattomaksi kokeminenkin sopisi nousun vesimiehen pirtaan. Pink on osoittanut yhteiskunnallisuutta puolustamalla esimerkiksi luontoa ja heikompiosaisia. On mielenkiintoista, että vesimiehen merkkiin pätee sama merkkienvälinen haaste neitsyeen nähden. Kvinkunssit voisivat olla Pinkin luonteen juju, neitsyen Stelliumin lisäksi.

Veskarinousun karttarakenteella Kuu ja Pluto tulisivat toisiaan vastakkain. Jos Kuun oinaan merkki ei sinällään viittaa herkkyyteen, ei Pluton oppositio mielestäni ainakaan hempeyttä toisi, vaan päinvastoin kovuutta, taisteluhalua, tinkimättömyyttä ja ehdottomuutta. Myös toinen feminiininen kartantekijä Venus näyttää aika heikosti pehmeältä. Neitsyessä Venus on alennuksessaan, ja Saturnuksen yhtymä tiukentaa, tiivistää ja pistää arvostamaan järkeviä, jopa karuja asioita. Neptunus vaikuttaa ainoalta merkittävältä tekijältä vaaleanpunaisen hötön suuntaan, kolmiolla Kuulle ja neliöllä Auringolle. Asteroideista Pallas tulee nousulle, ja sekin on ennemmin maskuliininen tekijä kuin romanttinen. Psyche jää viimeiseen huoneeseen vesimiehen alkuun ilman merkittäviä kulmia. Kun lisäksi Aurinkoon on yhtymässä Musta Kuu Lilith, tulee kokonaiskuvaksi kartasta kaikkea muuta kuin pinkkiä: kriittisyyttä, ankaruutta, lujuutta, voimaa, jopa uhmaa.

pink_chart

mr-pinkMiksi silloin nimeksi Pink? Vastaus on Merkuriaaninen ja jousimiesmäinen, sillä kyse on sarkasmista. Nimen valinta on peräisin Quentin Tarantinon järkyttävän väkivaltaisesta elokuvasta Reservoir Dogs, ja on kunnianosoitus sen hahmolle nimeltä Mr. Pink, jota elokuvassa näytteli Steve Buscemi.

Sarkastisena, käänteisenä nimenvalinta toimii. Pink on kaikkea muuta kuin romanttista hattaraa. Merkurius on ilmanmuuta kartan vahvin tekijä kun neitsyessä on Stellium ja planeetta on tässä omassa merkissään. Vahva Merkurius voi olla myös ilkikurinen. On myös mielenkiintoista, että nimi on kotoisin elokuvasta. Fantasian ja elokuvakerronnan planeetta Neptunus on toisessa huumorimerkissä jousimiehessä, ja on kartalla vahva tekijä miltei pysähtyneenä. Mielestäni Pinkin nimi on harhautus, oletteko samaa mieltä? Mutta jos katsomme Kuun alasolmua, hempeyden näkee helpoksi ratkaisuksi…


%d bloggaajaa tykkää tästä: